Bilgiler Casusluk İçin Toplanmış - Son Dakika

Bilgiler Casusluk İçin Toplanmış

"Şantaj ve Askeri Casusluk" da Verilerin Tamamen Casusluk Amaçlı Olarak Ele Geçirilip Saklandığı Kaydedildi.

Bilgiler Casusluk İçin Toplanmış, System.String[]

"Şantaj ve askeri casusluk" iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede, verilerin tamamen casusluk amaçlı olarak ele geçirilip saklandığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli İbrahim Sezer'in Kadıköy'deki adresinde, üzerinde

"EBRU yüzbaşı" "Deniz Harp Okulu kızlar" yazılı etiket yapıştırılmış bir dosya ele geçirildiği, dosyada Deniz Harp Okulu öğrencisi oldukları anlaşılan 7 kadına ilişkin kimlik bilgileri, bazılarının fotoğrafları, fotoğrafların arkasında da kadınların fiziksel özelliklerine ve cinsel yaşantılarına ilişkin bilgiler bulunduğu kaydedildi.

"KIZLAR.doc" isimli word dosyasında ise, benzer mahiyette notlara yer verildiği, bu notun hemen altında da Deniz Harp Okulunda öğrenci olan kızlara ait fiziksel özelliklerin ve cinsel yaşantılarıyla ilgili geniş kapsamlı, araştırma ve gözlem sonucunda hazırlanan notların yazılı olduğunun tespit edildiği anlatılan iddianamede, şüpheli Yekdane Ebru Ercüment'in Deniz Harp Okulunda okuyan bazı bayan öğrenciler hakkında çeşitli bilgi ve fotoğraflar temin ederek, bu bilgileri dijital ortamda ve doküman olarak İbrahim Sezer'e gönderdiği sonucuna varıldığı aktarıldı.

Bu konudaki bilgilerin de şüpheli Selin Topal tarafından Ercüment'e verildiğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, özel hayatları ve cinsel yaşamlarıyla ilgili bilgiler yazılı olan 8 Deniz Harp Okulu öğrencisinin, alınan ifadelerinde, Topal'ı aynı okulda okudukları için tanıdıklarını, kendileri hakkında genel bilgilere sahip olabileceğini beyan ettiklerine yer verildi.

-"YAPILACAKLAR.DOC"-

Sezer'den ele geçirilen flash bellekteki "yapılacaklar.doc" isimli dosyada örgütün yapmayı planladığı faaliyetlerin maddeler halinde sıralandığı belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

"(2010 Yüksek Askeri Şura'da terfi edebilecek tüm albay, tuğ, tümlerin listesi çıkarılacak). (Bu şahıslar hakkında form düzenlenecek). (Ailesi problemli olanlar ile yakınlarından, ast ve emir subaylarından bilgi alınacak). (Seks ve eğlence eğilimleri tespit edilecek). (Teklif yapabilecek personel teklif edilecek). (Lüks ve kontrolü elimizde olacak yerler ayarlanacak). (Kameraların kalitesine dikkat edilecek. Hiçbir masraftan kaçınılmayacak). (Elde edilen her bir görüntünün fiyatı ve pazarlanmasına ait durumlar tekrar görüşülecek) ve bunların altında ise örgüt üyeleri arasında çeşitli görev paylaşımlarının yazılı olarak yer aldığı, burada, (Kubilay bilgi toplayacak, formları düzenleyecek) şeklinde şüpheli Kubilay Şükrü Özdemir'e verilen görevin yazılı olduğu görülmüştür. Dosyanın teknik özelliklerine bakıldığında ise, 20 Eylül 2009'da

'K.Özdemir' isimli bilgisayarda oluşturulduğu, 10 Ocak 2010'da 'İ SEZER' isimli bilgisayarda son olarak kaydedildiği anlaşılmıştır."

