Hz. Nuh'un oğlu tarafından inşa edildi! Bu kente ulaşmak neredeyse imkansız - Son Dakika

Hz. Nuh'un oğlu tarafından inşa edildi! Bu kente ulaşmak neredeyse imkansız

15.07.2021 09:05

Hz. Nuh'un oğlu Şem tarafından kurulan ve dünyanın en yüksekte konumlanan kentleri arasında olan Sana şehri, mimari yapısıyla büyülüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan kent, son yıllarda devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle büyük hasar gördü.

1
Sana, San'a ya da Batı ülkelerindeki ağırlıklı kullanımıyla Sanaa, dünyanın en eski kentlerinden biri olma özelliği taşıyor. Yakın döneme kadar da Yemen'in başkenti olan Sana, ülkedeki savaş yüzünden ne yazık ki büyük bir tahribata uğramış durumda.
2
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Sana kenti, binlerce yıllık bir geçmişin izlerini taşıyor. Yaygın inanışa göre Hz. Nuh'un oğlu Şem tarafından kurulan Sana, eski çağlarda Azal adıyla bilinmekteydi. Bunun nedeninin de Şem'in ikinci kuşak torunu olan Uzal'a dayandığı düşünülmekte.

3
İncil'in Yaradılış kısmında da bahsi geçen Uzal, eski Sebati dilinde "iyi korunmuş" anlamına da gelmekteydi. Kentin kurulu olduğu coğrafyaya baktığımızda bu isimlendirmenin ne denli yerinde olduğunu da anlamak mümkün. Zira Sana gerçekten etrafı korunaklı ve dağlarla çevrili bir arazinin ortasında.

4
Deniz seviyesinde 2.300 metre yüksekte kurulu olan Sana, bu yönüyle de dünyanın en yüksekte konumlanan kentleri arasında yer alır. Korunaklı yapısı ve ulaşımı zor konumu sayesinde Sana, dış tehlikelere karşı binlerce yıl ayakta kalabilmiş ve kendisine has yapısını korumaya başarmış.
5
Ancak Arap Baharı olarak adlandırılan süreç ile başlayan günümüzde de şiddetini dönem dönem arttırarak devam eden farklı ülkelerin de dahil olduğu savaş, Yemen'in tıpkı diğer bölgeleri gibi tarihi Sana kentini de son derece olumsuz bir biçimde etkilemiş durumda.
6
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan kent, ülke içindeki farklı grupların çatışması nedeniyle bu süreçte ciddi manada etkilemiş durumda.

7
Sana'daki yüzlerce yıllık binalar bombardıman neticesinde harabeye dönmüş durumda. Özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan eski kentin bulunduğu bölge bu saldırılarda büyük yıkıma uğradı.
8
Yaşanılan yıkımın etkisi ne yazık ki günümüzde de devam etmekte. Çatışmaların bir türlü sona ermemesi, bu tarihi kente zarar vermeye devam etmekte. Sık sık gerçekleşen saldırılar tarihi öneme sahip Sana'nın karakteristiğini yansıtan binaları bir bir yok ediyor.
9
10

Son Dakika Hz. Nuh'un oğlu tarafından inşa edildi! Bu kente ulaşmak neredeyse imkansız - Son Dakika


YORUMLAR (3)
500
Advertisement