Devletten İş Kurana On Binlerce Lira - Son Dakika

Devletten İş Kurana On Binlerce Lira

15.01.2015 18:41

1
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Ankara'da yaptığı iki ayrı açıklıma yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Açıklamalardan ilki küçük esnafı ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeye göre, ustalık belgesi sahibi olan ve yeni iş yeri açanlara kredi desteği sağlanacak.

Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı ikinci konu ise ‘Kamu Yönetiminde Şeffaflık Programı' kapsamında. Önemli değişiklikler içeren pakette, siyasetçilerin mal varlıklarından, belediyelere aktarılacak ‘rant vergisi'ne dek önemli değişiklikler içeriyor. İşte Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan değişiklikler:

2
Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere faizsiz kredi verilecek. Bu meslekleri yaşatmak bu mesleklerde çalışana faizsiz kredi verilecek. 3 yıl ustalık belgesi olup, yeni işyeri açmış olan kişilere faizsiz kredi verilecek.

3
Alışveriş merkezi açılması kriterleri değiştirildi. Her alışveriş merkezinde esnaf ve sanatkara en az yüzde 5 pay yer ayrılması zorunluluğu getirildi. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere de bunun içinde binde 3 pay yer ayırıldı. Her alışveriş merkezinde onlara da yer ayrılacak ve bu esnaf ve sanatkarlara ve kaybolmaya yüz tutan mesleklere ayrılan yerlerde kira diğerleri gibi olmayacak, rayiç bedelin 4'te 1'i kira alınacak.

4
Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflaştırılmasına yönelik ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklikler yapılacak.

5
Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımlar, kendi adlarına açılmış seçim hesaplarına yatırılacak ve son derece şeffaf olacak.

6
Adaylara ve siyasi partilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlara bazı sınırlar getirilebilecek. Siyasi partilere yapılan bağış miktarı, elektronik ortamda ilan edilecek. Seçim hesaplarıyla yapılan harcamaların denetimi yapılacak. Denetim sonuçları yine elektronik ortamda ilan edilecek.

7
Söz konusu tasarıyla getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde, idari para cezası uygulanacak. Seçimlere katılacak siyasi partilerin tümünün, seçim takviminin başlangıç tarihi itibariyle mali kaynaklarını kamuoyuna ilan edecek.

8
Düzenlemeyle, siyasi partilerin seçim sonuçlarının ilan edilmesinden sonra seçim bilançoları elektronik ortamda ilan edecek. Herkesin bu konuda aldığı yardımın ve nerede kullandığının açık ve berrak olacak.

9
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nda değişiklikler yapılacak.

10
Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, genel merkez yöneticileri, il ve ilçe başkalarıyla, ulusal, bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının yetkilileri için de mal bildiriminde bulunma zorunluluğu gelecek.

11
Yüksek Mahkeme Başkan ve üyeleri ile daire başkanları, TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunacak.

12
Mal bildirimlerinin yenilenme süresi 5 yıldan 2 yıla inecek, ara bildirimler kaldırılacak. Kurumlar nezdinde yer alan etik komisyonlarının mal bildirimlerinin kontrol ve karşılaştırılmasında etkin bir şekilde rol alması sağlanacak. 5018 sayılı kanun kapsamında ifade edilen üst yöneticilerin mal bildirimleri, kamu görevlileri etik kurulu tarafından karşılaştırılacak. Yani kamu görevlileri etik kurulu, bu mal bildirimleri arasında karşılaştırma yapıp belli çalışmalar yürütebilecek. Mal bildirimlerinin elektronik ortamda verilmesini ve kıyaslanmasını sağlayacak bilişim alt yapıları kurulacak. Mal bildirimleri şeffaf olacak. Elektronik ortamda bildirilecek ve isteyen herkes kimin hangi gelirle neyi elde ettiğini görebilecek.

13
Bir imar değişikliğinin arsayı bir anda bazen birkaç misline kadar değerlendirebiliyor. Bu değer artışı, nihayetinde o arsa üzerinde yapılan imar değişikliğinden kaynaklanmışsa, o imar değişikliği bir kamu otoritesi kararıyla olmuşsa, o imar değişikliğinden kaynaklanan yeni değerin sahibi kamu oluyor.

14
O değer artışı mutlaka kamuya dönecek şekilde düzenleme yapılacak. Oranlarla ilgili ise çalışmalar var. Oranların kanuni düzenleme öncesinde netleştirilecek. Bu konuda bir aralık belirlenecek. Ama bu oranın belirlenmesinde nihai yetki belediye meclisinde olacak.

15
Taşınmazın plan değişikliğinden sonraki ilk satışından veya yapı ruhsatı aşamasından önce değer artış payı ödenecek. Değer artış payının ileriye bırakılmayacak.

16
Bu değer artış payından belediyelere tarihi, kültürel ve doğal mirası korumak başta olmak üzere sosyal dayanışma ve sosyal duyarlılık faaliyetlerine ve kentsel dönüşüme kaynak aktarılacak. Önemli ölçüde büyük pay belediyelere gidecek. Belediyeler bu oranı halkı için kullanacak bütçesinde. Ama bunun dışında bir oran da kültürel mirası korumak üzere ayrılacak ve sadece kültürel mirası koruyacak faaliyetlere yönelik kullanılacak ve kültürel miras dışında doğal çevreyi koruyacak ve sosyal duyarlılık faaliyetlerine ayrılacak bir pay olacak.

17
Kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin kendi yürüttükleri faaliyetlere pay ayrılacak. Bu yolla kamuya ait olan her değer artışı üzerinden belediyelere ve oradan halka dönecek olan bir gelir alanı oluşturulacak.

18
Belediyeler dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TOKİ'nin de plan değişikliği yapma yetkisi var. Eğer bu bakanlıklar değişiklik yaparsa, kamu bundan yine bir değer artış payı alacak.

19
İmar mevzuatıyla ilgili yasa tasarısına son şekli verilerek en kısa zaman Meclis'e sevk edilecek.

20
Yeni getirilen değer artış payı uygulaması bugünden itibaren geçerli olacak. Değer artış payı ile ilgili düzenlemeler şu andan itibaren geçerli. 'Düzenleme bir haftada, 10-15 günde gider, Meclis'ten bir ayda çıkar.

21
İnşaat sektörünün ve imar planlarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, bürokrasinin azaltılmasıyla sağlanacak. Bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili ayrı bir reform çalışması var.

22
İstanbul'un tarihi dokusu konusunda atılacak her adım yakından takip edilecek. Gerekirse İstanbull'a ilgli özel bir düzenleme yapılabilir.

23

Son Dakika Devletten İş Kurana On Binlerce Lira - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Advertisement