Son Dakika Haberleri: Tdk ve Ttk, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na Bağlandı

Tdk ve Ttk, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na Bağlandı

6 yıl önce

Türk Dil Kurumu Başkanlığı(TDK), Türk Tarih Kurumu Başkanlığı(TTK), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlandı Türk Dil Kurumu Başkanlığı (TDK), Türk Tarih Kurumu Başkanlığı(TTK), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlandı.

Tdk ve Ttk, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na Bağlandı, System.String[]
Türk Dil Kurumu Başkanlığı(TDK),  Türk Tarih Kurumu Başkanlığı(TTK),  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlandı Türk Dil Kurumu Başkanlığı (TDK),  Türk Tarih Kurumu Başkanlığı(TTK),  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlandı. Söz konusu Başkanlıklar, Yüksek Kuruma bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip, görev alanında bilimsel hizmet ve faaliyette bulunan bir kurum olarak, Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bilim kurulundan oluşacak.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeniden yapılandırılması 6 Nisan 2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı.KHK'ya göre, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu (TDK),  Türk Tarih Kurumu (TTK) ve  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıkları, Yüksek Kurumun kuruluşuna dâhil olan kurumlar olarak tanımlanarak, "Kurumlar ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olup, hizmet ve görevlerini mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulunca belirlenen ilke, politika ve stratejiler doğrultusunda Yüksek Kurum Başkanlığının gözetim, denetim ve eşgüdümünde yerine getirir" denildi.Buna göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığı,  Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı için "Yüksek Kuruma bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip, görev alanında bilimsel hizmet ve faaliyette bulunan bir kurum olup, Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bilim kurulundan oluşur. Başkanlığın merkezi Ankara'dadır" tanımı yapıldı.KHK'da personel statüsü ve özlük haklarının düzenlendiği maddede değişikliğe gidilerek, söz konusu kurumlarda uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair haklar, bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakanlıkça değil Bakanlar Kurulu'nca karalaştırılacak.Milli Komiteye  Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim kurullarının asli üyelerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanının teklifi üzerine yine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek.-ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜL KURULU'NA VERİLEN HUZUR HAKKI KALDIRILDI-Yönetim kuruluna atanacak üyelere ödenecek ücretler kararname ile, "Yüksek Danışma Kuruluna seçilen üyelere ödenecek ücretler" olarak değiştirilirken, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu'na ödenecek huzur hakkı da yürürlükten kaldırıldı. Kararname ile genel sekreter, kurum ve merkez sekreterlikleri kaldırıldı, şube müdürlükleri de "Yüksek Kurum Uzmanı ile Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı" olarak değiştirildi. Yüksek Kurum Uzmanları ve Uzman Yardımcıları, 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu'na tabi tutuldu.KHK'daki geçici maddeyle de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi,  Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu,  Türk Tarih Kurumu başkan yardımcıları ile anılan kurumların daire başkanları, özel kalem müdürleri, şube müdürleri, Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, genel sekreter, merkez ve kurum sekreterleri ile bilim kurulları üyelerinin görevleri sona erdirilerek, Başkanlık Müşaviri ile Araştırmacı kadrolarına atandı.Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı ile Kurumların başkan yardımcıları anılan görevlere atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edecek.KHK'nın yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle de boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tâbi tutulmayacak. - Ankara

Bir Hafta Aralıksız Devam Eden Ereksiyon, Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı! Penisinin Yarısı Kesildi Bekir Bozdağ'dan Korkutan Açıklama: 2019'a Kadar Pek Çok Kirli Operasyona Şahit Olacağız
Cinsel İlişki Sırasında Erkek Arkadaşının Penisini Kıran Model, O Anları Anlattı