Aynı Zihne Sahip Yapışık İkizler - Son Dakika

Aynı Zihne Sahip Yapışık İkizler

14.01.2013 15:05

1
Tatiana ve Krista'nın yapışık beyinleri, ikizlerin duyumsal izlenimleri ve duyguları paylaşmasını sağlıyor.

2
İkizlerin yapışık olan görme merkezleri, gözleri farklı yönlere baksa da birinin gördüğünü diğerinin algılamasını mümkün kılıyor. Aileleri, bazen aslında sadece Krista izleyebilirken bir çizgifilmin Tatiana'yı çok güldürdüğünü anlatıyor.
3
Başlarından yapışık ikizlerin büyük bölümünün sadece kafatası ve kan dolaşımı sisteminin bir bölümünü paylaştıkları biliniyor. Tatiana ve Krista'nınki gibi bir durum, tüm yapışık ikizlerin yüzde 6'sına tekabül ediyor. Bu ikizlerin yarısından biraz azı ölü doğuyor, yüzde 25'i de doğumdan sonra ilk 24 saatte yaşamlarını yitiriyor.
4
İkizleri doğumlarından bu yana takip eden, Vancouver'daki BC Çocuk Hastanesi'nden beyin cerrahı Douglas Cochrane, ikizlerin bu özelliğini 2 yaşlarındayken yaptığı bir testle tespit etti.

Cochrane, kızların sadece görsel deneyimi değil aynı zamanda duyuları da paylaştıklarına inanıyor.

5
Anneleri, daha küçüklerden birine verdiği emziğin ikisini de sakinleştirdiğini söylerken, doktorlarından bazıları da birinden kan alırken ikisinin de ağladığını aktarıyorlar.

Beyin taramaları, kızların beyinlerinin, görsel algıyı kontrol eden ve sırasıyla tüm duyulardan elde edilen izlenimlerin koordinasyonunda hayati rol oynayan, okipital ve parietal lobların merkezi bölümünden yapışık olduğunu gösterdi.

6
Kızların, düşünce, görüş ve kararlarımızı barındıran frontal lob dahil olmak üzere beyinlerinin diğer bölümleri ayrık, bu da kızların çok farklı kişiliklere sahip olduğu gerçeğiyle bağdaşıyor.

Anneleri, Tatiana'nın neşeli bir yaradılışa sahip olduğunu, öte yandan Krista'nın mutsuz olduğunda çabuk sinirlendiğini, sıklıkla ikizine vurduğunu ya da tırmaladığını söylüyor.

7
Talamusun, bilincimizi etkilediği, öte yandan bilimadamlarının beyinde bilinçle ilgili bölüm hakkında en az bilgiye sahip olduğu biliniyor.

Beyin cerrahları, ikizlerin, bilincin ne olduğu ve nasıl oluştuğu gizeminin aydınlatılmasına yardımcı olabileceklerini düşünüyorlar.

8
Daha başka deyişle, yapışık ikizlerin, beynin, durmaksızın bombardımana tutulduğu çok büyük miktardaki bilgiyi, bunlardan hangilerinin en önemli olduklarını belirlemek ve ilişki kurmak için nasıl bir işleme sürecinden geçirdiğinin anlaşılmasına yardım etmesi umuluyor.

YORUMLAR
500

Son Dakika Aynı Zihne Sahip Yapışık İkizler - Son Dakika


Advertisement