Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "2018 Faaliyet Raporu" Açıklandı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "2018 Faaliyet Raporu" Açıklandı

14.01.2019 14:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "2018 Faaliyet Raporu" Açıklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 606 bin 594 dosyadan 255 bin 825'ini tamamlayarak, 61 bin 2 dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 606 bin 594 dosyadan 255 bin 825'ini tamamlayarak, 61 bin 2 dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu açıklandı.

Buna göre, 2018'de Başsavcılığa 606 bin 594 dosya ulaştı. Bu dosyalardan 255 bin 825'i tamamlanırken 350 bin 769'u ise 2019'a devroldu.

Başsavcılık, geçen yıl 61 bin 2 dava açtı.

Sonuçlandırılan dosyalardan 143 bin 395'i hakkında kovuşturmaya, 2 bin 644'ü hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Bini hakkında görevsizlik, 25 bin 759'u hakkında da yetkisizlik kararı veren Başsavcılık, 18 bin 565 dosyayı başka dosyalarla birleştirdi.

2 bin 542 dosyayı başka büroya gönderen Başsavcılık, geçen yıl 517 fezleke hazırladı. İdari Yaptırım Bürosunca, 401 idari yaptırım kararı verildi.

Terör suçları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmalarını da yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, geçen yıl 61 bin 717 dosyaya baktı. Bunlardan 12 bin 290'ı önceki yıllardan devrederken 49 bin 427'si 2018'de hazırlandı.

Büronun tamamladığı 46 bin 961 dosyadan 11 bin 297'si hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı, 14 bin 565 dosya hakkında kovuşturmaya, 2 bin 611 dosya hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. 11 bin 20 dosya hakkında yetkisizlik, 86 dosya hakkında da görevsizlik kararı verildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 7 bin 105 dosyayı başka dosyalarla birleştirirken 265 dosyayı başka bürolara gönderdi. Terör Bürosunca geçen yıl 12 fezleke düzenlendi.

Terör Bürosunun tamamladığı dosyalardan yüzde 24'ü hakkında dava açıldı. Dosyalardan yüzde 31'i hakkında kovuşturmaya, yüzde 5,56'sı hakkında da soruşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Büro, dosyalardan yüzde 23,47'si hakkında yetkisizlik kararı verdi, dosyalardan yüzde 15,13'ü de başka dosyalarla birleştirildi.

Genel soruşturmaya 128 bin 815 dosya

İnternet üzerinden işlenen bazı suçlara da bakan Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na geçen yıl 16 bin 382 dosya ulaştı. Bunlardan bin 72'si önceki yıllardan devroldu.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca sonuçlandırılan dosyalardan bin 470'i hakkında iddianame düzenlenip dava açıldı, 6 bin 162 dosya hakkında kovuşturmaya, 14 dosya hakkında ise soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Bin 204 dosya başka büroya gönderilirken bin 637 dosya hakkında da yetkisizlik kararı çıktı. Büro, geçen yıl 298 fezleke hazırladı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu, dosyalardan yüzde 9,89'uyla ilgili dava açtı, yüzde 41,48'i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'na geçen yıl 128 bin 815 dosya geldi. Bunlardan 36 bin 629'u önceki yıllardan devroldu.

Genel Soruşturma Bürosu'nca sonuçlandırılan 89 bin 697 dosyadan 21 bin 367'si hakkında iddianame düzenlenip dava açıldı. 58 bin 587 dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

6 bin 217 dosyaya yetkisizlik, 31 dosyaya görevsizlik kararı veren büro, 382 dosyayı da başka bürolara gönderdi. 2 bin 907 dosyayı başka dosyalarla birleştiren büro, 206 fezleke düzenledi.

Genel Soruşturma Bürosu, sonuçlandırdığı dosyalardan yüzde 65,3'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi, yüzde 23,8'i hakkında dava açtı.

Bilişim suçları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu savcıları, geçen yıl 19 bin 464 dosyaya baktı.

Büronun tamamladığı 13 bin 182 dosyadan bin 635'i hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Dosyalardan 7 bin 26'sı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktı, 823 dosya başka dosyalarla birleştirilirken 219 dosya başka bürolara gönderildi.

Büro, 3 bin 472 dosya hakkında yetkisizlik kararı verirken 6 bin 282 soruşturma dosyası ise bu yıla devroldu.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki dosya sayısı 20 bin 334 oldu. Bunlardan 7 bin 770'i önceki yıllardan devredildi.

Büronun sonuçlandırdığı 11 bin 523 dosyadan 5 bin 767'si hakkında iddianame hazınlandı. Büronun dava açma oranı yüzde 50,05 olarak hesaplandı.

Aile içi şiddete bin 445 dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, geçen yıl 12 bin 119 dosyaya işlem yaptı. Sonuçlandırılan 10 bin 673 dosyadan 4 bin 455'iyle ilgili dava açılırken 548'ine yetkisizlik kararı verildi.

Büro, işlem yaptığı dosyalardan 5 bin 500'ü hakkında kovuşturmaya gerek görmedi, dosyalardan 160'ı başka dosyalarla birleştirildi, 10'u ise başka bürolara gönderildi.

Büro, sonuçlandırdığı dosyalardan yüzde 41,74'ü hakkında dava açtı, yüzde 51,53'ü hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, 5 bin 396 dosyaya baktı. Bu dosyalardan 4 bin 42'si karara bağlanırken bin 354'ü bu yıla kaldı.

Tamamlanan dosyalardan bin 333'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığı, 755'i hakkında yetkisizlik, 599'u hakkında da birleştirme kararı verilirken 5 dosya ise başka bürolara gönderildi.

Bin 349 dava açan büro, bir fezleke hazırladı. Büronun dava açma oranı yüzde 33,37 olarak hesaplandı.

Memur suçları

Memur Suçları Soruşturma Bürosu, geçen yıl 4 bin 869 dosyadan 3 bin 755'ini tamamladı.

287 dava açan büro, 2 bin 349 dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Dosyalardan 487'si hakkında yetkisizlik, 307'si hakkında görevsizlik kararı çıktı. 256 dosya başka dosyalarla birleştirilirken 69 dosya ise başka bürolara gönderildi.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu, sonuçlandırdığı dosyalardan yüzde 7,6'sı hakkında dava açarken yüzde 62,5'i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Müracaat ve Suçüstü Bürosu'na gelen 464 dosyadan 66'sı sonuçlandırıldı. Dosyalardan 3'ü hakkında dava açıldı, 19'u hakkında soruşturmaya, 11'i hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 32 dosya başka dosyalarla birleştirildi, bir dosya hakkında yetkisizlik kararı çıktı.

Askeri Suçları Soruşturma Bürosu, geçen yıl bin 581 dosyaya baktı. Bunlardan 954'ü önceki yıllardan kaldı. Büro, sonuçlandırdığı dosyalardan 688'i hakkında iddianameyle dava açtı, 415'i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Askeri Suçları Soruşturma Bürosu, işlem yaptığı dosyalardan yüzde 51'i hakkında dava açarken yüzde 30,7'si hakkında kovuşturmaya gerek görmedi.

Çocuk suçlarına bin 992 dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca 5 bin 714 dosyaya işlem yapıldı.

Büronun tamamladığı 3 bin 758 dosyadan bin 992'si hakkında dava açıldı. Bin 345 dosya hakkında kovuşturmaya gerek görmeyen büro, 290 dosyayı başka dosyalarla birleştirdi, 122 dosyaya yetkisizlik, 7 dosyaya görevsizlik kararı verdi. 2 dosya başka bürolara gönderildi.

Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, sonuçlandırdığı dosyalardan yüzde 53'üne dava açtı.

Uzlaştırma Bürosu'na gelen 20 bin 290 dosyadan 16 bin 785'i sonuçlandırıldı, 3 bin 505'i bu yıla kaldı.

Büro, sonuçlandırdığı dosyalardan 9 bin 496'sıyla ilgili dava açtı, 7 bin 262'si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. 27 dosya ise başka dosyalarla birleştirildi.

Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu, 818 dosyadan 571'ini tamamladı, 77 dava açtı.

Çek Suçları ve Ön Ödeme Bürosu, 5 bin 65 dosyadan 3 bin 764'ünü tamamladı. Bin 118 dava açan büro, bin 636 dosya hakkında kovuşturmaya gerek görmedi. Büro, 646 dosya hakkında yetkisizliğe karar verdi.

Zamanaşımı Bürosu'ndaki 302 bin 280 dosyadan 33 bin 785'i tamamlandı, bir dava açıldı.

İdari Yaptırım Bürosu'ndaki bin 279 dosyadan bin 57'si, Talimat Bürosu'ndaki 40 bin 816 dosyadan 37 bin 120'si tamamlandı.

2 bin 901 kişi FETÖ tutuklusu

Rapora göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı cezaevlerinde 9 bin 348 hükümlü ve tutuklu bulunuyor.

Cezaevlerindeki 3 bin 562 hükümlüden 16'sının FETÖ'den, 70'inin ise diğer terör örgütlerinden hüküm giydiği belirtiliyor.

Raporda, FETÖ'den tutukluların sayısının 2 bin 901, diğer terör örgütlerinden tutukluların sayısının ise bin 31 olduğu kaydediliyor.

YORUMLAR
500
Melih Gökçek, 'Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?' sorusunu cevapladı: Melih Gökçek Melih Gökçek, 'Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?' sorusunu cevapladı: Melih Gökçek Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı Ankara'da 'sahipsiz köpek' tartışması polis merkezinde son buldu Ankara'da 'sahipsiz köpek' tartışması polis merkezinde son buldu
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının '2018 Faaliyet Raporu' Açıklandı - Son Dakika


Advertisement