35.Madde Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey! - Son Dakika

35.Madde Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey!

27.06.2013 14:52

TSK 35.Madde Değişiyor

1
Türkiye'de askeri darbelere dayanak olarak kullanılan TSK İç Hizmet Kanunu'ndaki 35.madde ilk kez 27 Mayıs darbesine gerekçe olarak gösterildi.
2
Türkiye demokratik sürecin en önemli adımlarından birini daha hayata geçirmek için ünlü 35.maddeyi değiştiriyor. İşte 35.madde hakkında bilmek istediğiniz her şey:
3
1- TSK İç Hizmet Kanunu ve 35. madde ne zaman yürürlüğe girdi?

Tam bu isim ve madde numarasıyla 1961 yılında yürürlüğe girdi. Ancak aynı içerikteki yasal düzenlemenin tarihi Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanıyor.

4
2- Darbelerin temel gerekçesi olarak gösterilen bu düzenleme ilk olarak hangi isimle ve hangi tarihte yürürlüğe girdi?

“Ordu Dahili Hizmet Kanunu” adıyla tam 76 yıl önce, 1935 yılında yürürlüğe girdi. Ancak tartışılan düzenleme, bu kanunda 35 değil, 34. maddede bulunuyordu.

5
3- Ordu Dahili Hizmet Kanunu'nun 34. maddesi hangi hükmü taşıyordu? İsmet İnönü'nün “Başvekil” olarak imzasını taşıyan 1934 tarihli ilk tasarıda ordunun vazifesi “Türkiye vatan ve Cumhuriyetini müdafaa etmek” biçiminde ifadelendirildi. Ancak TBMM Milli Müdafaa Encümeni'nde bu kelimelendirme yeterli görülmedi ve 1935 tarihinde Meclis'ten geçen 2771 sayılı Ordu Dahili Hizmet Kanunu'nun 34. maddesi şöyle yazıldı:
6

“Ordunun vazifesi, Türk yurdunu ve teşkilatı esasiye kanunu ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Ordu, askerlik sanatını öğrenmek ve öğretmek ile vazifelidir. Bu vazifenin ifası için lazım gelen tesisler ve teşkiller kurulur ve tedbirler alınır...”

7
4- Bu düzenleme neden bu kadar önemli oldu?

Çünkü yasanın 34. maddesinde “ordunun vazifesi” tarif edilirken, askeri alanı aşan bir çerçeve çizilmişti. Madde ile “yurdu korumak” dışında “Cumhuriyet'i kollamak ve korumak” da “ordunun vazifesi” olarak tayin edilmişti.

8
5- Bu maddeye dayanılarak Cumhuriyet'i kollama ve görevi ne zaman icra edildi?

Adnan Menderes Hükümeti 'nin devrildiği Türkiye'nin ilk sonuca ulaşan darbesi olan 27 Mayıs 1960'da uygulandı. Darbeyle 1924 Anayasası ortadan kaldırıldı ve hiçbir hukuk devletinde görülmeyen bir içtihad yaratılarak bir anayasa bir yasa hükmüne (34. madde) dayanarak feshedildi.

9
6- Düzenlemenin demokrasi ve hukuk devleti adına kabul edilemeyecek özellikleri nelerdi?

34. madde, askerin demokratik rejime, seçimden halk desteğini alarak çıkmış yönetimlere müdahale etmesine “yasal dayanak” sağlamak, darbecilere “yasal koruma” ve “cesaret” vermek üzere yürürlüğe girdi. Askere, “Anayasa'yı da çiğneyerek yasal görevini yapmak” gibi hiçbir hukuk devletinde kabul edilemeyecek bir görev (ve yetki) verilmişti.

10
7- 34. madde ne zaman 35. madde oldu?

27 Mayıs darbesini yapanlar, 1935 tarihli Ordu Dahili Hizmet Kanunu'nu “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu” olarak yeniden düzenlediler. Bugün yürürlükte olan yasa, 4 Ocak 1961'de kabul edilen 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu'dur. 27 Mayıs 1960'da darbe yapan asker, 1961'de Ordu Dahili Kanunu'nu “TSK İç Hizmet Kanunu” adıyla yeniden düzenlerken, tartışılan düzenlemeyi de 34. maddeden 35. maddeye kaydırdı.

11
35. maddede ordunun vazifesi “Cumhuriyet'i kollama ve koruma” üzerinde toplanmış, 1935 tarihli yasanın 34. maddesindeki “Ordu, askerlik sanatını öğrenmek ve öğretmek ile vazifelidir. Bu vazifenin ifası için lazım gelen tesisler ve teşkiller kurulur ve tedbirler alınır...” ifadesine bu kez gerek görülmemişti.
12
Yani, yeni yasada “askerliği öğrenmek ve öğretmek” diye özetlenebilecek bölüm metinden çıkarılırken “kollama ve koruma” görevi, başka bir ifade bulaştırılmayarak başlıbaşına bir madde haline getirildi.
13
8- 'Cumhuriyet'i kollama ve koruma görevi' ilk kez ne zaman bir darbeye resmen gerekçe gösterildi?

Türkiye Cumhuriyeti'nde 27 Mayıs 1960'ta yapılan ilk darbe, resmen, Ordu Dahili Hizmetler Kanunu'nun 34. maddesine dayandırıldı. 4 Ocak 1961 tarihli TSK İç Hizmet Kanunu'nun gerekçesine 35. maddenin darbenin dayanağı olduğu açıkça yazıldı.12 Eylül darbesini gerçekleştiren Kenan Evren'in de halka yaptığı ilk açıklamada darbeye kaynak gösterdiği madde yine TSK İç Hizmet Kanunu 35.maddeydi.

Son Dakika 35.Madde Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey! - Son Dakika


YORUMLAR
500
Advertisement