DİAYDER'e yönelik terör soruşturması iddianamesi - Son Dakika

DİAYDER'e yönelik terör soruşturması iddianamesi

24.12.2021 20:13
DİAYDER'e yönelik terör soruşturması iddianamesi

Terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları iddiasıyla Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) başkan ve üyesi 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin legal çatı altında terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları iddiasıyla Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) başkan ve üyesi 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin legal çatı altında terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, kuruldugˆu yıllarda Marksist/Leninist ve Maoist bir ideolojiye sahip olan PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın, dünyadaki, bölgedeki ve Türkiye'deki gelis¸meleri yakından takip ederek, zaman zaman sahip oldugˆu ideolojiyi arka planda tutup stratejilerini yenilediği belirtildi.

Dünya toplumlarında oldugˆu gibi Türkiye'de de dindarlas¸ma ve muhafazakarlığın 1980'li yıllarda arttığı ve PKK'nn da toplumsal tabanını kaybetmemek için dini istismar çalıs¸malarını artırdığı aktarılan iddianamede, örgütün, görünüs¸te dine ve dindara kars¸ı olmayan ancak din istismarına dayanan bir yaklas¸ım sergilediği vurgulandı.

İddianamede, KCK sözles¸mesinde, "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" başlıklı bir maddede dini yapılanmadan bahsedildiği ifade edilerek, bas¸ta I·stanbul olmak üzere büyük s¸ehirlerde, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten olus¸umların, Diyanet I·s¸leri Bas¸kanlıgˆından bagˆımsız olarak bu komite talimatları dogˆrultusunda, STK görünümünde dernekles¸me faaliyetlerine agˆırlık verdiği kaydedildi.

Örgüt elebaşı Öcalan'ın, Diyanet harici alternatif bir dini yapılanmaya gidilmesi yönünde açıklamalar yaptığı ve bu çağrının merkezi I·stanbul'da bulunan DİAYDER tarafından kars¸ılık bulduğu belirtilen iddianamede, özellikle de dernek içerisinde faaliyet gösteren ve "mele" olarak adlandırılan gayriresmi din adamları aracılıgˆıyla örgüt tarafından yapılan açıklamaların hayata geçirilmeye bas¸landığı ifade edildi.

İddianamede, DİAYDER'in bazı yönetici ve üyelerinin, dernek adı altında sivil toplum kurulus¸u olarak yasal görünümlü faaliyetlerine devam ettiği aktarılarak, "Bazı yönetici ve üyelerin, din motifli yaklas¸ımlarla örgüt sempatizanı kitlenin örgüte bagˆlılıklarını artırmaya ve örgütün kent merkezlerinde ihtiyaç duydugˆu sempatizan kitleyi olus¸turmaya çalıs¸tıkları anlaşılmıştır. Sonrasında ise örgütün din kars¸ıtı ideolojisini kitleye empoze ettikleri mevcut dosya kapsamında tespit edilmis¸tir." ifadelerine yer verildi.

"Yönetici ve üyeler bölücü anlamda çalışma yaptı"

DİAYDER hakkında tanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, emniyet ekiplerince yapılan açık kaynak ve sosyal medya araştırmalarında, yönetici ve üyelerin 2013'ten itibaren, ülkenin toprak bütünlüğünü tehlikeye düs¸ürecek s¸ekilde bölücü anlamda çalıs¸ma yaptıkları, "bagˆımsız Kürdistan" emelleri için algı yaratmaya çalıs¸tıkları vurgulandı.

Bir haber sitesinde, 30 Nisan 2015'te, "Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt" başlığıyla yayımlanan videoya göre, seçim öncesinde dönemin HDP Es¸ Genel Bas¸kanı Selahattin Demirtaş'ın Şirinevler'deki DI·AYDER'i ziyaret ettigˆi anlatılan iddianemede, ziyarette HDP aracılıgˆıyla DI·AYDER üyesi sözde imamlardan beklentilerin ve DI·AYDER'in seçim çalıs¸malarında üstlenecegˆi rolün dile getirildigˆi kaydedildi.

