'Tarihte Türkler ve Kürtler' Konulu Sempozyum Düzenlendi - Son Dakika

'Tarihte Türkler ve Kürtler' Konulu Sempozyum Düzenlendi

10.01.2014 14:20

Türk Tarih Kurumu, ilk kez “Tarihte Türkler ve Kürtler” konulu sempozyum düzenledi. Sempozyuma TTK Başkanı Metin Hülagü ve bazı tarihçiler katıldı.

1
Türk Tarih Kurumu, ilk kez “Tarihte Türkler ve Kürtler” konulu sempozyum düzenledi. Konferans salonunda yapılan sempozyuma TTK Başkanı Metin Hülagü ve tarihçiler katıldı. Açılışta yayınlanan sunum videosunda Türkler ve Kürtlere ilişkin ilginç anekdotlar aktarıldı. İşte onlardan bazıları...
2
Peygamber'imizin soyundan pek çok seyyit ve şerif Emeviler Dönemi'nde Kürt bölgelerinde sığındılar. Oralarda tekke ve zaviyeler kurdular.
3
Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi sorar. “Oğlum o kadar yer fethettin. Nasıl koruyacaksın?” Kanuni, Kürtlerin önemine değinerek şu cevabı verir, “Onlardan sur yaptım.”

4
Kürtler, memleketlerinin Türkiye'nin bir parçası olarak kalması için savaşacaklarına dair ant içti.
5
Kürt beyleri, Irak ve İran ile savaşlarda Osmanlı'nın önemli destekçisi olmuştur, Osmanlı kalelerini dik tutmuştur.
6
Galatasaray'ın kurucuları arasında Kürt Celal İbrahim de vardı. Çanakkale Savaşı için gönüllü oldu ancak eğitim nedeniyle gidemedi, Bağdat cephesinde şehit oldu.
7
Geçmişte Türk, Kürt veya Arap olmak; akla bir milliyetten çok kabiliyet ve zaafları getiriyordu. Türkler iyi ata biner, Kürtler ölesiye savaşır ve Araplar güzel şiir söylerlerdi. Toplum etnik çizgilerle birbirinden ayrılmamıştı.
8
Dersim aşiret ağalarından Haydar Ağa'ya, Gazi Paşa'ya (Atatürk) suikast yapması için yüklü para verildi. Haydar Ağa yolunu kestiği Paşa'ya durumu anlatıp mücadelesine destek verdi. Parayı da Paşa'ya teslim etti. Paşa'nın “Dersim mebusu ol.” teklifini kabul etmedi.

9
Kürtler Kurtuluş Savaşı'nda da Türklerle birlikte aynı cephede mücadele etti.
10
Yavuz Sultan Selim'in şeyhülislamı Ebussuud Efendi Kürttü. Selim, Kürt aşiretlerinin savaşsız olarak Osmanlı'ya bağlanması için çalıştı ve başarılı oldu.
11
Fatih Sultan Mehmed'in hocası Molla Gürani Türkleşmiş bir Kürt'tü.
12
Hangi etniğe sahip olursa olsun kahramanlar Türkler ve Kürtler tarafından birlikte sahiplenilirdi.

13
Kürtler, İran yayılmacılığı karşısında Doğu Anadolu yaylalarında cesur bir set gibi durdu.
14
Türk ve Kürt soyundan gelen Selahaddin Eyyubi, her iki soyun da özelliğini taşıyor ve beğenisini topluyordu.

15
Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Kürdistan mebusları da bulunuyordu.
16
Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in en güvendiği komutan Kürt'tü.

Son Dakika 'Tarihte Türkler ve Kürtler' Konulu Sempozyum Düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500
Advertisement