Son Dakika Haberleri: Aydemir Plan ve Bütçe Komisyonunda Konuştu

Aydemir Plan ve Bütçe Komisyonunda Konuştu

3 yıl önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Biz hep söylüyoruz, ehli vicdan, ehli insaf, muhalif, muarız kesimler de hep dile getiriyorlar ki AK hareket müspet anlamda ilkleri hayata geçiren serencamın adıdır.

Aydemir Plan ve Bütçe Komisyonunda Konuştu, System.String[]
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Biz hep söylüyoruz, ehli vicdan, ehli insaf, muhalif, muarız kesimler de hep dile getiriyorlar ki AK hareket müspet anlamda ilkleri hayata geçiren serencamın adıdır. 'dedi.

AYDEMİR TBMM KOMİSYONUNDA KONUŞTU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan 2017 Merkezi Yönetim Bütçesi ölçeğinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bütçesi üzerinde bir değerlendirme konuşması yapan Milletvekili Aydemir, AK Parti Hükümetlerinin insan Haklarının korunması noktasında kurumsal bazlı ilk atılım ve yatırımları gerçekleştiren iktidar olduğunu kaydetti.

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

Milletvekili Aydemir, Biz hep söylüyoruz, ehli vicdan, ehli insaf, muhalif, muarız kesimler de hep dile getiriyorlar ki AK hareket müspet anlamda ilkleri hayata geçiren serencamın adıdır. Hayata dair her alan ve konuda reform düzeyinde atılımlar gerçekleştirdik. Ülkemizi ekonomide olduğu gibi sosyal alanda da küresel normlara kavuşturduk. Buna son örnek şükür ki ilk özel bütçesi üzerinde görüştüğümüz İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumudur. " dedi.

İNSAN HAKLARI BAZINDA BİR REFORM

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun İnsan hakları bazında bir reformun ifadesi olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Bu kurum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi, ayırımcılıkla mücadele, işkencenin önlenmesi gibi üç önemli görevi üstlenmiştir. 6 Nisan 2016'da kabul edilen ve 20 Nisan'da yürürlüğe konulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile kurulan kurum, düzenleyici bir kurul olarak yasama, yürütme ve yargının içinde mümkün olabilecek olan bu alanlardaki ihlallere karşı düzenleyici bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Her türlü ayırımcılığa, işkenceye ve insan hakkı ihlaline karşı sıfır toleranslı bir yaklaşım sergileyen AK davanın, insan hak ve eşitliği alanında gerçekleştirdiği bu reform, ülkemizde bu alanda kaydedilmiş en çağdaş yaklaşımdır. Hatırlatmakta fayda görüyoruz ki, Türkiye'de hak kavramı üzerinde özel dikkat ve hassasiyet sergileyen AK Parti iktidarları bu alanda daha önce de 21 Haziran 2012'de 6332 sayılı Kanun'la Türkiye İnsan Hakları Kurumunu kurarak ülkede bir ilkin başlatıcısı olmuştur. " diye konuştu.

KURUMSALLAŞMA OLGUSU VE AK SEYİR

AK Parti iktidarları döneminde sergilenen sosyal ve ekonomik alanda kurumsallaşma dikkat ve hassasiyetine kayıt düşen Milletvekili Aydemir, 'AK Hükümetler, öteden beri sosyal ve ekonomik sahalarda kurumsallaşmayı hep ön plana çıkararak, kurumların fonksiyon ve işlevlerinin artması, bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşa çağdaş hizmet sunulabilmesini amaçlamıştır. Bu bağlamda altını çiziyoruz ki, AK yaklaşım, daha önce insan hakları ve ayırımcılık konusunda görev yapan iki ayrı kurumu İnsan Hakları ve Eşitli k Kurumu çatısı altında birleştirerek bu alanda da yeni bir reforma imza atmış ve bu konuda ak iktidarlar öncesi hakim olan ezberleri de bozmuştur. Engelli hakları, çocuk hakları, ev içi şiddet, kadına yönelik şiddet, mobbing, mülteci, sığınmacı hakları, adil yargılanma hakkı, adli yardım ve ekonomik ve sosyal hakları gibi konularda düzenleyici bir işlevi olan bu kurumun Türkiye'de tesis edilip işler hale getirilmesi, AK Parti iktidarlarının önce insan odaklı hizmet temasının eseridir. " dedi.