İddianamede, yine başka bir internet sitesinde 30 Ocak 2016'da "Direniş orucu 7 kentte sürüyor" bas¸lıgˆıyla yayımlanan habere yer verildi. Buna göre, PKK'nın Dogˆu ve Güneydogˆu Anadolu bölgelerinde sözde "öz yönetim" ilan etmesini müteakip güvenlik kuvvetleri tarafından gerçekles¸tirilen operasyonların durdurulması amacıyla, aralarında HDP I·stanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın da bulundugˆu dernek üyeleri tarafından, I·stanbul'da bulunan dernek binasında sivil itaatsizlik örneği olarak 3'er günlük süresiz ve dönüs¸ümlü direnis¸ orucu eylemi yaptıkları anlatıldı.

Teknik takibe takılan İBB'ye işe alımla ilgili konuşma

İddianamede, yayımlanan haberlerden anlas¸ılacagˆı üzere DI·AYDER üyelerinin, terör örgütü güdümünde yer alan neredeyse tüm etkinliklere katılarak terör örgütü biles¸eni olarak hareket ettiklerinin tespit edildigˆi belirtildi.

Hakkında teknik takip kararı alınan şüpheli Hasan Karahan'ın bu dernegˆin örgütsel yapısıyla ilgili yaptıgˆı görüs¸melerde, DI·AYDER Bas¸kanı Ekrem Baran ve dernek üyesi s¸üpheliler Enver Karabey, Mehmet Emin Aslan, Ali Fuat Hatip ve Mehmet I·nan'ın PKK yayın organı Sterk TV'de ramazan ayı boyunca iftar öncesi dini vaazlar verdiklerinin anlaşıldığı aktarıldı.

Şüpheli Karahan'ın bir görüşmesine yer verilen iddianamede, DİAYDER'in referansıyla I·stanbul Büyüks¸ehir Belediyesinde (İBB) is¸e alınan örgüt üyesi ve sempatizan s¸ahısların, aldıkları maas¸ın bir kısmını dernegˆe verdiklerinin tanık ve teknik takipte elde edilen görüs¸melerden tespit edildigˆi öne sürüldü.

İddianamede, şüpheli Mehmet I·nan'ın, bu konuya ilişkin ifadesine de yer verildi.

Buna göre İnan, İBB'ye gassal olarak alınmasında DI·AYDER yöneticilerinin referans olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Benimle birlikte o dönemde Aydın Ayhan, Mehmet Nuri Aslan, Fahrettin Ülgün, soy ismini bilemedigˆim Cihat, Hamza, Mehmet isimli s¸ahıslar DI·AYDER dernegˆi öncülügˆünde is¸e alındı. Ancak bu s¸ahısların is¸e alınmasında belediye içerisinde DI·AYDER'e kimin yardımcı oldugˆunu bilmiyorum. İs¸e alınma sürecinde bir sınav yapıldı, bu sınavda ben herhangi bir yardım almadım. Ancak digˆer s¸ahısların herhangi bir yardım alıp almadıgˆı hususunda bir bilgim yok. Aydın Ayhan, Mehmet Nuri Aslan ve Fahrettin Ülgün isimli s¸ahıslar, belediyede ilk is¸e girdigˆimizde, maas¸larından bir kısmını DI·AYDER'e vereceklerini söylüyorlardı. Ancak sonrasında para verip vermediklerini bilmiyorum."

"Belediye tarafından derneğe verilen market yardım kartları"

İddianamede, dernegˆin referans olmadıgˆı gerekçesiyle İBB'de is¸e alınmayan ve teknik takibe göre söz konusu durumu sürekli olarak eles¸tirdiği tespit edilen s¸üphelilerden Hasan Karahan'ın dijital materyalindeki bir belgeye yer verildi.

