Türk Bayrağı Hakkında Bilmeniz Gerekenler - Son Dakika

Türk Bayrağı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

11.06.2014 11:17

1
Bayrak; bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü, tarihinin hatırasıdır. Değeri; pamuk, atlas ve ipekten yapılmasına bağlı olmayıp, temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülür. Devletin hakimiyetini, bağımsızlığını ve şerefini temsil ettiği için bayrağa saygı gösterilir.

2
Kırmızı zemin üzerine hilal ve yıldız bulunan bayrak, Osmanlılarda ilk defa 1793'de devletin resmi bayrağı olarak kabul edildi. Ancak bu bayraktaki yıldız, sekiz köşeliydi. Bu bayrak Osmanlı Devleti'nin resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı. Sultan I Abdülmecid han zamanında 1842'de yıldızın beş köşeli olması kararlaştırıldı ve Osmanlı bayrağının şekli kesinleşti.

3
Türk bayrağına efsanevi bir anlam katan bir diğer inanış ise şöyledir: Osmanlıların 1448'de, düşmanlarını ağır bir yenilgiye uğrattığı Kosova savaşından sonraki gece; savaş alanında oluşmuş kan gölünün üzerinde gökyüzünden yansıyan hilal ve yıldız yan yana görünmüştür. Böylece sultan II Murad, bu simgeyi devlet bayrakları arasında kullanmaya başlamıştır.

4
Ay yıldızlı bayrağın 1. Kosova savaşı sonrası oluşması pek bir mümkün. Ancak o gece hilal ile yan yana gelen herhangi bir yıldız değil Jupiter gezegenidir. Fakat bazıları bu olayın II Kosova savaşı sonrasında olduğunu söyler ki bu yanlıştır çünkü o gün ay yeniay evresinde olup herhangi bir şekilde gökyüzünde belirmemiştir.

5
Bu efsaneye göre ise; Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, rüyasında göğsünde bir hilal ile yıldızın belirdiğini ve göğsünün büyümeye başladığını görmüştür. Bu rüyayı devletinin cihana hükmedecek kadar büyüyeceğine bağlamış ve bayraklarında kullanmaya başlamıştır.

6
Hala Türklerin şamanizm inancı dönemlerden kalma simgeleri taşıyan nadir ulusal bayraklardan biridir Türk bayrağı. Ay-yıldızın genelde İslamiyete gönderme yaptığı düşünülür oysaki İslamiyet insan, bitki, hayvan, gezegen, vb. kıyametle beraber yok olacağı düşünülen varlıkların resmedilmesini yasaklamıştır.

7
Bu yasağa uygun olarak bugün hiçbir koyu İslami rejimle yönetilen veya etnik Arap kökenli ülkelerin bayraklarında ay-yıldıza rastlanmaz (İslam devrimi öncesi şahlık bayrağında güneş olduğu halde devrim sonrası güneş kaldırılmıştır). Aynı şekilde Suudi Arabistan, Umman, Katar, vb. ülke bayraklarında da yukarıda bahsedilen tarzda çizimler yoktur.

8
Türk bayrağı esasen kırmızı değil, aldır. Türk mitolojisinde, Türklerin renklerle ilgisi önemli bir yer tutar; mavi (gök mazisi, turkuaz), beyaz/ak ve al/kızıl renkleri başta gelir. Al renk kırmızıdan farklıdır, kutsal, tanrısal renktir. Kırmızı renk adı Türkçede 12. asırdan önce pek görülmemektedir. Kırmızı, Türkçeye sonradan, Sogdcadan veya Farsçadan geçmiştir.

9
Oğuz/Türkmen boylarının çok eskiden beri al renkli börkler (erkek başlığı) giydiği bilinmektedir. Börklerin bütününde al ya da bir diğer deyişle kızıl renk görülmekle beraber, başka renklere de tesadüf ediliyor. Esas olan gelenek ise bütün börklerde, tepe kısmının yani tanrıya yüz tutan kısmın, tanrısal renk saydıkları al renkten olmasıdır. Bu tarz, bugün efelerin, zeybeklerin, seymenlerin, vs. folklorik başlıklarında da muhafaza edilmektedir.

10
Al renk adı kutsallık içerdiği için, Türkler, 'kırmızı bayrak' değil 'al bayrak,' 'kırmızı kan' değil 'al kan,' demişlerdir. Yermek, aşağılamak anlamında 'karalamak' derken, yüceltmek, övmek, kutsamak karşılığı da, 'allamak' sözünü kullanırlar. Bugün dilimizde kullandığımız 'allamak pullamak' sözü de aynı maksatla kullanılmaktadır.

11
Türk insanı bayrağına 'Al sancak' veya 'Ay yıldız' diye de hitap eder.

12
Bugün Türk bayrağında yer alan hilal ve yıldız motiflerinin binlerce yıllık bir yolculukla bugüne kadar geldiğini ve orijininin Türklerin de ataları olan kadim dönemlerde yaşamış uygarlıklara dayandığını görüyoruz. Sonuç olarak, tüm dünyanın bugün İslam dininin sembolleri olarak kabul ettiği hilal ve yıldızı; aslında Türklerin İslama bir sembol olarak kazandırdığını görüyoruz.

13
En yükseği Ankara Cebeci'deki 50. Yıl Parkı'ndadır. 300 metrekare büyüklüğündeki en yüksek Türk bayrağının direk uzunluğu 110 metredir.

14
En büyüğü ise Mersin'in Toroslar Belediyesince, yaklaşık 5 ton boya kullanılarak Toros dağlarının kente bakan yüzünde işlenen, 4.532 metrekare alanı kaplayan Türk bayrağıdır.

15
Doğu Türkistan'dan, müslüman Boşnaklara, Irak Türkmenlerinden, eski Hatay Cumhuriyetin'ne kadar pek çok halk, Türk bayrağını farklı renk ve biçimde kullanmıştır.

16
Günümüzde Azerbaycan'ın ve Tunus'un bayrakları, Türk bayrağı ile benzerlik taşımaktadır. Azerbaycan'ın bayrağındaki yıldız eski Osmanlı bayrağındaki sekiz köşeli yıldızdır.

Son Dakika Türk Bayrağı Hakkında Bilmeniz Gerekenler - Son Dakika


YORUMLAR

Diğer Galeriler

7 yıl önce ölen babasının görüntülerini Google Earth'de bulan adam hüznünü sosyal medyada paylaştı Yeşilçam'ın vamp güzelinin olaylı gecesi! Gerdeğe girmeyince evin içinde kıyamet kopmuş Arjantin'de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu! Yeryüzünün en büyüğü Kendilerini işkenceyle öldürüyorlar! Canlı canlı mumyalanan rahipler görenleri ürkütüyor Bu halini hatırlayan yok! Şimdi İtalyanları peşinden sürüklüyor