Allah Kadını Nasıl Yarattı? - Son Dakika

Allah Kadını Nasıl Yarattı?

05.09.2011 19:19

1
Kur`an-ı Kerim'in açık ifadesiyle ilk insan Hz. Adem'dir. Allah onu yaratırken toprak unsurunu tercih etmiştir. Peki onun can yoldaşı olan Hz. Havva nasıl yaratıldı.
2
İlahi hikmet, hem Hz. Adem`e bir can yoldaşı olması hem de insan nevinin üreyip çoğalması için Havva validemizi yaratmıştır.

3
Nisa Sûresinin 1. ayet-i kerimesinde bu yaratılış, "O insandan eşini vücuda getirdi" mealindeki cümlesiyle ifade edilir.

4
Meşhur tefsirlerde bu ayet açıklanırken şöyle denilir:

5
Cenab-ı Hak, Havva`yı Hz. Adem`in sol kaburga kemiğinden yarattı. O sırada Hz. Adem`i hafif bir uyku tuttu. Bir müddet sonra uyandığında Hz. Havva`yı gördü.
6
İlk anda şaşırdı, sonra çok sevindi. Kalbi hemen ona ısındı ve aralarında bir ünsiyet ve ülfet meydana geldi.

7
Bu mesele hadis-i şeriflerde açıkça beyan edilir. Bu hususta rivayet edilen iki hadis-i şerifin meali şöyledir:

8
Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor. Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:

9
"Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. O, memnun olacağın bir tarzda dosdoğru devam edemez. Eğer ondan faydalanmak istiyorsan bu eğri haliyle birlikte faydalanırsın."
10
"Tam arzuna göre düzeltmeye kalkarsan onu kırarsın. Onun kırılması da boşanmasıdır."

11
Hz. Ebû Hüreyre`nin başka bir rivayetinde de Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyururlar:

12
"Allah`a ve ahiret gününe iman eden, bir meseleye şahit olduğu ve gördüğü zaman ya hayır konuşsun veya sussun."

13

Hadis-i şerif, ilk kadın olması itibariyle Hz. Havva` nın, dolayısıyla bütün kadın sınıfının hem maddi bakımdan yaratılışına, hem de huy, karakter, tabiat, mizaç ve bünyesine işaret etmektedir.

14
Hz. Havva ilk kadındı. Cenab-ı Hak onu bir hikmet eseri olarak Hz. Adem`in bir parçasından yaratmıştı. Daha sonraki bütün kadın ve erkekler bu iki insandan türemiş, çoğalmıştır.

15
Gerek Hz. Adem`in yaratılışında, gerekse daha sonra Havva validemizin yaratılışında nasıl bir yaratılış kanunu, hangi hikmete binaen cereyan etmiştir, bilemiyoruz.
16
Bu, kudret-i İlahiyeyi göstermesi yanında, insan yaratılışına babayı birinci derecede, anneyi de tali, ikinci derecede gösteriyor.

17
Yani çocuğun teşekkülüne sebep olan sperm erkekten geldiğinden, bu durumda baba birinci derecede rol oynamaktadır.
18
Elmalılı merhumun ifadesiyle "Telkihi yapan erkek ve alan kadın olmak haysiyetiyle erkek mukaddem, kadın tali bulunuyor."

19
Ayrıca ilk erkek olan Hz. Adem`den ilk kadın olan Havva`nın yaratılışı tamamen istisnai bir durumdur. Şu noktayı da önemle belirtmek gerekir.

20
Bilim adamlarımızın ifadesine göre insanın her hücresinde, program bazında, bütün organlarının karakterleri mevcuttur.

21
Hangi şey yaratılacaksa ona ait özelliklerin ortaya çıkmasına izin verilir, diğerleri baskı altında tutulur.

22
Buna göre, Hz. Havva`nın yaratılışında kaburga kemiğinden bir hücre, temel olmuş olabilir. Bu hücre bir saç hücresi yahut ciğer hücresi de olabilirdi. İlahi hikmet bunu böylece takdir etmiştir.

23
24
25

Son Dakika Allah Kadını Nasıl Yarattı? - Son Dakika


YORUMLAR

Diğer Galeriler

Depremin kucağındaki Yunan Adası Sisam'da da manzara vahim! Sokaklar taş yığınıyla doldu İzmir'de şiddetli deprem sonrası korkutan görüntü! Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu Cinsel içerikli film yıldızından maçta testis travması geçiren Rodriguez'e destek mesajı: Umarım iyisindir Nedeni bilinmiyor! Aynı fırından ekmek alan 300 kasabalı aklını yitirdi Bir döneme damga vurdu! Yumruklu saldırıda burnu kırıldı, barajı geçemeyince istifayı bastı