Belgede, "Dernek Bas¸kanı Büyüks¸ehir Belediye cenaze imamı alımında toplantı yapmıyor ki, bu dernegˆin çıkar ilis¸kisi oldugˆunu hissettim. 2020'de İBB tarafından bu dernekten imamlar almıs¸lar ve üye oldugˆumuz halde toplantı yapmayarak danıs¸madan üyelerle beni, din alimleri temsil etmedikleri için istifa ediyorum, adaletsizligˆi gördügˆüm için üyelikten istifa ediyorum." s¸eklinde yazı bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, teknik takip sonucu, I·BB tarafından dernegˆe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanlarınca ailelere dagˆıtıldıgˆının tespit edildiği belirtilerek, "Dernek tarafından, örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da faaliyet esnasında etkisiz hale getirilen kis¸ilerin ailelerinin örgüte bagˆlılıgˆının artması ve kopmaması adına, kamu kurum ve kurulus¸larından elde edilen yardım kartlarının sistemli bir s¸ekilde s¸ahıslara ulas¸tırıldıgˆı" bilgisi verildi.

Şüphelilerden ele geçen örgütsel dokümanlar

DİAYDER ile ilgili, "KCK sözles¸mesinde Azınlıklar ve I·nanç Grupları Komitesi adı altında örgütlenen ve Abdullah Öcalan'ın telkin ve yönlendirmeleriyle alternatif Kürt Diyanet I·s¸leri olarak kurulup I·stanbul S¸irinevler'de faaliyet gösteren dernek" tanımı yapılan iddianamede, haklarında soruşturma yürütülen 28 şüpheliyle ilgili uygulanan tedbirlere ve ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara da yer verildi.

Şüpheli dernek başkanı Ekrem Baran'ın cep telefonunda, "I·BB Sultan" isimli s¸ahıs tarafından kendisine gönderilen ses kaydında, "yardım kartı verilmesini önerdigˆiniz 270 s¸ahsın listesini gönderiyorum." s¸eklinde konus¸ma geçtigˆi belirtilen iddianamede, söz konusu listedeki s¸ahıslardan 10'unun terör suçlarından kaydı oldugˆu vurgulandı.

İddianamede, Ekrem Baran'ın, 1 Ocak 2014 ile 20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan HTS analizine göre, PKK ile iltisaklı suçlardan haklarında is¸lem yapılan 348 s¸ahıs ile toplam 16 bin 815 kez telefon irtibatı sagˆladıgˆı, irtibatlı oldugˆu s¸ahıslardan 2'sinin halen kayıp s¸ahıs olarak arandıgˆı belirtildi.

Bu şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 20 Aralık 2020'de kamu davası açıldıgˆı ve davanın İstanbul 34. Agˆır Ceza Mahkemesinde sürdüğü de hatırlatıldı.

Maaşların bir kısmı derneğe aktarıldı

Şüphelilerin telefon görüşmelerine yer verilen iddianamede, şüpheli Mehmet I·nan'ın İBB'de gassal olarak çalıs¸tıgˆı, kendisinin belediyeden çagˆrıldıgˆı, gidip gitmemesi hakkında şüpheli Ekrem Baran'ın fikrini aldıgˆı belirtildi. Baran'ın ise "bu konuda kendi arkadas¸ları arasında sorunlar çıktıgˆı, geçmis¸te belediyede kendilerine yardımcı olan CHP'li bir s¸ahsın oldugˆu, ancak bu konuda birbirlerine fikir sordukları ve görüs¸meye, içerigˆinin tespit edilememesi maksadıyla WhatsApp uygulaması üzerinden devam edecekleri" beyanının bulunduğu anlatıldı.

İBB I·SPER (I·stanbul Personel Yönetim A.S¸.) bünyesinde 24 Kasım 2019 itibarıyla gassal olarak çalıs¸an Mehmet I·nan isimli dernek üyesinin, aldığı 4 bin lira maas¸ın bin lirasını DI·AYDER'e verdigˆi kaydedilen iddianamede, benzer s¸ekilde DI·AYDER tarafından belediyelerde is¸e sokulan üyelerin maas¸larının bir kısmını dernegˆe aktardıkları vurgulandı.

İddianamede, bu kapsamda, PKK'ya aktarılmak ve KCK yapılanması çerçevesinde gerçekles¸tirilen örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere "Mali Kampanya" adı altında, belediyelerde çalıs¸an personelin maas¸larının bir kısmının aktarılmaya devam edildiği anlatıldı.

