Türk Ordusunun 2033 Hedefi - Son Dakika

Türk Ordusunun 2033 Hedefi

27.02.2015 19:23

1
Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunduğu brifingde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2033 projeksiyonunu aktardı. Türk ordusu çağın gereklerine ve küresel gelişmelere uygun olarak 'profesyonel ordu' olma yolunda ilerlerken, TSK'nın 'geleceği' mercek altına alındı.

2
Çok sayıda devletin güvenlik konsepti, 'savunmayı öngören ve tehditlere dayalı' stratejik düşünceden, 'güvenliğe ve risklere dayalı' stratejik düşünceye dönüştü. Özellikle sınır tanımayan terörizm, siber saldırılar ve kıtalararası balistik füze tehdidi, ülke güvenliğinin sağlanmasında, coğrafi sınırlara bağlı olmayan stratejik güvenlik anlayışını zorunlu hale getirdi.

3
TSK'NIN "YENİ KAPSAMLI YAKLAŞIMI"/

Öte yandan ülkeler için siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik büyümenin daha da önem kazanmasıyla, güvenliğin sadece askeri güçle sağlanması artık çok daha zor. Bu nedenle, devletler ve NATO gibi çok uluslu güvenlik kuruluşları, askeri ve sivil yeteneklerin birlikte kullanılmasını öngören arayışlara yöneldi.

4
TSK'nın yeni 'kapsamlı yaklaşım'ı da, farklı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini öngörüyor. Askeri, diplomatik ve ekonomik faaliyetlerin birbirini destekleyerek sinerji yaratacak şekilde eşgüdüm içinde icra edilmesi öne çıkıyor.

5
TEMEL HEDEF/

TSK'nın geleceğe yönelik temel hedefi, beka kabiliyeti ve muharebe gücü yüksek, teknoloji, bilgi ve eğitim üstünlüğüne sahip, her ortam ve şartta görev yapabilen, personeli eğitimli bir ordu. Azami ölçüde milli sanayiye dayanan silah gücü ve dış unsurlara bağımlı olmadan harekât icra edebilecek kuvvet yapısı da hedefler arasında.

6
CAYDIRICILIK FAKTÖRÜ/

Öncelikli amaç, Türkiye'nin milli çıkarlarını hudutların ötesinden itibaren koruyacak bir yapı oluşturulması. Bunun yolu hem hızlı ve etkin hareket edebilen kara gücüne, hem açık denizlerde bayrak gösteren donanmaya, hem Türk hava sahasını her türlü tehditten koruyabilecek filolara ve hava savunma sistemlerine sahip olmaktan geçiyor. TSK, yeni dönemde, savunma gücüyle olduğu kadar, 'caydırıcılık' faktörüyle de dış güvenlik tehditlerini henüz oluşmadan etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

7
GERÇEKÇİ SAPTAMALAR VE HEDEFLER/

'Küresel güç' deyimi kulağa hoş gelse de, TSK'nın güç planlamasını daha 'gerçekçi' saptamalar ışığında hazırladığını söylemek mümkün. Örneğin son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Türk donanması için hedefi "Orta ölçekli küresel güç" olarak açıkladı. TSK, genel çerçevesiyle, 'uygun büyüklükte güç' hedefiyle ilerliyor.

8
Bu büyüklük ise "Küresel ve bölgesel güvenlik ortamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kademeleri azaltılmış, görevlerin etkin olarak paylaştırıldığı, gerekli yapısal değişiklikleri süratle hayata geçirebilecek, asimetrik olanlar da dahil tüm dış tehdit ve riskleri etkisiz kılabilecek bir güç oluşumunu planlayabilen, oluşturduğu gücün idamesini sağlayabilen, eğitip donatabilen" ifadesiyle tanımlanıyor.

9
ORDU-MİLLET BAĞI/

Son 10 yılda zorunlu askerlik hizmetinin süresi kademeli olarak kısaltılırken, TSK'nın personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, sözleşmeli subaylık, sözleşmeli astsubaylık ve son olarak sözleşmeli er sistemleri devreye sokulmuştu.

10
TBMM'de kabul edilen son yasayla, bedelli askerlik uygulamasıyla birlikte 'zorunlu askerlik' prensibinde devrim niteliğinde bir düzenlemeye daha gidildi. Henüz askerlik hizmetini yerine getirmemiş yükümlülerin de TSK'ya doğrudan 'sözleşmeli er' olarak katılabilmelerinin önü açıldı. Böylece 'zorunlu askerlik' sisteminden 'maaşlı profesyonel askerlik' sistemine geçişte en büyük adım atılmış oldu.

