Son Dakika Haberleri: 'Torba Tasarı' TBMM'de

'Torba Tasarı' TBMM'de

7 yıl önce

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Öngören Tasarıya Göre MB ve Türkiye Kalkınma Bankası İstanbul'a Taşınacak.

'Torba Tasarı' TBMM'de, System.String[]
Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarıya göre  Merkez Bankası, Vakıfbank ve  Türkiye Kalkınma Bankası İstanbul'a taşınacak. Toplam 113 maddeden oluşan tasarıyla  Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, il özel idareleri, belediyeler,  Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, TEDAŞ,YURTKUR, TRT, KOSGEB, TOBB, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kapsamındaki kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor. Yeniden yapılandırma 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki döneme ait tahakkuk etmiş kamu alacakları ile bunlara ilişkin gecikme faizi ve gecikme cezalarını kapsayacak. Bu kapsamdaki borçlular kanunda belirtilen TÜFE/ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak tutarın ödenmesi koşuluyla bu düzenlemeden yararlanacak.  SGK'ya olan prim borçları için de benzeri bir yapılandırma öngören tasarıyla bu borçların takside bağlanmasına imkan getiriliyor. Tasarıyla Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve oy kullanmada uygulanan idari para cezalarında zamanaşımı süresi 1 yıl ile sınırlandırılıyor; bu idari para cezalarının bir yıl içinde tebliğ edilmemesi durumunda ortadan kaldırılması öngörülüyor. ''Torba Tasarı''nın öngördüğü diğer düzenlemeler şöyle: -Slikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 40'ını kaybettiği belgelenen kişilere diğer şartlar aranmaksızın  SGK'dan aylık bağlanacak. -Genel ekonomik, sektörel ya da bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması, iş yerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması hallerinde, iş yerinde geçici olarak kısa çalışma uygulanabilecek. Bu süre üç ayı geçmeyecek. Bu durumda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kısa çalışma ödeneği ödenecek. Ancak bu ücret brüt kazancın yüzde 60'ı oranında olacak. -31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalı için özel sektör iş verenine sigorta primi desteği getiriliyor. Daha önce sigorta kapsamında olan, ancak işini kaybedenlerin işe alınması durumunda bu kişilerin vasıflarını göre belirli sürelerle sigorta primi desteği sağlanacak. -Kadın memura toplam 16 haftalık doğum izni verilecek. Çoğul gebelikte buna iki hafta daha eklenecek. Süt izni süresi artırılıyor. -Memurun yıllık veya mazeret izninde sosyal yardımlara dokunulmayacak. Tasarıya göre, ödenmemiş alacaklar TEFE/ÜFE oranında yeniden hesaplanacak. Belirlenen miktarın ödenmesi durumunda faiz ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.  Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, il özel idareleri, belediyeler,  Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri, TEDAŞ, YURT-KUR, TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB'lerin (Organize Sanayi Bölgeleri) alacakları yeniden yapılandırılma kapsamında olacak. Yapılandırmaya konu olacak alacaklar, 31 Temmuz 2010 tarihi esas alınarak belirlendi. Tasarıda, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları ile ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Tasarıya göre, yeniden yapılandırılan alacaklar defaten ya da ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 taksitte ödenebilecek. Yeniden yapılandırmadan yararlanacakların, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekecek. Alacağın taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. Ödemeler, kredi kartı ile de yapılabilecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek. Tasarıya göre, tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.  Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, borç asılları ile bu alacaklara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu yana TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 31 Temmuz 2010'dan önce ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 lirayı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 50 lirayı aşmayanlar tahsil edilmeyecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlarını ödeme taahhüdünü yerine getiremeyenler için de yeni bir hak getiriliyor. Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek. Aile yardımı ödemesinde 2 çocuk sınırlaması kaldırılıyor. Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek. Sözleşmeli personel de memurlar gibi aile yardımından faydalanabilecek. Sözleşmeli personelin ''sendikaya üye olamayacağı'' yönündeki hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

Alışveriş Fişindeki Külot Evliliği Bitirdi AK Parti'den İstifa Etmeyen Başkanlara Bir Uyarı Daha: İstişareye Uymayan Davanın Neferi Değildir
Erdoğan'dan Çok Sert Mesaj: Nerede Bize Yönelik Taciz Varsa, Bir Gece Ansızın Vurabiliriz