Hasan Harakani Türbesine Ramazan'da Ziyaretçi Akını - Son Dakika

Hasan Harakani Türbesine Ramazan'da Ziyaretçi Akını

30.05.2017 13:28

Kars’ta bulunan Şehit Ebul Hasan Harakani Türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

1
Kars’ta bulunan Şehit Ebul Hasan Harakani Türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

2
3
4
5

YORUMLAR
500

Son Dakika Hasan Harakani Türbesine Ramazan'da Ziyaretçi Akını - Son Dakika


Advertisement