Kösem Sultan Nasıl Öldü - Son Dakika

Kösem Sultan Nasıl Öldü

26.02.2016 07:36

1
Mora'da, bir papazın kızı olarak doğan Kösem Sultan, akıncılar tarafından esir alınıp, Bosna Beylerbeyi tarafından saraya gönderildi. Asıl adı Anastasya idi.

2
Sadece I. Ahmed, bütün gözdelerinden daha çok sevdiği Mahpeyker'e, önde gelen anlamında kullanılan Kösemen diye sesleniyordu. Kösemen, lakabının hakkını verecek ve daha 15 yaşındayken I.Ahmed ile evlenip haseki olacaktı.

3
Kösem Sultan, I.Ahmed zamanında siyasette ve sarayda çok da etkin olamıyordu. Venedik elçisi Simon Cantarini'nin yazdıkları, o günlerde yirmilerinde olan Kösem'in gelecekteki eylemleri hakkında bir fikir veriyordu bile:

“Güzel, kurnaz, birçok yeteneği olan, mükemmel şarkı söyleyen, I. Ahmed'in çok sevdiği, ama devlet işlerini konuşmayacak kadar dikkatli davrandığı bir haseki."

4
I.Ahmed'in ani ölümünden sonra saraydan uzaklaştırılsa da, ilk oğlu IV.Murat tahta geçtiğinde, saraya geri dönmüş, yaşı daha küçük olan oğlu yerine ülkeyi yönetmeye başlamıştı.

5
Nüfuzunu kullanarak satılığa çıkardığı makamlar sayesinde, servetine servet katıyor, ülke yönetiminde ağaların gücünü bildiği için onları yanına çekiyor, adeta satranç oynuyordu. IV. Murad'ı haremden uzak tutmak için iç oğlanlarına alıştırırken, hanedanın devamını sağlaması için I. İbrahim'i cariyelerle meşgul ediyordu. Duruma göre hamlelerini değiştiriyor, gücüne güç, servetine servet katıyordu. Karşısına kim gelirse onu ŞAH MAT yapmasını da çok iyi biliyordu. Öyle ki, döneminde çıkan isyanları bile büyük bir ustalıkla bastırmayı başarmış, ülkeyi birçok tehlikeden kurtarmıştı.

6
Kösem Sultan, hayatı boyunca öldürülme korkusuyla psikolojisi bozulmuş oğlu İbrahim'i, deli olduğunu söyleyerek IV.Murad'ın gazabından kurtarmayı başarmıştı. IV.Murat öldükten sonra ise İbrahim'i tahta getirtecek ve yine ülkeyi kendi yönetmeye devam edecekti.

Ancak "Deli" lakaplı İbrahim bir süre sonra Kösem Sultan'ın kontrolünden çıkacaktı. Bu da artık Kösem Sultan'ın güç kaybetmesi anlamına geliyordu.

7
Haremin gizli dairelerinde sakladığı, cellat kemendinden koruduğu, eliyle tahta oturttuğu oğlu, hasekilerin sözünü dinleyip onu saraydan kovmuş, ülkeyle oyuncak gibi oynamaya başlamıştı. Dengesiz hareketleri ve mantıksız kararları ağaların canına tak ettirmişti. Kösem Sultan'a onu tahttan indireceklerini söylediklerinde, zor bir karar vermesi gerekiyordu. O da, bu oyunda kaybetmemeyi tercih etti. Oğlunun infazını, torununun iktidarını onayladı.

8
Bir süre daha ülke yönetiminde etkin olduktan sonra, I.İbrahim'in eşi, IV.Mehmet'in annesi Turhan Hatice Sultan, Kösem Sultan'a karşı durmaya başlamıştı. O da diğer ağaları yanına çekiyor ve gün be gün güçleniyordu.

9
Gelin kayınvalide arasındaki hesaplaşma, Kösem Sultan'ın suikaste kurban gitmesiyle sonuçlandı. Üç parmağı kırılıp kulakları yırtılarak mücevherleri yağmalanmış, sopa ve silahlarla dövülerek yerlerde sürüklendikten sonra öldü sanılarak Kuşhane Kapısı aralığına bırakılmıştı. Yaşadığı anlaşıldığında ise uzun saçlarıyla boğularak öldürülmüştü.