Görüşme içeriklerinde, ramazan ayı nedeniyle İBB tarafından DI·AYDER'e verilen alıs¸veris¸ kartlarının şüpheli Ekrem Baran tarafından dagˆıtılması maksadıyla Avrupa ve Anadolu yakalarında ikamet eden dernek üyesi melelere verilmesi hususunun yer aldıgˆı ifade edilen iddianamede, söz konusu kartların dagˆıtılacagˆı s¸ahıslar arasında "Değer Aileleri"nin de bulunduğu aktarıldı.

PKK'nın "Degˆer Ailesi" kavramına çok önem verdigˆi vurgulanan iddianamede, örgütün kırsal alanındayken ölen ya da faaliyet yürütmeye devam eden örgüt mensuplarının ailelerinin örgüte olan bagˆlılıklarının azalmaması amacıyla yapı içerisinde sürekli desteklenmesi, ziyaret edilmesi ve bu haliyle silahlı kanadın temelini olus¸turan örgüt mensuplarının aile yapısı itibarıyla da bagˆlarının örgütsel anlamda diri tutulmasının amaçlandıgˆı ifade edildi.

Şüpheli Ekrem Baran'ın ifadesi

İddianamede, şüphelilerden Ekrem Baran'ın şu beyanına da yer verildi:

"4 Mayıs 2021'de Nilüfer Taşkın ile yapmıs¸ oldugˆum görüs¸meyi tam olarak hatırlamıyorum ancak içerikten anladıgˆım kadarıyla İBB tarafından bir markette kullanılabilecek 100 liralık alıs¸veris¸ kartıdır. Bizim dernegˆe de 300 tane gönderdiler, biz de kartları seydalara verdik. Onların da ihtiyaç sahiplerine dagˆıtmasını istedik. Kime dagˆıttıklarını bilmiyorum, her imam kendi çevresine dagˆıttı. Devam eden görüs¸meler bu kartların dagˆıtımına ilis¸kindir. Bu kartların imamlar tarafından örgüt içerisinde faaliyet yürüten s¸ahıslara verilmesi yönünde herhangi bir telkinde bulunulmamıs¸tır. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Benim illegal herhangi bir faaliyetim yoktur. Biz din alimleri dernegˆiyiz, sosyal yardımlas¸ma dernegˆiyiz, biz kendimizi sivil toplum örneği olarak görüyoruz. Söz konusu derneğin örgüt ideolojisi veya yönlendirilmesiyle kuruldugˆunu kesinlikle kabul etmiyorum."

DİAYDER'e bağlı imamlarla görüşme

İddianamede, şüpheli Enver Karabey'in bir görüşme içeriğine göre,"Hamza Aydemir isimli imamın özellikle Kilyos Mezarlıgˆına gidip gelmesinden çok memnun oldugˆu, bunun da Dogˆu ve Güneydogˆu bölgelerinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait kemiklerin Kilyos Mezarlıgˆına gömülmesinden kaynaklandığı" bilgisine yer verildi.

Yine Karabey'in görüşme içeriğinde, "İBB tarafından imam alımı ilanı yapıldıgˆı, yerel seçimlerden önce DI·AYDER'e bagˆlı imamlar ile Ekrem I·mamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı yaparak kendilerine kadro konusunda söz verildigˆi" şeklinde beyanlarının geçtiği aktarıldı.

İddianamede, derneğin çaycısı şüpheli İbrahim Şek'in bir görüşme içeriğine göre de "Şüphelilerden Hasan Karahan'ın, DI·AYDER adına İBB I·SPER AS¸ bünyesinde gassal olarak is¸e alınmaması gerekçesiyle dernek bünyesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsettigˆi, konuyla ilgili cumhuriyet savcılıgˆına suç duyurusunda bulunacagˆı, ayrıca sözde Kürdistan'ın kurulması halinde dernek bas¸kanı Ekrem Baran'ın Kürdistan Diyanet I·s¸leri Bas¸kanı olacagˆı hususunu konuştuğu" bilgisi verildi.

