Sultanahmet Camii'nin Sırrı - Son Dakika

Sultanahmet Camii'nin Sırrı

11.06.2011 11:21

1
Sultanahmet Camii'nin bilenen kadar bilinmeyen bir çok yönü var.
2
Sultan 1. Ahmet Han tevafuklar Padişahı olarak bilinir.
3
14 yaşında Sultan olmuş, 14 yıl saltanat sürmüş, 14 ün iki katı olan 28 yaşında vefat etmiştir.
4
Ve 14. Osmanlı padişahıdır.
5
Fakat bunun yanında bir özelliği daha vardır ki asıl bilinmesi gereken de işte budur: Peygamber aşığı olması.
6
Eğer Şeyhülislamdan fetva alabilseydi, tahrip olmuş Kabe'yi yıktırıp, yerine bir taşı altın bir taşı gümüş olmak üzere yeniden yaptırmak istiyordu.
7
Lakin Kabe'yi yeni baştan inşa etme oğlu 4. Murat'a nasip olmuştur.
8
Ve bugünkü Kabe tamamen Sultan 4. Murat tarafından yaptırılmıştır.
9
Kabeye saygısından dolayı 21 yaşında iken yaptırmaya başladığı Sultan Ahmed Camii 6 minareli olunca, Kabenin de 6 minareli olduğunu hatırlamış ve Kabe'ye saygısızlık olmasın diye mimarbaşını göndererek Kabe'ye 7. minareyi diktirmiştir.
10
Kabe'nin yanında Rasulüllah'a olan saygısı da had safhada olan Sultan 1. Ahmed, Mısır'da Sultan Eşref Kayıtbay Türbesinde bulunan Peygamber Efendimizin ayak izinin bulunduğu taşı İstanbul'a getirterek Eyüp Sultan Camiine koydurmuş, daha sonra da Sultanahmet Camii'nin inşası tamamlanınca Camisine nakletmiştir.
11
Lakin Nakş-ı Kademin Sultanahmet Camiine nakledildiği gece bir rüya görür.
12
Rüyasında bütün padişahların toplandığı yüce bir divanda yargılanmaktadır.
13
Yeryüzünde gelmiş geçmiş ne kadar Sultan varsa oradadır. Mahşeri bir kalabalık. Sultan Ahmet Sanık sandalyesinde. Davacı koltuğunda ise Eşref Kayıtbay vardır.
14
Az sonra Kainatın iftihar tablosu Rasulü Ekrem (AS) salona girer. Herkes ayağa kalkar. Rasulüllah heybetli bir şekilde kalabalığın arasından ilerler ve Hakim Koltuğuna oturur.
15
16
Sultan Kayıtbay izin alarak konuşmaya başlar. Kadem-i Şerif'i türbesinden alıp, kendi camiine nakleden Sultan Ahmed'den davacıdır.
17
Rasulü Ekrem (AS) tarafları dinledikten sonra, Kadem-i Şerif'in alındığı yere tekrar iade edilmesine ferman buyururlar. Dava Kapanır.
18
Sultan Ahmet rüyasını, devrin ulemasına anlatır.
19
Aralarında Aziz Mahmut Hüdayi gibi dev alimlerinde bulunduğu heyet, rüyanın bariz bir şekilde Kademi Şerif'in tekrar Sultan Kayıtbay Türbesi'ne iade edilmesine işaret ettiğini söyleyince Sultan Ahmet Han, mahzun ve mükedder Kademi şerifi gönderir ve kendini teselli için Kademi şerif şeklinde bir sorguç yaptırarak önemli günlerde kavuğuna takar.
20
Ayrıca bir tahta üzerine nakşedilen Kademi Şerif'in kenarlarına şu dörtlüğü kendi elleriyle yazarak Şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine gönderir:
21
N'ola tacım gibi başımda götürsem daim/ kadem-i pakini ol hazret-işah-ı resulün/ gül-i gülizar-ı nübüvvet o kademsahibidir/ bahtiya durma yüzün kademine o gülün

YORUMLAR
500

Son Dakika Sultanahmet Camii'nin Sırrı - Son Dakika


Advertisement