23 Önemli İsimden Atatürk Hakkında Gururlandıran Sözler - Son Dakika

23 Önemli İsimden Atatürk Hakkında Gururlandıran Sözler

10.11.2016 09:50

1

"Az zamanda çok ve büyük işler başaran" büyük kumandan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk hakkında yüzlerce makale ve onlarca kitap yazıldı. İşte, bizleri gururlandıracak sözlerden bazıları...

2
Barack Obama, ABD Başkanı
Barack Obama, ABD Başkanı
Kendisi tarihin şeklini değiştiren bir liderdir. Ama Atatürk'ün yaşamına ait en büyük anıt, hiçbir şekilde taştan ya da mermerden inşa edilemez. Kendisinin bıraktığı en büyük miras, Türkiye'nin canlı, laik demokrasisidir.

3
Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nin Kurucusu
Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliğinin Kurucusu

Mustafa Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir lider. Mustafa Kemal soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultan'ı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum.

4
Elefterios Venizelos, Yunanistan Başbakanı
Elefterios Venizelos, Yunanistan Başbakanı

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapan Mustafa Kemal, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmıştır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

5
Winston Churchill, İngiltere Başbakanı
Winston Churchill, İngiltere Başbakanı
Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.

6
John F. Kennedy, ABD Başkanı
John F. Kennedy, ABD Başkanı
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

7
Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı
Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

8
Albert Lebrun, 14. Fransız Cumhurbaşkanı
Albert Lebrun, 14. Fransız Cumhurbaşkanı

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

9
Aristide Briand, Fransa Başbakanı
Aristide Briand, Fransa Başbakanı

Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap...

10
Charles de Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı
Charles de Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı

Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel ögelerinden biridir.

11
Claude Farrère, Fransız Romancı ve Diplomat
Claude Farrère, Fransız Romancı ve Diplomat

Sevr'den sonra Türkiye'nin öldüğünü sanmıştım. Ama Türkiye; yaşıyor hem, Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine canlı yaşıyor ki; bir Lloyd George'un bütün çabaları, bütün imkânları, sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor.

12
Dwight D. Eisenhower, ABD Başkanı
Dwight D. Eisenhower, ABD Başkanı

Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiye'ye tebriklerimi arz ile gurur duyuyorum. Onun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk'ün hatırasını anmak için yapılan tören, dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş çok yerinde bir saygıdır.

13
Emanullah Han, Afgan Kralı
Emanullah Han, Afgan Kralı

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

14
Muhammed Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı
Muhammed Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da, O'nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askerî bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever...

15
David Lloyd George, İngiltere Başbakanı
David Lloyd George, İngiltere Başbakanı

Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dâhisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı.

16
Douglas MacArthur, ABD'li General.
Douglas MacArthur, ABDli General.

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

17
Alan Moorehead, Avustralyalı Gazeteci ve Yazar
Alan Moorehead, Avustralyalı Gazeteci ve Yazar

O genç ve dâhi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

18
C.C.SFORZA, İtalya
C.C.SFORZA, İtalya

Hayatının sonuna kadar milleti'nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

19
Andrew Mango, Yazar
Andrew Mango, Yazar

Her şeyden ötesi, o bir kurucudur, modern zamanların en büyük ulus kurucusudur.

20
Chicago Tribune Gazetesi, ABD

Chicago Tribune Gazetesi, ABD</p><p>

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.

21
Daily Telegraph Gazetesi, İngiltere
Daily Telegraph Gazetesi, İngiltere

Atatürk, Türk milletinin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

22
Excelsior Gazetesi, Fransa
Excelsior Gazetesi, Fransa

Çok büyük bir adamdı. Bir siyasi dâhiydi.

23
Frankfurter Zeitung Gazetesi, Almanya
Frankfurter Zeitung Gazetesi, Almanya

Türk halkı, Mustafa Kemal'in ölümüyle, bugün sahip olduğu her şeye minnettar olduğu adamı kaybetti. Anadolu'nun millî bilincinden ve merkezinden doğan yeni dinamik devlet ve “Boğazın hasta adamının” yerine içeride ve dışarıda istikrar kazanmış olan cumhuriyet onun eseridir. O, her yönüyle yeni bir Türkiye ortaya çıkardı.

24
UNESCO
UNESCO

Atatürk, uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur.

Son Dakika 23 Önemli İsimden Atatürk Hakkında Gururlandıran Sözler - Son Dakika


YORUMLAR

Diğer Galeriler

Bu kaya, görünümü kadar neden olduğu batıl inançla da nam salmış Sürpriz bayramda geldi! Bengü, ikinci çocuğuna hamile WhatsApp'ın sözleşme onayı için verdiği süre bugün doldu! Twitter'da yer yerinden oynadı Serenay Sarıkaya, "Arkadaşım" dediği iş adamıyla fena yakalandı İsrail'in yok etmek için var gücüyle bombaladığı Hamas'ın tünelleri ilk kez görüntülendi
Advertisement