Hayrunnisa Gül Avrupa Konseyinde Konuştu - Son Dakika

Hayrunnisa Gül Avrupa Konseyinde Konuştu

08.10.2010 11:39

1
AKPM'de ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı eşi konuştu. “Eğitim her engeli Aşar” kampanyası hakkında bilgi veren Hayrünnisa Gül, “Her türlü ayrımcılığa karşı mücadele, hepimizin önceliği olmalıdır. Ancak bu şekilde temel değerlerimiz ortak evimiz olan Avrupa'da ve tüm dünyada hakim kılabilir” dedi
2
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde genel kurula hitap etti.
3
AKPM sonbahar dönemi çalışmaları çerçevesinde, “Hasta ve Engelli Çocukların Eğitiminin Güvence Altına Alınması” konulu raporun tartışılması sırasında konuşan Gül, insan hakları konusunda dünyada çocuklar ve kadınlar için yapılması gereken daha çok şeyin olduğunu vurgulayarak, kadınlara karşı uygulanan ayrımcılık, kadınların ezilmişliği ve kız çocuklarının okullaşma oranın, BM'nin Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ele alınan en önemli konulardan olduğunu hatırlattı.
4
Avrupa Konseyi'nin varoluş gayesi olan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini koruma ve geliştirmenin önemli bir boyutunun da kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı kesimlerle ilgili olduğunu herkesin bildiğini vurgulayan Hayrünnisa Gül, BM genel kurulunda 20 yıl önce kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dünyada en yaygın şekilde onaylanan insan hakları sözleşmesi olmasının, çocuk hakları konusunda dünyanın mutabık kaldığının göstergesi olduğunu söyledi.
5

Konuşmasında dünyada engelli çocukların durumunu hatırlatan Hayrünnisa Gül, bütün insanların, özellikle de masum çocukların eşit olduğuna, eşit haklara, eşit muameleye, saygı ve şefkate layık olduklarına inanan bir kişi olarak ve Cumhurbaşkanı eşi olmanın verdiği fırsatları da değerlendirerek, kendisini bazı sosyal faaliyetlere adadığını söyledi.

6
Gül, himayesinde yürütülen 'Eğitim Her Engeli Aşar' kampanyası hakkında bilgi verdi ve “Türkiye'de son yıllarda sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda sağlanan gelişmelere paralel olarak, insan hakları, özellikle de kadın, çocuk ve engelli gibi dezavantajlı grupların hakları konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi” dedi.
7
Son anayasa değişikliğiyle çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi mağdur grupların temel hak ve özgürlüklerini en üst düzeyde kullanmaları için pozitif ayrımcılık hakkını veren yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğine işaret eden Gül, engelli çocukların eğitim görebileceği ve sosyal hayatın her alanında etkin olabileceği konusunda, tüm toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve “Eğitim Her Engeli Aşar” projesinin bu düşünceden hareketle hayata geçirildiğini söyledi.
8
Günümüzde insanlığın karşılaştığı en önemli sorunlardan birinin ayrımcılık olduğuna işaret eden ve ayrımcılıkla mücadele ve demokrasi kültürünün gelişmesi açısından da kaynaştırmalı eğitim sisteminin çok önemli olduğuna inandığını belirten Gül, Türkiye'nin 81 ilindeki valilerin engelli çocuğu olan aileleri ziyaret ederek devletin sağladığı eğitim imkanları konusunda onları bilgilendirdiğini anlattı.
9
Hayrünnisa Gül, konuşmasını, “Engellilere karşı ayrımcılık başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı mücadele, hepimizin önceliği olmalıdır. Ancak bu şekilde temel değerlerimiz olan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini, ortak evimiz olan Avrupa'da ve tüm dünyada hakim kılabilir” diyerek tamamladı.

10
11
12

YORUMLAR
500

Son Dakika Hayrunnisa Gül Avrupa Konseyinde Konuştu - Son Dakika


Advertisement