01:5900
Son Dakika Haberleri: KPSS tercih robotu (ÖSYM 2013 KPSS)

KPSS tercih robotu (ÖSYM 2013 KPSS)


Lisans mezunları için her yıl, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için 2 yılda bir KPSS yapılmaktadır. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları KPSS'ye çift yıllarda (2010-2012-2014) girebilmektedirler.

KPSS tercih robotu (ÖSYM 2013 KPSS),
Çift yılların KPSS puanı ile ÖSYM'nin merkezi yerleştirmelerine başvurabilir ve mülakatsız düz memur olabilirsiniz. Yine çift yılların KPSS puanı ile infaz ve koruma memurluğu, katiplik gibi kadrolara da başvurabilirsiniz. Peki tek yılların KPSS puanları nerede kullanılır, 2013 KPSS ile hangi memurlukları tercih edebilirsiniz ona bakalım.

2013 KPSS, A Grubu kariyer mesleklerini düşünen ve genelde iktisadi ve idari bilimler mezunlarının girdiği bir sınavdır. Öğretmen adayları da ayrıca her yıl öğretmenlik sınavına girmektedirler. A grubu kariyer mesleklerine ait ve her yıl değişebilen, kurumların istemiş olduğu puan türleri aşağıdadır.

HANGİ KURUM HANGİ KPSS PUANINI KULLANIYOR?
KPSS-P1 Rekabet Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman
Yardımcısı
KPSS-P3 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
KPSS-P4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve
Rekabet Uzman Yardımcısı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
KPSS-P5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma
Merkezi), Kamu İhale Kurumu
KPSS-P6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı), Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
KPSS-P7 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)
KPSS-P8 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
KPSS-P12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
KPSS-P13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı
(Teknik)
KPSS-P17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)
KPSS-P18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)
KPSS-P21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)
KPSS-P21 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı)
KPSS-P22 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)
KPSS-P23 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)
KPSS-P24 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)
KPSS-P25 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)
KPSS-P30 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)
KPSS-P34 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez)
KPSS-P34 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)
KPSS-P35 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü
KPSS-P36 Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru
KPSS-P37 İçişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı
KPSS-P39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü
KPSS-P40 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı
KPSS-P42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Devlet Malları Uzman YardımcısıKPSS-P42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
KPSS-P42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü -Milli Emlak Uzman Yardımcısı
KPSS-P43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Uzman Yardımcısı, Maliye
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı, Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı,
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
KPSS-P45 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro
Denetmen Yardımcısı)
KPSS-P46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı
(Sosyal)
KPSS-P47 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
KPSS-P48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KPSS-P49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü –Gelir Uzman Yardımcısı, Maliye Bakanlığı
Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü –
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
KPSS-P51 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı – Müfettiş Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü – Stajyer kontrolör
KPSS-P53 Kültür ve Turizm Bakanlığı
KPSS-P54 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu – Hesap Uzman Yardımcısı
KPSS-P56 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü – Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
KPSS-P57 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı – Stajyer Gelirler
Kontrolörü
KPSS-P58 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı(Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri), Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Başkanlığı
KPSS-P59 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı
KPSS-P62 Kamu İhale Kurulu
KPSS-P64 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü
KPSS-P67 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı(İdari)
KPSS-P68 Dışişleri Bakanlığı- Aday İdari Memur
KPSS-P69 Dışişleri Bakanlığı- Aday Haberleşme Teknik Personeli
KPSS-P70 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı
KPSS-P77 Telekomünikasyon Kurumu- Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)
KPSS-P78 Telekomünikasyon Kurumu- Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)
KPSS-P82 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü KPSS-P84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı- Stajyer Kontrolör (İdari),Sanayi ve Ticaret Bakanlığı- Tüketici ve
Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)
KPSS-P88 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler), Tarım ve
Köy İşleri Bakanlığı- Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
KPSS-P89 Çalışma ve Soysak Güvenlik Bakanlığı( Teftiş Kurulu Başkanlığı)- Bakanlık Müfettiş
Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı- Kontrolör Yardımcısı
KPSS-P92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik), Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)
KPSS-P95 Başbakanlık
KPSS-P96 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı(Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı)
KPSS-P100 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)
KPSS-P103 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
KPSS-P104 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
KPSS-P105 Maliye Bakanlığı Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman
Yardımcısı
KPSS-P106 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı- Avrupa Birliği Uzman
Yardımcısı
KPSS-P107 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü- Stajyer Milli Emlak Kontrolü
KPSS-P108 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)
KPSS-P109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
KPSS-P110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
KPSS-P111 Sosyal Güvenlik Başkanlığı
KPSS-P112 Sosyal Güvenlik Başkanlığı
KPSS-P113 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
KPSS-P114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)
KPSS-P115 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü)-Çalışma Uzman
Yardımcılığı
KPSS-P116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma
Merkezi)
KPSS-P117 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
KPSS-P118 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık
Sigorta MüfettişYardımcısı)
KPSS-P119 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası-Araştırmacı
KPSS-P120 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü- Stajyer Kontrolör( İdari)
Bu puan türleri zaman içinde değişebildiğinden kurumların ilgili web sitelerine girerek en güncel puan türlerine ulaşabilirsiniz.

2013 Kpss ile:
-Yukarıda bahsettiğimiz kariyer mesleklerini, yani uzmanlık, müfettişlik, kaymakamlık gibi meslekleri tercih edebilir, daha sonra ilgili kurumun sınavına katılarak bu alanlara memur olarak atanabilirsiniz.

-Pomem alımlarında kullanabilirsiniz. Pomem alımlarında son 2 yıla ait herhangi bir P3 puanının olması yeterlidir.

-Bankaların sınavlarına başvurabilirsiniz.

-Sydv alımlarına başvurabilirsiniz.(Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına ait büro görevlisi ya da sosyal yardım ve inceleme görevlisi)

-Kalkınma ajanslarına başvurabilirsiniz.

-B grubuna ait alımlara başvuramazsınız, bu bağlamda kasımda yapılacak olan merkezi Ösym yerleştirmesine, 2013 Kpss puanınız ile başvurmanız mümkün değildir.
Öğretmenlik sınavları 1 yıl, A ve B grubu Kpss puanları ise 2 yıl boyunca geçerlidir.
Gazeteler:
[Hata Bildir]
25.07.2014 01:59:17. #1.13#