Hasan Karahan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, kişinin şu beyanı kullanıldı:

"Ben dernegˆe para toplanıp toplanmadıgˆını bilmiyorum. Bu dernegˆe üyeligˆim dönemimde ayda 10 lira istiyorlardı ancak maddi durumum yetersiz oldugˆu için vermiyordum. Parayı dernegˆin gelir giderleri için topluyorlardı. DİAYDER'in Demokratik İslam Kongresiyle ilis¸ki kurmasından, siyasete bulas¸masından dolayı rahatsız oldum. 2 Nisan 2021 günü Tayyar Öztunç isimli s¸ahısla yapmıs¸ oldugˆum görüs¸mede, DİAYDER içerisinde birtakım sahtekarlıkların döndügˆünü, bunları her yerde anlatacagˆımızdan bahsettim. Buradaki usulsüzlükten kastım, dernegˆin kurumlarında çalıs¸an üyelerinden birtakım paralar aldıgˆını, dernekte sagˆdan soldan duydum. Aynı görüs¸mede, 'Bu Kürtlerin DİAYDER'i Türklerin Diyanet'i gibi olacaksa olmaz olsun' dedigˆimi hatırlamıyorum. 18 Mayıs 2021 günü Mehmet Şims¸ek ile yaptığım telefon görüs¸mesinde, Ekrem Baran bas¸ta olmak üzere DİAYDER yönetimini s¸ikayet edecegˆimi söylemis¸tim. Bunun nedeni, beni DİAYDER'in aracılıgˆıyla İBB'ye gassal olarak almamalarıdır. DİAYDER yöneticileri Rıza Ogˆur, Ekrem Baran ve Enver Karabey isimli s¸ahıslar bas¸ta olmak üzere dernek üzerinden İBB'ye kendi adamlarını alarak usulsüzlük yapmalarıdır. İbrahim Şek ve Mehmet Şims¸ek ile yapmıs¸ oldugˆum her iki görüs¸mede de, 'Kürdistan devletinin kurulması durumunda Ekrem Baran Kürt Diyanet İs¸leri Bas¸kanı olacaktı' s¸eklindeki söylemi sinirlendigˆimden dolayı kurdum. İbrahim Şek ile görüs¸me içerisinde geçen parti CHP'dir. Çünkü belediye üzerinden is¸e alınan s¸ahıslar CHP İl Yönetimi üzerinden is¸e alınmıs¸tır. Bu hususlarla ilgili herhangi bir adli merciye s¸ikayette bulunmadım."

KCK sistematiği doğrultusunda kuruldu

DİAYDER isimli derneğin KCK sistematigˆi dogˆrultusunda kurularak faaliyet yürüttügˆü belirtilen iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"25 adet tespitten anlas¸ıldıgˆı üzere, dernegˆin kullandıgˆı internet sitesindeki örgütsel ögˆeler, dernegˆin internet sitesinde Kürt sorununa ilis¸kin düzenlenen anket çalıs¸masının örgütsel temeli, dernek üyelerinin 2013'ten günümüze degˆin tespit edilen basın açıklamaları, katıldıkları eylemler, örgütsel beyanlar, açıklanan beyanlar ile PKK perspektifi uyuşmaktadır. İllegal olarak açılan denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli verilen vaaz ve hutbeler, dernek üyelerinin örgütsel görüs¸me içerikleri, açık kaynak beyanları, fiziki takip tutanakları kül olarak degˆerlendirildigˆinde, legal bir çatı altında örgütün amaç ve hedefleri dogˆrultusunda faaliyet yürüttükleri hususunda somut deliller elde edildigˆi anlaşılmıştır."

İddianamede, soruşturmada ismi geçen 5 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildiği de belirtildi.

YORUMLAR
500
İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ-Fettullahçı Terör Örgütlerinin üyelerine, işbirlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon... PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ-Fettullahçı Terör Örgütlerinin üyelerine, işbirlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon... Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı Diyarbakır'da evlat nöbetine 291'inci aile katıldı
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİAYDER'e yönelik terör soruşturması iddianamesi - Son Dakika


Advertisement