11
Nüfus artış hızının düşmesi ve üniversite mezunu yükümlü sayısının artmasına paralel olarak, hükümet gelecekte TSK'nın 'profesyonel ordu' yapısına geçmesinin zorunluluk haline dönüşebileceğini düşünüyor. Genelkurmay Başkanlığı ise 'yükümlü askerlik' uygulamasının toplumsal dayanışma unsurları arasında yer aldığını belirterek, ordu-millet bağını koruyan 'karma askerlik' sisteminin devam ettirilmesinden yana.

12
"TEHDİT YERİNE YETENEK"/

Uluslararası Güvenlik Uzmanı Hüseyin Bayazıt:

"Genelkurmay, 2033 projeksiyonunu, tehdit tabanlı değil, yetenekleri göz önüne alarak planlıyor. Küresel, bölgesel, ülkesel güvenlik üretiyor. Kamu diplomasisinin önemi artıyor.

13
TSK da kendine özgü müşterek doktrin geliştirip kuvvet planlamasını ona göre yapıyor. İstihbarat alanında yaşanan devrimle, TSK da tıpkı diğer modern dünya orduları gibi yeni bir istihbarat anlayışı ve istihbarat yeteneği geliştiriyor."

14
MÜŞTEREK HAREKÂT/ Yeni dönemin savunma konseptinde 'müşterek harekât' kavramı büyük önem taşıyor.

15
Bu doğrultuda Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma, Sahil Güvenlik ve Özel Kuvvetler'in birlikte rol aldıkları eğitimlere ağırlık veriliyor.

16
17
18

En güçlü orduya hangi ülkenin sahip olduğunu hiç merak ettiniz mi? Sizler için orduların sahip olduğu bütçe, askerliğe uygun kişi sayısı, tank ve uçak sayılarını araştırdık. 2015'in en güçlü ordularında Türkiye kaçıncı? İşte Dünyanın en güçlü orduları listesi...

19
30. ÇEK CUMHURİYETİ Savunma Bütçesi: 2.22 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 4,061,106 Tank Sayısı: 123 Uçak Sayısı: 109

20
29. İSVEÇ Savunma Bütçesi: 6.22 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 3,359,487 Tank Sayısı: 280 Uçak Sayısı: 216 Deniz Kuvvetleri: 313

21
28. İSPANYA Savunma Bütçesi: 11.60 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 18,720,867 Tank Sayısı: 415 Uçak Sayısı: 531 Deniz Kuvvetleri: 46

22
27. İSVİÇRE Savunma Bütçeçsi: 4.83 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 2,952,959 Tank Sayısı: 200 Uçak Sayısı: 175

23
26. SURİYE Savunma Bütçesi: 1.87 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 9,939,661 Tank Sayısı: 4,950 Uçak Sayısı: 473 Deniz Kuvvetleri: 56

24
25. SUUDİ ARABİSTAN Savunma Bütçesi: 56.73 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 13,967,609 Tank Sayısı: 1,095 Uçak Sayısı: 652 Deniz Kuvvetleri: 55

25
24. TAYLAND Savunma Bütçesi: 5.39 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 27,490,939 Tank Sayısı: 740 Uçak Sayısı: 543 Deniz Kuvvetleri: 81

26
23. VİETNAM Savunma Bütçesi: 3.37 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 41,503,949 Tank Sayısı: 3,200 Uçak Sayısı: 413 Deniz Kuvvetleri: 65

27
22. İRAN Savunma Bütçesi: 6.30 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 39,566,497 Tank Sayısı: 2,409 Uçak Sayısı: 481 Deniz Kuvvetleri: 395

28
21. UKRAYNA Savunma Bütçesi: 4.88 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 15,686,055 Tank Sayısı: 4,112 Uçak Sayısı: 400 Deniz Kuvvetleri: 25

29
20. AVUSTRALYA Savunma Bütçesi: 26.10 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 8,700,000 Tank Sayısı: 59 Uçak Sayısı: 395 Deniz Kuvvetleri: 53

30
19. ENDONEZYA Savunma Bütçesi: 6.90 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 107,538,660 Tank Sayısı: 374 Uçak Sayısı: 381 Deniz Kuvvetleri: 197

31
18. POLONYA Savunma Bütçesi: 9.36 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 15,583,917 Tank Sayısı: 1,063 Uçak Sayısı: 475 Deniz Kuvvetleri: 83

32
17. TAYVAN Savunma Bütçesi: 10.37 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 10,025,261 Tank Sayısı: 2,005 Uçak Sayısı: 775 Deniz Kuvvetleri: 102

33
16. KANADA Savunma Bütçesi: 18 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 13,023,141 Tank Sayısı: 201 Uçak Sayısı: 404 Deniz Kuvvetleri: 67

34

15. PAKİSTAN Savunma Bütçesi: 7 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 75,326,989 Tank Sayısı: 3,124 Uçak Sayısı: 847 Deniz Kuvvetleri: 74

35
14. BREZİLYA Savunma Bütçesi: 33.14 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 83,835,650 Tank Sayısı: 489 Uçak Sayısı: 748 Deniz Kuvvetleri: 109

36
13. MISIR Savunma Bütçesi: 4.40 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 35,305,381 Tank Sayısı: 4,767 Uçak Sayısı: 1,100 Deniz Kuvvetleri: 237

37
12. İTALYA Savunma Bütçesi: 34 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 22,596,141 Tank Sayısı: 600 Uçak Sayısı: 795 Deniz Kuvvetleri: 174

38
11. İSRAİL Savunma Bütçesi: 15 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 2,963,642 Tank Sayısı: 3.870 Uçak Sayısı: 680 Deniz Kuvvetleri: 110

39
10. JAPONYA Savunma Bütçesi: 49.10 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı:43,930,753 Tank Sayısı: 767 Uçak Sayısı: 1,595 Deniz Kuvvetleri: 131

40
9. GÜNEY KORE Savunma Bütçesi: 33.70 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı:21,033,275 Tank Sayısı: 2,346 Uçak Sayısı: 1,393 Deniz Kuvvetleri: 166

41
8. TÜRKİYE Savunma Bütçesi: 18.19 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 35,005,326 Tank Sayısı: 3,657 Uçak Sayısı: 989 Deniz Kuvvetleri: 115

42
7. ALMANYA Savunma Bütçesi: 45 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 29,538,413 Tank Sayısı: 408 Uçak SayısıÇ 710 Deniz Kuvvetleri: 82

43
6. FRANSA Savunma Bütçesi: 43 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 23,747,168 Tank Sayısı: 423 Uçak Sayısı: 1,203 Deniz Kuvvetleri: 120

44
5. BİRLEŞİK KRALLIK Savunma Bütçesi: 53.60 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 24,035,131 Tank Sayısı: 407 Uçak Sayısı: 908 Deniz Kuvvetleri: 66

45
4. HİNDİSTAN Savunma Bütçesi: 46 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 489,571,520 Tank Sayısı: 3,569 Uçak Sayısı: 1,785 Deniz Kuvvetleri: 184

46
3. ÇİN Savunma Bütçesi: 126 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 618,588,627 Tank Sayısı: 9,150 Uçak Sayısı: 2,788 Deniz Kuvvetleri: 520

47
2. RUSYA Savunma Bütçesi: 76.60 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 46,812,553 Tank Sayısı: 15,500 Uçak Sayısı: 3,082 Deniz Kuvvetleri: 352

48
1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Savunma Bütçesi: 612.50 milyar dolar Askerliğe Uygun Kişi Sayısı: 120,022,084 Tank Sayısı: 8,325 Uçak Sayısı: 13,683 Deniz Kuvvetleri: 473

Son Dakika Türk Ordusunun 2033 Hedefi - Son Dakika


YORUMLAR

Diğer Galeriler

Yeri şimdilik gizli tutuluyor! Bu izlerin 5 bin yıllık olduğu tespit edildi Mucize Doktor'un Açelyası isyan etti! "Bedenimi istediğim gibi kullanırım" deyip yatak pozunu paylaştı İki kez tecavüze uğrayan kadın orduya katıldı! Verdiği silahlı pozlarla kadınlara çağrıda bulundu Çocuğu yaşındaki zihinsel engelli kızla evlenen 55 yaşındaki adama tepki yağdı Elektrikçiler, kabloların yerini değiştirmek için yaptıkları kazıda yanlışlıkla orta çağdan kalma gizli bir tünel keşfetti