AYM'den askeri doktorun 'mobbing' davasının reddine ihlal kararı - Son Dakika

AYM'den askeri doktorun 'mobbing' davasının reddine ihlal kararı

AYM\'den askeri doktorun \'mobbing\' davasının reddine ihlal kararı
Son Güncelleme: 23.10.2020 13:14

ANAYASA Mahkemesi (AYM), iş yerinde kendisine mobbing uygulandığını iddia eden emekli askeri doktorun dilekçesinin reddedilmesini, Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki 'mahkemeye erişim hakkının' ihlali saydı.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), iş yerinde kendisine mobbing uygulandığını iddia eden emekli askeri doktorun dilekçesinin reddedilmesini, Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki 'mahkemeye erişim hakkının' ihlali saydı.

Levent Tütüncü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde askeri tabip kıdemli albay olarak görev yaparken isteği üzerine 2013 yılında emekli oldu. Tütüncü, daha sonra 2014 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruda bulunarak, çalıştığı birimlerde çeşitli haksızlıklara, yıldırmalara ve ruhsal tacize maruz kaldığını, kendisine mobbing uygulandığını ve söz konusu haksız eylem ve işlemler nedeniyle erken emekli olmak zorunda bırakıldığını, ruh sağlığının bozulduğunu ve mesleki itibarının zedelendiğini belirtip, uğradığını ileri sürdüğü maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini istedi. Talebi, cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilince Tütüncü, 2015 yılında 1000 lira maddi ve 9 bin lira manevi zararlarının tazmini istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) nezdinde dava açtı. AYİM, davayı reddetti.

MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI İHLALİ KARARITütüncü, 21 Nisan 2015 tarihinde AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Bireysel başvuruyu 8 Eylül'de görüşen AYM, Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere yetkili idari yargı merciine gönderildi. Gerekçeli karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda Tütüncü'nün iddiaları yönünden mahkemenin herhangi bir değerlendirme yapmadığına dikkat çekilirken, "Buna karşı yargı organları kararlarında, bireylerin çalışma ortamlarında maruz kaldıklarını ileri sürdükleri eylem, işlem ya da ihmallerin süreklilik arz edecek şekilde tekrarlanması, keyfilik içermesi, sistemli ve kasıtlı olması, yıldırma ve dışlama amacı taşıması durumunda psikolojik tacizden bahsedilebileceği hüküm altına alınmış ve bu husus mobbing olarak da tanımlanmıştır" tespitine yer verildi.'ERİŞİM HAKKINA MÜDAHALEYİ ÖLÇÜSÜZ KILDI'

Gerekçeli kararda, "Mahkemece başvurucu tarafından ileri sürülen iddiaların mobbing kapsamına girip girmediği, söz konusu eylem ve işlemlerde süreklilik, keyfilik, kasıt ve yıldırma unsurları bulunup bulunmadığı hususlarında herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın, gerekçe gösterilmeksizin ve genel kabulün aksine olacak şekilde başvurucunun mobbing olarak tanımladığı her bir eylem ve işlem için ayrı ayrı dava dilekçeleriyle dava açma yükümlülüğü altında bırakılmasının, mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahaleyi ölçüsüz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir" denildi.


Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYM'den askeri doktorun 'mobbing' davasının reddine ihlal kararı - Son Dakika


Advertisement