İşte çipli kimlik kartı almanız için yapmanız gerekenler! - Son Dakika

İşte çipli kimlik kartı almanız için yapmanız gerekenler!

30.01.2020 12:39

Yeni kimlik kartı almak isteyenlerin en çok sorguladığı sorulardan biri de "Çipli kimlik kartı nasıl alınır? sorusu. Kimlik kartı işlemlerinin nasıl yapılması gerektiği vatandaşlarca merak ediliyor. Arama motorları üzerinden, kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik kartı başvurusu nereye yapılır? soruları yoğun bir şekilde soruluyor. İşte kimlik kartı almak isteyenlerin izlemesi ve dikkat etmesi gerekenler...

1
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı randevusu nasıl alınır?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı randevusu nasıl alınır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Kimlik kartını değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu nereye yapılır?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu nereye yapılır?
Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

3
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu yapmak için gerekli belgeler nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu yapmak için gerekli belgeler nelerdir?
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
4
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?
 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?
Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş, 50 mm x 60 mm boyutlarında ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.
5
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracaatı için kaç yaşından itibaren biyometrik veri ve imza alınır?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracaatı için kaç yaşından itibaren biyometrik veri ve imza alınır?
Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır. Kimlik kartı talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak kişinin şahsen başvurusu esastır.
6
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurumun hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurumun hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Alo 199 Çağrı Merkezinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı ya da e-Devlet uygulaması üzerinden öğrenebilir, takip edebilirsiniz.
7
Yeni doğan çocuğuma nasıl Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alabilirim?
Yeni doğan çocuğuma nasıl Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alabilirim?
Doğum olayına ilişkin tescil işleminin yapılmasının akabinde kimlik kartı başvurusu da alınır ve kimlik kartı, başvuru esnasında beyan edilen adreste ilgilisine teslim edilir.

8
Türk vatandaşlığının kazanılması halinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?
Türk vatandaşlığının kazanılması halinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?
Herhangi bir yolla Türk vatandaşlığının kazanılması hâlinde, kimlik kartı doğum nedeniyle düzenlenir. Türk vatandaşlığının kazanılması nedeniyle kimlik kartı düzenlenmesinde kişinin bir adet biyometrik fotoğrafı ve kimliğini ispatlayan pasaport benzeri bir belge ya da vatandaşlık başvuru makamlarından alınacak duyuru belgesi istenir.

9
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının geçerlilik süresi nedir?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının geçerlilik süresi nedir?
Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır.
10
Bu yönde yapılacak soruşturmaların olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüde düşülmesi halinde; varsa anne veya babasından, anne ve babasının ölmüş olası halinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne/babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmamaktadır.

11
PIN şifresi unutulduğunda veya değiştirilmek istendiğinde ne yapılmalıdır?
PIN şifresi unutulduğunda veya değiştirilmek istendiğinde ne yapılmalıdır?
Nüfus müdürlüklerinde bulunan KİOSKLAR`dan PIN şifresi yenilenebilir. PIN şifresini yenilemek için kimlik kartının kişinin yanında bulunması gereklidir. PIN şifresini yenilemek için Biyometrik Doğrulama, PUK numarası girme metodlarından birisi kullanılabilir. KİOSK`larda şifre yenilenirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istememeli ve şifre görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.
12
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının alındıktan sonra kaybolması veya değiştirilmek istenmesi durumunda nasıl bir işlem yapılır?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının alındıktan sonra kaybolması veya değiştirilmek istenmesi durumunda nasıl bir işlem yapılır?
Sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır. Kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı başvurularında kişinin biyometrik doğrulaması yapılmadan kimlik kartı düzenlenmez. Kayıp nedeniyle kimlik kartı taleplerinde, kişinin kimliğinde tereddüte düşülmesi veya kimlik kartı başvurusunda biyometrik verilerinin Biyometrik Veri Tabanında bulunmaması durumunda; anne, baba, eş, ergin kardeş veya ergin çocukların veya vasinin beyanı alınmaktadır. Kişilerin bu yöndeki beyanı Kimlik Kartı Talep Belgesinde "Başvuran Kişinin İmzası" alanında kayıt altına alınmaktadır. Beyanda bulunacak kişilerin bulunmaması durumunda, kimlik tespiti yapılacak kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yer mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince yapılacak soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde kimlik kartı başvurusu alınmaktadır.
13
Yakınlarımın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını teslim alabilir miyim?
Yakınlarımın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını teslim alabilir miyim?
Başvuru yapanın başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir.
14
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımı kaybettiğimde ne yapmalıyım?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımı kaybettiğimde ne yapmalıyım?
Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak kartın iptali sağlanmalı ve en kısa sürede nüfus müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunarak yeni kimlik kartı müracaatında bulunulması gerekir.
15
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartım bana nasıl ulaştırılacak?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartım bana nasıl ulaştırılacak?
Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir. İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. Yurt dışında ise dış temsilciliklere gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına teslim edilir.
16
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, seyahat belgesi olarak kullanılır mı?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, seyahat belgesi olarak kullanılır mı?
T.C. kimlik kartı; vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir. Vize muafiyeti olmayan ülkeler için geçerli bir pasaport hamili olunması gerekmektedir.

17
Beyan edilen adrese teslim edilemeyen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ne olur?
Beyan edilen adrese teslim edilemeyen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ne olur?
Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları belirtilen usul ve esaslara göre imha edilir. Nüfus Müdürlüklerindeki bekleme süresini tamamlayarak imha edilmiş kimlik kartı sahiplerinin yeniden kimlik kartı başvurusu yapması gerekmektedir.
18
Kimlik kartı bedeli kaç TL'dir?
Kimlik kartı bedeli kaç TLdir?
Değerli kağıt bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 2020 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 25,00 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 50,00 TL. değerli kağıt bedeli alınmaktadır.
19
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli nereye ödenmektedir?
 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli nereye ödenmektedir?
Kimlik kartı bedeli; vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.
20
Hangi durumlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli alınmaz?
Hangi durumlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli alınmaz?
Kanuni süresi içinde veya 2828 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kimlik kartları bedel alınmadan yenilenir.

21

Son Dakika İşte çipli kimlik kartı almanız için yapmanız gerekenler! - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • rojhat avaşin: eski kimlik kartlarıyla özelikle dolancırcılık v.s suçlarla karşılaşırdık yeni çıkan kimliklerden çok memnunum artık kaybolsada kimse kulanamaz çönkü parmak izi alınıyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Diğer Galeriler

65 yaşında ikiz bebek doğuran kadının çocuklarını elinden aldılar Komşularının taciz mesajı ekmeğine yağ sürdü! Çıplak fotoğraf krizi sonrası milyoner oldu Sahada başka Instagram'da başka! Ateşli hakem son yaptığıyla hayranlarının aklını başından aldı Kolombiya'nın Kim Kardashian'ı, takıntılı hayranları yüzünden yedi kez ev değiştirdi Su içmek için nehir kenarına geldi! Muhtemel sonu bekleyen fotoğrafçı olanlar karşısında dondu kaldı