-PRENSİPLER-

İddianamede, şüpheli Zeki Mesten liderliğinde oluşturulduğu belirtilen hücre yapılanmasına ilişkin ise şu anlatımlara yer verildi:

"(Prensipler) isimli word dosyasına bakıldığında, Zeki Mesten'e bağlı hareket eden şüphelilerin dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında yazılmış talimatlar olduğu anlaşılmıştır. Prensipler isimli dosyadaki notlarda, 'Grup sorumlularının dikkatine; bundan sonraki faaliyetlerimizde güvenlik ve gizlilik için aşağıda belirtilmiş olan hususlara aşırı hassasiyet göstermenizi istiyorum. Benimle kesinlikle hastanede irtibat kurmayın, çok özel durumlarda muayenehanede görüşelim', 'Randevu Taleplerinde' başlığı altında, 'Arayan kişiye kızlar tarafından referans isim sorulacak, referansını veremeyene gidilmeyecek, kızların hiçbir şekilde telefonu verilmeyecek, ancak sizlerde bulunabilir, kızlar, arkadaşlarınızın arabasına kesinlikle binmeyecek, kızları belirlenen evlere sizlere daha önceden verilmiş taksi plakasına sahip araçlar bırakacak', 'Görüntü Alınacak Eşler' başlığı altında, 'Şu dönemde fazlasıyla personel eşinin görüntüsü alınması lazım, elde edilecek bayanlara uygun kişiyi yönlendirelim, görüntü alma işi Hülya hanımların ok ile olmalı, (ilgili kişi size haber getirecek) iyi görüntüler elde edenlere çeşitli hediyeler ayarlayabiliriz (Ukrayna- Rusya gezisi, Antalya tatili, özel gece ..)' yazılı olduğu anlaşılmıştır."

-ŞANTAJ YAPILACAK KİŞİLERE İLİŞKİN YORUMLAR-

Şüphelilerin birbirlerine gönderdikleri bazı mektuplarda, şantaj yapacakları kişilerin özel hayatlarına ilişkin getirdikleri yorum ve anlatımlara da yer verilen iddianamede, şüpheli Merdan Metin'in örgütsel konumuna ilişkin de şu görüşler aktarıldı:

"(Merdan Metin) isimli klasörde, TÜBİTAK'a ait gizli proje dosyalarının olduğu, bu dosyaların hemen yanında bulunan metin belgesinde söz konusu proje dosyaları ile ilgili kısa açıklamaların bulunduğu, bu klasördeki bazı belgelerin

'merdanm' isimli bilgisayarda oluşturulduğu ve son olarak 'yücel.çipli' isimli bilgisayarda kaydedildiği, dolayısıyla şüpheli Merdan Metin'in hazırladığı belgeleri Yücel Çipli'ye teslim ettiği belirlenmiştir.

Bu gizli belgelerin hemen yanında yer alan metin belgesinde; 'ARGE 98 kapsamında yapılan proje örnekleri'. 'Sayıştay denetimi muaf. İsteklere kapımız açık. Her türlü proje olabilir'. 'Merdan ve Ali Sabri Sanal takip ediyor. Onlarla irtibat kurulabilir'. 'Diğer klasörlerde pasif dinleme örnekleri var. Operatör desteği olmadan bir laptop ile dinleme yapılabiliyor' şeklinde bazı notlarla birlikte Volkan projesi ile ilgili olarak bazı açıklamaların yazılı olduğu tespit edilmiştir."

-BİNLERCE GİZLİ BELGE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Sezer'den ele geçirilen 9 numaralı DVD içerisinde 3 bin 996 adet gizli nitelikte belge bulunduğu belirtilerek, Cemhan Katar'ın Sezer'e yazdığı anlaşılan notlardan, Erdek Deniz Üs Komutanlığına ait kroki ve fotoğrafların Katar tarafından temin edilip Sezer'e gönderildiği sonucuna varıldığı aktarıldı.

İddianamede, "İstekler.doc isimli word dosyasında yazan notlar ve şüpheliden ele geçirilen binlerce adet gizli belge birlikte değerlendirildiğinde, tüm bu verilerin tamamen casusluk amaçlı olarak ele geçirilip saklandığı, hatta yabancı bir ülkeye verileceği belirtilen gemi seyir çizelgesinin bizzat ele geçirilmiş olmasının da bu durumu daha da net bir şekilde ortaya koyduğu anlaşılmaktadır" denildi.

Şüpheli Emrah Küçükakça'dan ele geçirilen hard diskteki 'akademi" isimli klasörde bulunan "cdl/fotos" adlı dosyada, İzmir Hava Radar Komutanlığına ait toplam 36 adet fotoğraf olduğunun görüldüğü belirtilen iddianamede, bu fotoğraflardan 8'inin radara düzenlenebilecek saldırı ve sabotajlara yönelik keşif bilgisi sağlayacak nitelikte gizli belge olduğunun bildirildiği kaydedildi.