10
Kösem Sultan, seneler sonra bile halen akıllarımızda türlü türlü entrikaları planlamış birisi olarak yer etse de, gözardı edilemeyecek şekilde binlerce insanın karnının doymasında payı vardır.

11
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdıkları padişah ve sultan karakterlerinin gerçek halleriyle ne kadar ilgisi var biliyor musunuz?

İşte Hürrem'in, Kanuni'nin, Pargalı'nın, Mahidevran'ın, Mihrimah'ın ve merak edilen tüm Osmanlı'nın tarihine geçmiş kişilerinin gerçek resimleri…

Hürrem Sultan

12
Hürrem Sultan

13
Hürrem Sultan

14
Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli

15
Kanuni Sultan Süleyman Han

16
Kanuni Sultan Süleyman Han

17
Kanuni Sultan Süleyman Han

18
Kanuni Sultan Süleyman Han

19
Kanuni Sultan Süleyman Han

20
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç

21
Mahidevran Sultan

22
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahidevran Sultan'ı canlandıran Nur Fettahoğlu

23
Pargalı İbrahim Paşa

24
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Pargalı İbrahim Paşa'yı canlandıran Okan Yalabık

25
Mihrimah Sultan

26
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan'ı canlandıran Pelin Karahan

27
Fatih Sultan Mehmet

28
Fatih Sultan Mehmet

29
Fatih Sultan Mehmet

30
Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Devrim Evin

31
Padişahların Unutulmaz Sözlerin,i sizler için bir araya getirdik... Fatih Sultan Mehmet:Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz.

32
Fatih Sultan Mehmet/

İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.

33
Fatih Sultan Mehmet:

Ey Konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.

34
Sultan IV. Murad:

Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz!

35
Kanuni Sultan Süleyman:

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

36
Yavuz Sultan Selim:

Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.

37
Yavuz Sultan Selim:

Şah İsmail'e Şahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düşman olur. Sadık ol, belki o alemde komutan olur. Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur.

38
Sultan IV. Murad:

Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzeldi ne?!

39
Sultan II. Abdülhamid Han:

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!

40
Sultan II. Abdülhamid Han:

Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.

41
Sultan II. Abdülhamid Han:

Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!

42
Yavuz Sultan Selim:

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

43
Yavuz Sultan Selim:

Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir.

44
Fatih Sultan Mehmet:

Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.

45
Sultan II. Abdülhamid Han:

Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR! Ben sadece gafil değildim, o kadar. Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.

46
Sultan II. Abdülhamid Han:

Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır.

47
Fatih Sultan Mehmet:

Eğer yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım...

48
Yıldırım Bayezid:

Yenileceğinden korkan, daima yenilir.

49
Yavuz Sultan Selim:

Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.

50
Sarı Selim (II. Selim):

Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.

51
III. Ahmed:

Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Allah'a emanet eyledim. Tatar Hanı'nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! (Baltacı Mehmet Paşa'ya)

52
III. Mehmet:

Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz.

53
II. Mustafa:

Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir.

54
II. Ahmed:

Bak Paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini gösterdin.

55
Ağalara araba gönderdin, yeniçeriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin!

56
Osman Gazi:

Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur.

57
Orhan Gazi:

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.

58
Orhan Gazi:

Oğlu Murat Gazi'ye vasiyeti : Oğul! Cennet mekân babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı'ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez.

59
Zira İ'la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet'i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir.

60
II. Süleyman:

Emir Allah'ındır... Lâkin kulların hiç hatası yok mudur? Andımız olsun ki, Belgrad'ı düşman eline komayız. Velâkin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız!

61
Sultan IV. Murad:

Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz.

62
V. Mehmet Reşat:

Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım.

63
Yıldırım I. Bayezit:

Gidin, daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın ki, kazanacağım şan ve zafer de daha büyük olsun!

Son Dakika Kösem Sultan Nasıl Öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Diğer Galeriler

Polisliği bırakan genç kadın, çıplak fotoğraflarını satarak 13 milyon TL kazandı Günden güne eriyor! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın son hali korkuttu Rapunzel'e meydan okuyor! 15 yıldır saçlarına makas değdirmedi Su üstünde yürüyen sihirbaz kendini ifşa etti! Yaptığı hile şeytanın bile aklına gelmez 16 yaşındaki çocuk, hamile bıraktığı sevgilisini parçalara bölüp çöpe attı