Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri - Son Dakika

Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri

13.11.2013 09:33

600 yıl cihan hakimiyeti sürdüren Osmanlı padişahlarının nasıl öldükleri sevenlerini hayrete düşürecek.

1
Osmanlı padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor musunuz? 600 yıl cihan hakimiyeti sürdüren Osmanlı padişahlarının nasıl öldükleri sevenlerini hayrete düşürecek. İşte sizin için derlediklerimiz.
2
OSMAN GAZİ- Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden öldü.
3
ORHAN GAZİ- 82 Yaşındayken felç yüzünden 1362'de öldü.
4
II. MURAD- Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451'de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir tümördür.
5
YAVUZ SULTAN SELİM- 21 Eylül 1520'yi 22 Eylül'e bağlayan gece kanserden vefat etti.
6
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN- 1566'da Sigetvar Kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.
7
II. SELİM- 1574'te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.
8
III. MURAD- 17 Ocak 1595'te prostat kanserinden öldü.
9
III. MEHMED- Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, "56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım" demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed'i derinden etkilemişti. Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek öldü.
10
I. MUSTAFA- Osmanlı tarihinde tek "Deli" padişahı olan Sultan Mustafa 1623'te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639'da bir sara nöbeti sırasında öldü.
11
IV. MURAD- Ölüm nedeni üzerine iki ayrı iddia vardır. Batılı kaynaklar sirozdan, Osmanlı kaynakları ise damla hastalığından öldüğünü iddia ederler. 8 Şubat 1640 gecesi öldü.
12
IV. MEHMED- 1687'de tahttan indirildikten sonra dört yıl hapis hayatı yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693'te öldü.
13
II. SÜLEYMAN- 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691'de tahta çıktı. Viyana bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından 6 Şubat 1695'te böbrek yetmezliğinden öldü.
14
II. MUSTAFA- 1703'te bir isyan sonucu tahttan indirildi bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703'te prostat kanserinden öldü.
15
III. AHMED- Eğlenceleriyle meşhur Lale Dönemi'nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730'da Patrona isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayı'nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736'da öldü.
16
I. MAHMUD- 21 Yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754'te bir cuma namazı dönüşü saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü.
17
I. ABDÜLHAMİD- 1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi'nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789'da öldü.
18
II. MAHMUD- Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmud 28 Haziran 1839'da veremden öldü.
19
ABDÜLMECİD- Tanzimat Dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861'de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.
20
V. MURAD- Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904'te öldü.
21
II. ABDÜLHAMİD- "Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı" diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.
22
V. MEHMED REŞAD- Müzmin şeker hastası idi şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918'de öldü.
23
VI. MEHMED VAHİDEDDİN- Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San-Remo'da 16 Mayıs 1926'da kalp krizinden öldü.
24
EN ESRARENGİZ ÖLÜM: FATİH SULTAN MEHMET- Fatih Sultan Mehmed sefere çıktıktan sonra hastalandı. Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481'de Gebze'de Hünkar Çayırı'nda öldü. Fatih Dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Bütün araştırmalara rağmen Fatih'in ölümündeki sır çözülemedi.
25
SULTAN ABDÜLAZİZ- 1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatih'ten sonra ölümü en fazla tartışılan padişahtır. Tahttan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876'da Feriye Sarayı'nda bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahttan indrilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir.
26
YILDIRIM BAYEZİD- En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402'de Ankara Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de intihar etti.
27
ŞEHİD OLAN TEK PADİŞAH: I. MURAD- Harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır. 15 Haziran 1389'da Sırplar'ın büyük bir bozguna uğratıldığı Birinci Kosova Savaşı'nın sonunda, Sırp Kralı Lazar'ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıkdığı sırada göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murad'a saplayarak sultanı şehit etti.
28
ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR: II. OSMAN- Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürtülen ilk padişah İkinci Osman'dır. İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu. Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule'de genç padişahın bir kementle yakalayıp, boğdular.
29
SULTAN İBRAHİM- Öldürülen bir diğer osmanlı padişahı Sultan İbrahim'dir. Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648'de tahtan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu mehmet geçirilmiştir. Ancak tahtan indirilen padişah kapatıldığı yerde 10 gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Sultan İbrahim'i yeniden tahta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648'te boğdurttular.
30
III. SELİM- Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanı'yla Mayıs 1807'de tahtan indirilip, yerine Dördüncü Mustafa geçirilmişti. Saray'da hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nizam-ı Cedit taraftarları Rusçuk'ta örgütlendiler. Alemdar Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbul'a gelerek, Sultan Selim'i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti. Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 Temmuz 1808'de Üçüncü Selim'i öldürdüler.
31
ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR: IV. MUSTAFA- Üçüncü Selim'i öldürten Dördüncü Mustafa'da aynı akıbete uğradı. Askerlerin Dördüncü Mustafa'yı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen İkinci Mahmud onu 17 Kasım 1808'de boğdurttu.

YORUMLAR
500

Son Dakika Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri - Son Dakika


Advertisement