-ŞÜPHELİLERDEN ELE GEÇİRİLEN BELGE VE FOTOĞRAFLAR-

Bazı şüphelilerden ele geçirilen belge, video görüntüsü ve fotoğraflara ilişkin bilgiler verilen iddianamede, şöyle denildi:

"Ayrıca toplam 43 adet TCK 334 kapsamında askeri birlik ve üslere ait gizli kamera ile çekilmiş video görüntüsü ve fotoğraflar, birlikler içerisinde yer alan kameralara ait noktaları belirtir krokiler, askeri gemilere ve helikopterlere ait gizli bir şekilde çekilmiş video görüntüleri, uçak hangarı ve bakım yerlerine ait gizli bir şekilde çekilmiş video görüntüleri, TCK 326/1 maddesi kapsamında askeri birliğe ait fiziki emniyet (nöbet, kamera vb. mevkileri) tedbirlerini gösteren vaziyet planları, TCK 326/1 maddesi kapsamında askeri birliklere ait servis araçlarının güvenlik protokolü ve askeri birliklere ait fiziki emniyet planlarını gösterir dokümanlar ele geçirilmiştir.

Şüphelilerden ele geçirilen bu gizli belgelerle ilgili Genelkurmay Başkanlığından alınan cevabi yazılarda, belgelerle ilgili gizlilik derecelerinin yanı sıra, 'yabancı bir devletin eline geçmesi durumunda yabancı devlete yarar sağlayacak bilgilerden olduğu' özellikle belirtilmiştir. Ele geçirilen bazı fotoğraf ve videolarla ilgili olarak da 'radara düzenlenebilecek saldırı ve sabotajlara yönelik keşif bilgisi sağlayacak nitelikte olduğu' bildirilmiştir. Ayrıca TÜBİTAK'tan gelen cevabi yazıda ise gizlilik derecelerinin yanı sıra 'Bu belgelerin şüphelide bulunmaması gerekmekte olup, açıklanmaları güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine karşı verdikleri mücadelede zafiyet yaratacaktır' şeklinde açıklamaya yer verildiği görülmüştür."

"Prj.list" isimli excel belgesinin yapılan incelemesinde, içerisinde TSK'nın ülke güvenliği ve terörle mücadele amaçlı gerçekleştirmeye çalıştığı birçok proje ve sistemlerden bahsedildiği, bu proje ve sistemlerin yanına, konu ile ilgili değişik açıklamalar ve değerlendirilmeler yazıldığı belirtilen iddianamede, özellikle Türkiye'nin güvenliği ve terörle mücadelenin daha etkin yapılmasını amaçlayan proje ve sistemlerin durdurulması, engellenmesi ya da yavaşlatılması gerektiğine dair notların yazılı olduğu kaydedildi.

Ele geçirilen "A.kızları" isimli çalışma sayfasında amiral rütbesinde toplam 10 askerin isimlerinin karşısında, kızlarının isimlerinin ve yaşlarının ve bu isimlerin karşısında da cinsel içerikli notlar yazılı bulunduğu aktarılan iddianamede, ele geçirilen belgelerde çeşitli askeri personel hakkında tutulan notlara ilişkin ayrıntılı örnekler verilerek, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine, ahlaki eğilimlerine ilişkin bilgilerin kişisel veri olarak kaydedildiği anlatıldı.

-KADINLARA "PERFORMANS" DEĞERLENDİRMESİ-

Şüphelilerin elde ettikleri verilere bakıldığında, ele geçirdikleri şantaj malzemelerini, YAŞ kararlarını ve meslektaşlarının ya da komutanlarının terfilerini etkilemek ve yönlendirmek amaçlı kullandıklarının açıkça anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, fuhuş amaçlı kullanılan kadınlarla ilgili "performans" değerlendirmesi yapıldığı, bu kapsamda bazı kadınların kod isimlerinin karşısına

"Aşk yaşadığı genç hallolmalı", "Sağlık problemi halledilmeli", "Son zamanlarda problem çıkarıyor", "Fiziken müsait değil, memnun edemiyor" şeklinde notlar yazıldığı, listenin alt kısmında ise "Not: Kadınların aylık performans değerlendirmeleri tutulmalı" "Not: Kürtaj durumu olan bayanlar gecikmeden referans aracılığıyla durumu bildirmeli" şeklinde açıklamalara yer verildiği anlatıldı.

İddianamede, müştekilerin bu konudaki beyanlarına da yer verildi. - İSTANBUL


Son Dakika

Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Güne düşüşle başlayan dolar 6,94'ten işlem görüyor Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi? Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı