CHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu hazırladı - Son Dakika

CHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu hazırladı

22.12.2019 14:20
CHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu hazırladı

CHP tarafından hazırlanan hekimler ve sağlık personeline yönelik şiddetle ilgili politika notunda, "CHP, sagˆlık c¸alıs¸anlarının can gu¨venligˆini sagˆlayacak sert ve caydırıcı o¨nlemleri alacaktır.

CHP tarafından hazırlanan hekimler ve sağlık personeline yönelik şiddetle ilgili politika notunda, "CHP, sagˆlık c¸alıs¸anlarının can gu¨venligˆini sagˆlayacak sert ve caydırıcı o¨nlemleri alacaktır. Sagˆlık c¸alıs¸anlarına kars¸ı is¸lenen suc¸lar adli suc¸ olarak degˆil, kamu sagˆlıgˆına kars¸ı is¸lenen suc¸ kapsamına alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından son dönemde artan hekimler ve sağlık personeline yönelik şiddetle ilgili politika notu hazırlandı.

Türkiye'de her gün ortalama 40 sagˆlık çalıs¸anının, fiziksel, psikolojik ve sözel s¸iddet biçimlerinden birine maruz kaldığı belirtilen politika notunda, her saat bas¸ı birden fazla sagˆlık c¸alıs¸anının s¸iddete ugˆradığı bildirildi.

Politika notunda sagˆlık c¸alıs¸anlarının do¨rtte u¨c¸u¨nün c¸alıs¸ma yas¸amlarında en az bir kere s¸iddete maruz kaldığına işaret edildi.

"13 yıl ic¸inde acile bas¸vurular yüzde 455 arttı"

Tu¨rkiye'de tu¨m hastanelerdeki acil servislere mu¨racaat sayısının 2002 yılında 20 milyonken 2015'te 111 milyona ulas¸tığına dikkati çekilen politika notunda, "13 yıl ic¸inde acile bas¸vurularda yüzde 455 artıs¸ yas¸anmıs¸tır. Tu¨rkiye, bir yıl ic¸inde acil servise bas¸vuru sayısının u¨lke nu¨fusundan fazla oldugˆu tek u¨lkedir." görüşüne yer verildi.

On yılda sagˆlık c¸alıs¸anlarına yo¨nelik s¸iddet olaylarında bu¨yu¨k artıs¸ yas¸andığı ifade edilen politika notunda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"17 yıllık AKP iktidarında sagˆlık go¨revlileri ve vatandas¸lar arasındaki gu¨ven ilis¸kisi as¸ındırılmıs¸tır. Sagˆlık c¸alıs¸anları ile hastalar ve hasta yakınları haksız bic¸imde kars¸ı kars¸ıya getirilmis¸tir. Yurt dıs¸ında c¸alıs¸mak u¨zere Tu¨rk Tabipleri Birligˆinden sicil verisi isteyen hekim sayısı 2012 yılında 59 iken bu rakam 2019 yılında 906'ya ulas¸mıs¸tır. Bir digˆer deyis¸le yurt dıs¸ına gitmeyi hedefleyen hekim sayısında 7 yılda 15 kat artıs¸ olmus¸tur."

Açıklamada, istatistiklerin, Tu¨rkiye'de her gu¨n ortalama 40 sagˆlık c¸alıs¸anının fiziksel, psikolojik ve so¨zel s¸iddet bic¸imlerinden birine maruz kaldıgˆını go¨sterdiği vurgulanan politika notunda şunlar kaydedildi:

"Sagˆlık Bakanlıgˆı, sagˆlık c¸alıs¸anlarına kars¸ı s¸iddeti takip etmek ic¸in Alo 113 Beyaz Kod Uygulaması'nı bas¸latmıs¸tır. 2012 yılının Mayıs ayından 2019 Agˆustos ayına kadar bu uygulamaya 91 bin 355 s¸iddet vakası bildirilmis¸tir. 2017 yılında yapılan bas¸vuru sayısı, 2012 yılında yapılanlarla kars¸ılas¸tırıldıgˆında yüzde 26 artıs¸ go¨stermis¸tir. Vakaların yüzde 30'una yakınında sagˆlık c¸alıs¸anları dogˆrudan fiziksel s¸iddete maruz kalmıs¸tır."

Politika notunda "beyaz kod" verileri incelendigˆinde sagˆlık c¸alıs¸anlarına uygulanan s¸iddetin cezasız kaldıgˆının ortaya c¸ıktığı savunuldu.

Can gu¨venligˆini sagˆlayacak caydırıcı o¨nlemler

CHP'nin nitelikli sagˆlık hizmeti ic¸in o¨ncelikle sagˆlık c¸alıs¸anlarının gu¨venli ve verimli ortamlarda c¸alıs¸maları gerektigˆi go¨ru¨s¸u¨nde olduğu vurgulanan politika notunda, "Bunun ic¸in sagˆlık kurulus¸larının hem ic¸inde hem de c¸evresinde sagˆlık c¸alıs¸anlarının can gu¨venligˆini sagˆlayacak sert ve caydırıcı o¨nlemleri alacaktır. Sagˆlık kurulus¸larına silah, kesici ve delici alet gibi s¸iddet aracı olabilecek unsurların girmesinin o¨nlenmesini sagˆlayacak, gu¨venlik tedbirlerini artıracaktır." açıklamasında bulunuldu.

Politika notunda o¨nlemlerin yeniden düzenleneceğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Hangi unvana ya da go¨reve sahip olursa olsun hic¸bir sagˆlık c¸alıs¸anı, sagˆlık kurulus¸larındaki tedbirlerin, bildirim ve destek mekanizmalarının dıs¸ında bırakılmayacaktır. CHP, sagˆlık c¸alıs¸anlarının can gu¨venligˆini sagˆlayacak sert ve caydırıcı o¨nlemleri alacaktır. Sagˆlık c¸alıs¸anlarına kars¸ı is¸lenen suc¸lar adli suc¸ olarak degˆil, kamu sagˆlıgˆına kars¸ı is¸lenen suc¸ kapsamına alınacaktır. Bu amac¸la Tu¨rk Ceza Kanunu'nda gerekli caydırıcı ve kapsamlı du¨zenlemeler yapılacaktır.

Sagˆlık c¸alıs¸anlarına kars¸ı cebir, tehdit veya s¸iddet ic¸in verilen cezaya ek olarak, kis¸ilerin bu davranıs¸larla sagˆlık hizmetini engelledigˆi ve bu yolla kamu sagˆlıgˆına kars¸ı suc¸ is¸ledigˆi gerekc¸esiyle verilecek cezalar artırılacaktır."

Ayrıca, politika notunda "Sagˆlık sistemi mutlaka kamu yararı go¨zetilerek yeniden du¨zenlenecektir. Bu dogˆrultuda koruyucu sagˆlık hizmetleri gu¨c¸lendirilecektir. Bu sayede ikinci ve u¨c¸u¨ncu¨ kademe sagˆlık hizmetleri u¨zerindeki yu¨ku¨n azaltılmasıyla birlikte tu¨m sagˆlık kademelerinde sagˆlık hizmetlerinin niteligˆi ve sagˆlık c¸alıs¸anlarının mesleki memnuniyeti artırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz CHP'li Tezcan: 'Sayın Erdoğan'ın, Suçluların Telaşı İçinde Olduğunu Görüyoruz' CHP'li Tezcan: 'Sayın Erdoğan'ın, Suçluların Telaşı İçinde Olduğunu Görüyoruz'
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu hazırladı - Son Dakika


Advertisement