Son Dakika Haberleri: Başbakanlık 7 Performans Hedefi Belirledi

Başbakanlık 7 Performans Hedefi Belirledi

8 yıl önce

Başbakanlık 2012 Yılı Performans Programı'nda 7 performans hedefi belirledi.

Başbakanlık 7 Performans Hedefi Belirledi, System.String[]

Başbakanlık 2012 Yılı Performans Programı'nda 7 performans hedefi belirledi. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla 14 faaliyet ve hedeflere ne derecede ulaşıldığını ölçmek amacıyla 49 performans göstergesi tespit edildi. Programlar arasında, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak, vatandaşa hizmet verirken teknolojiyi daha fazla kullanmak ve karar alım süreçlerinde katılımı artırmak bulunuyor.


Arşivlerden yararlanmak isteyen herkesin en kolay şekilde, en az maliyetle ve en kısa süre içinde istediği konudaki, istediği arşiv belgesine ulaşabilmesinin sağlanması, bu sayede en doğru bilgilerin edinilmesi hedefleniyor. Bu politika sayesinde tarihi gerçeklere en doğru şekilde ulaşılması amaçlanıyor. Arşivlerden yerli araştırmacılar kadar yabancı araştırmacılara da en iyi şekilde hizmet verilmesi planlanıyor. Mevcut insan hakları politikalarının vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından bilinmesi ve benimsenmesinin sağlanması amacıyla ise insan hakları konusunda özellikle Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından eğitim ve seminerler veriliyor. Bu eğitim ve seminerlerin sayılarında zaman içinde sağlanacak artışın insan hakları konusunda farkındalık düzeyinin artırılmasını sağlayacağı belirtiliyor.


Başbakanlığın 2012 yılı için bütçe ödeneği 861.757.000 TL olup bunun 561.777.000 TL'sini performans hedeflerinin maliyet toplamı, 99.436.000 TL'sini genel yönetim giderleri ve 200.544.000 TL'sini diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamı oluşturuyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sunuş yazısında, yönetimde keyfiliğe, her türlü ayrımcılığa ve adaletsizliğe karşı olduklarını belirterek yönetiminde şeffaflıktan, hesap verebilirlikten, öngörülebilirlikten ve her kademede katılımcılıktan yana olduklarını söylüyor. Her alanda olduğu gibi yönetim konusunda da güven kavramına büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı, temel hak ve özgürlüklerin kullanımının önündeki engelleri kaldırmayı yönetimin ana misyonu olarak gördüklerine dikkat çekiyor. Müstesna bir coğrafyada genç ve dinamik nüfusu ile bu milletin sahip olduğu muazzam enerjisini iç çekişmelere değil, Cumhuriyetin 100. Yılında 2023 Vizyonu ile çerçevesi çizilen yeni hedeflere yönlendirmek durumunda olduklarının altını çizen Erdoğan, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne doğru ilerlerken hedeflerinin demokratikleşme alanında örnek ülkelerden birisi haline gelmiş ve müzmin toplumsal sorunlarını asgariye indirmiş bir Türkiye olduğunu belirtiyor. Erdoğan, "Amacımız bu dönem sona erdiğinde çok daha güçlü, müreffeh ve özgür bir Türkiye'ye ulaşmak; ekonomisi, bilim ve teknolojisi, siyaseti, sosyal ve kültürel politikaları ile her alanda dünyadaki saygınlığını ve etkinliğini daha da artırmış bir ülke olmaktır. Bunlar, halkımızın bizlerden beklentisi ve omuzlarımıza yüklediği mukaddes bir emanettir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı, temel hak ve özgürlüklerin kullanımının önündeki engelleri kaldırmayı kamu yönetiminin ana misyonu olarak görüyoruz." diyor.


"KAMU YÖNETİMİNDE ZİHNİYET DEĞİŞİMİ SON DERECE ÖNEMLİ"


Dünyadaki yarışta topyekün rekabet gücü artırmak ve ilk 10 ekonomi arasına girmek için yönetimde sürekli yenilenmeyi bir gereklilik olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, kamu yönetiminde yapı ve mevzuat kadar, zihniyet değişimini de son derece önemli gördüklerini vurguluyor. Erdoğan, şöyle devam ediyor: "Bu nedenle bu güne kadar merkeziyetçi, içe kapanık, kırtasiyeciliğe dayalı ve katı hiyerarşik yapıların aşılması için çeşitli reformlar yaptık. İlk defa kamu yöneticileri için etik kurallar getirdik ve denetim mekanizmaları kurduk. Kırtasiyeciliği azaltan mevzuat sadeleştirmeleri yaptık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanıma önem verdik."


Türkiye'nin tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkenin hala etkilerinden sıyrılamadığı küresel ekonomik krizden hızlı ve güçlü bir şekilde çıkan ve örnek olarak gösterilen bir ülke konumuna geldiğini hatırlatan Erdoğan, bu sonuca ulaşmalarında, ekonomi politikalarında esas aldıkları şeffaflık, süreklilik, tutarlılık ve öngörülebilirlik ilkelerinin önemli rolünün olduğunu kaydediyor.

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2012 04:11 Kaynak: CHAFalezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler
Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler