CHP Genel Baªkan Yardımcısı Umut Oran Gaz?antep'te - Son Dakika

CHP Genel Baªkan Yardımcısı Umut Oran Gaz?antep'te

12.01.2012 12:56
CHP Genel Baªkan Yardımcısı Umut Oran Gaz?antep'te, System.String[]

GAZ'ANTEP (?HA) - CHP Genel Baºkan Yard'mc's? Umut Oran, ekonomi kuruluşlarıyla bölgedeki geliºmeleri de'erlendirmek üzere Gaziantep'e geldi.

B3E-SIY/12-OCA-0085-11C5

-

- UMUT ORAN, EKONOM? KURULUªLARIYLA BÖLGEDEK? GEL'ªMELER? DE'ERLEND'RECEK

(FOTO'RAFLI)

ORHAN Ç'ÇEK - U'UR AydınTÜRK

GAZ'ANTEP (?HA) - CHP Genel Baºkan Yard'mc's? Umut Oran, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kuruluşlarıyla bölgedeki geliºmeleri de'erlendirmek üzere Gaziantep'e geldi.

Umut Oran, CHP Gaziantep 'l Baºkanl""nda Milletvekilleri Mehmet ªeker ve Ali Serinda', Parti Meclisi Üyesi Yaºar A'yüz ve 'l Baºkan' Ali Peri ile birlikte bas'n toplant's? düzenledi. Bas'n toplant's'nda k'sa bir konuºma yapan 'l Baºkan' Ali Peri, program? takip eden bas'n mensuplar'n'n Gazeteciler Günü'nü kutlad?. Peri, Türkiye'de bas'n'n önde gelen isimlerinden 71 kiºinin tutuklu olarak cezaevlerinde bulundu'una dikkat çekerek, Türkiye'de bir korku imparatorlu'u oluºturuldu'unu savundu. Genel Baºkan

Yard'mc's? Umut Oran'?n, Gaziantep'teki konumu irdelemek için geldi'ini belirten Peri, "?yi iliºkiler içinde oldu'umuz Suriye ile 3 ay içinde nas'l düºman haline geldik anlamak mümkün de'il. Antep'te 'Kavgal? eve k'z vremezler' diye bir söz var. Biz komºumuz Suriye ile gelip geçici gibi davran'yoruz. Ülke s'n?rlar'n? de'iºtirme ºans'm?z yok. Komºular'm?zla sorunlu yaºamak istemiyoruz" diye konuºtu.

Sözlerine genel bir de'erlendirme yaparak baºlayan CHP Genel Baºkan Yard'mc's? Umut Oran da, Ortado'u'da yaºanan geliºmelerin Gaziantep'e ve bölgeye etkilerini görüºeceklerini ifade ederek, "Sorun çok boyutlu ve önemli bir sorun. Suriye ile geçmiºe dayanan akrabal'k ve komºuluk iliºkilerimiz var. Çok hassas olunmas? gerekiyor. Sosyalist Enternasyonal'da bu y'l Arap Bahar? ile ilgili CHP'nin ev sahipli'inde Türkiye'de bir toplant? yapaca??z. Bölgenin çok ciddi sorunlar? oldu'unu görüyoruz. GAP havada

kald?, ilerleme kaydedilemedi. May'nl? araziler ortada kald?. Hükümet bu konuda da sözünü yerine getirmedi. Bölgede terör yoktu, terör bölgede hortlad?. S'f?r sorunlu komºular anlay'º'n?, sorunsuz s'f?r komºu ile sonuçland'rd'k. Suriye konusu, bizi endiºelendiriyor" dedi.

Suriye konusunun Türkiye'nin s'n?r illerini her konuda kas'p kavurdu'una dikkat çeken Oran, "Türkiye, Arap dünyas? içinde rol modeldi. Onlar'n bize benzemesini beklerken, bizim ºu anda ülkeyi yöneten Baºbakan'm?z onlar'n devrik liderlerine benzemeye çal'º'yor. Türkiye, otoriter bir rejime yöneliyor. Bunu herkes görüyor. Bunun sonuçlar'n? da görüºoruz. Olmamas? için de CHP olarak sonuna kadar çal'ºaca??z, buna elgel olaca??z" ºeklinde konuºtu.

Oran, CHP olarak Suriye'deki geliºmeleri üzülerek, endiºeyle

izlediklerini dile getirerek, "Bar'º yolunun sonuna kadar kullan'lmas? gerekti'nii söylüyoruz. Baºbakan'm?z, Esad'?n evine çay içmeye gidiyordu. Baºbakan'n bu iliºkisini, sürecin bar'ºla, dostlukla, kan dökülmeden halledilmesi için kullanmas'n? istiyoruz. Baºbakan'?n sürece katk? vermesini bekliyoruz" ifadelerini kulland?.

Aç'klamas'n'n ard'ndan bas'n mensuplar'n'n sorular'n? da yan'tlayan Oran, ºike konusuyla ilgili bir soruya, "ªike konusuna mesafeli yaklaº'yoruz. Siyasetin spora müdahil oldu'u

görülüyor. 'radeli bir hükümet olsa, sorumlu bakan'n istifa etmesi istenirdi. Baºbakan'n kendisini sorgulamas' gerekirdi. Süreci takip ediyoruz, ºike davalar'n? izleyece'iz. Bak'n'n aç'klamalar? talihsizlikti. Bu konuda AK Parti'yi k'n'yºoruz, ince ince ayarlamalar yap'ld???n? görüyoruz" diye konuºtu.

Ekonominin gidiºat'yla ilgili soru üzerine de Umut Oran, "Türkiye ekonomisi zaten irtifa kaybediyordu. 2009'da ekonomi darald?. 2010'da da daralma devam etti. Balon gibi ekonomiyi ºiºriyoruz gibi görünüyor

ama bu bir yere kadar gider. Cari aç'k yükseliyor. Borcumuz artt?. Daha çok zam gelecek, vatandaº'n al'm gücü azalacak. Vatandaº'n 2012'de kemer s'kmas? gerekecek. Taº'ma suyla de'irmen dönmüyor. D'ºardan s'cak para alarak ekonomiyi ayakta tutamazs'n?z. Ekonominin k'lcal damarlar'na iºlemez bu. Bu para girer ç'kar, sonunda tortusunu b'rak'r. Bizim kalk'nan ekonomiye ihtiyac'm?z var" ºeklinde konuºtu.

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Baªkan Yardımcısı Umut Oran Gaz?antep'te - Son Dakika


Son Dakika

Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı "Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti