7 Rakamının Sırrı - Son Dakika

7 Rakamının Sırrı

15.09.2014 16:24

1
Binlerce yıldır uğuruna inanılan 7'nin hayatımızdaki anlamı, tarihteki gizemi ve kutsal kitaplardaki yeri hakkında bilinmeyen gerçekler... Çocuklar okula 7 yaşında başlar. 7 aylık bebeklerin yaşama şansı, 8 aylık bebeklerden daha fazladır. 7 rakamı, vahiy yoluyla alınan kutsal ayetlerde de sık sık yer alır; hem uhrevi hem de dünyevi alanı kapsayan bir sayıdır. Ruh, Madde ve İnsan ile (3 unsur), Hava, Su, Toprak ve Ateş (4 element) birleşiminin sayısı 7 dir ve bunlar "Dünya Gelişim Sayısı"nın temelini oluştururlar.

2
Gökkuşağı yedi renklidir.

3
Eski Yunan uygarlığında 7 akıllı adam varsayılmıştır.

4
Soyumuz 7 göbektir.

5
Bir haftada 7 gün vardır.

6
İnsan 7 çakralıdır.

7
Çin'de kutsal 7 element vardır.

8
Kur'an'ın ilk suresi Fatiha 7 ayettir. Kainat 7 günde yaratılmıştır. Kabe'nin etrafı 7 kere tavaf edilir.

9
İslam dinine göre kainat 7 safhada yaratıldı.

10
Büyük ayı 7 yıldızlıdır.

11
Dünyanın harikası 7 dir. Yeryüzünde 7 temel renk vardır.

12
Dünyada 7 tane kıta vardır.

13
Müzikte 7 nota vardır. Ayrıca 'Yedi Musalar' adı verilen ve müziği yaratan 7 müzik perisi tarihte inanışlarda vardır. İnanışa göre, Anadolu- Helen mitolojisinde yer alan Musa denilen bu periler türkü çağırır, çalgı çalarlardı.

14
İnsanın soyu 7 göbek öteye gider. İnsanın 7 çakrası vardır. İnsanın yüzünde 7 delik vardır. (Ağız, 2 kulak, 2 göz, 2 burun deliği)

15
Yed kelimesi, Arapça isimdir. "El", "Kudret" anlamına gelir. Yed-i beyza kelimesi, "Beyaz El" anlamdadır. Hz. Musa'nın parlayan eli, onun ilk mucizesi, kerameti anlamımdadır. Yedullah kelimesi ise "Tanrı Eli" anlamına gelir.

Son Dakika 7 Rakamının Sırrı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Advertisement