AK DAVA HİZMET FELSEFESİ

Konuşmasında, AK Parti'nin hizmet felsefesine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, 'Bütün sosyal ve ekonomik alanlarda insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini düstur edinen, icraat perspektifini bu temel üzerine bina eden AK Parti hükümetlerinin temel hizmet felsefesi, insanın yaratılmışların en şereflisi olduğu gerçeği doğrultusundadır. İnsan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek amacını güden Yasa ve bunun üzerine temellendirilmiş kurum, bu anlayışın ifadesidir. 'değerlendirmesinde bulundu.

AK HAREKET, İNSAN HAKLARINI SAHİPLENEN İLK İKTİDARDIR

Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu bütçe görüşmesi vesilesiyle, bir hususu daha dile getiren Milletvekili Aydemir, 'Engelli hakları, çocuk hakları, ev içi şiddet, kadına yönelik şiddet, mobbing, mülteci, sığınmacı hakları gibi AK Parti iktidarları öncesinde üzerlerinde hiç durulmamış, endişesi çekilmemiş meseleleri ilk kez gerçek manada sahiplenen tek iktidar AK iktidar olmuştur. Yani nerede bir huzursuzluk, hukuksuzluk, nerede bir haksızlık varsa onun karşısında duran ve onunla kararlı, etkin mücadele eden bir iktidar. Zira hak kavramı ak dava için özel bir manadadır ve ak davanın kırmızı çizgisidir. Manevi ıstılahta kul hakkı olarak tarif edilen insan hakkı azizdir. İnsan hakkı cihan hakkıdır. " dedi.

'EN BÜYÜK ALEM İNSANDA GİZLİDİR'

Konuşmasında, insanın yaratılış amacı ve bu doğrultudaki münevver tespitlerini dile getiren Aydemir,'

Hazreti Ali Efendimiz'in "Sen kendini küçük bir cisim sanırsın ama en büyük alem sende gizlidir" vurgusu, bu davanın özünü ortaya koyar. Bize göre, insan küçük bir kainattır. Onun hakkına tecavüz, onun hakkını ihlal bir alemi yıkmak ve yok etmektir. AK Parti iktidarları işte bu noktada, alışılmış yanlışlara "Dur." diyen bir tavır ortaya koymuştur. İnsan hakları konusunda hak arayan ve düzenleyen, tarihimizdeki ilk kurumsal adımlar bizim dönemimizde atılmış, bu yolda Avrupa Birliği müktesebatını bile geride bırakan bir yol haritası oluşturulmuştur. Özellikle çocuk haklarının korunması, kadına yönelik şiddetin durdurulması noktasında en ciddi ve en kararlı açılım AK Parti iktidarları tarafından kaydedilmiştir. Yaşlıya, kadına, çocuğa, mazluma ve mağdura, hasılı insana kalkan eli, reva görülen kötülükleri telin eden bir anlayıştır bu. Hakkın galip olduğu, batılın yani hak ihlallerinin zail olduğu bir dönemi başlatmak da şükürler olsun ki, ak iktidarlara nasip olmuştur. AK Parti iktidarlarının hak hassasiyeti, siyasi partiler anlayışını da değiştirmiştir. Bu yaklaşıma paralel, AK davanın vurgularıyla, öncelikle partimiz olmak üzere, siyasi partilerde insan hakları birimleri oluşturulmuştur. " ifadelerine yer verdi.

ÜSLUBUMUZ MEVLANACADIR, FELSEFEMİZ YUNUSÇADIR

'AK basiret ve feraseti ifade eden, AK Parti hükümetlerini takdir bir hakkın teslimidir. " diyen Milletvekili Aydemir, konuşmasının son bölümünde, '3 Kasımda iktidara gelişinin 14'üncü yılını idrak ettiğimiz AK iktidarların, hemen tüm icraatlarında önceliği haktır. Yalnız ülkemizde değil, tüm cihanda bugün mağdur ve mazlumların hamisi Türkiye olarak biliniyorsa, bu küresel hafızaya damga vurmuş AK iktidarlar eseridir. Bizim üslubumuz Mevlanacadır. Bizim felsefemiz Yunusçadır. Gönül kapılarımızı "önce insan ve hak" diyenlerin dergahına açıyoruz. Ellerimizi, "önce birlik ve beraberlik", "önce hak ve hukuk" diyenlere uzatıyoruz ve Yunusça tercümeyle diyoruz ki: "Biz gelmedik davi için, işimiz sevi için Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik."dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 08.11.2016 10:06 Kaynak: İHAFuhuş Yapan Kadınların Gerçek Meslekleri Şaşırttı Karı-Koca, İşkence Görüntülerini Mahkemeye Verince Sokak Ortasında Vurulmuş Giyim Mağazasında Pantolon Deneyen Kadın, Tezgahtar Tarafından Elle Taciz Edildi