Din Hizmetleri ve İhlas Sempozyumu Sona Erdi - Son Dakika

Din Hizmetleri ve İhlas Sempozyumu Sona Erdi

15.03.2015 14:26
Din Hizmetleri ve İhlas Sempozyumu Sona Erdi

Din HİZMETLERİ VE İHLAS SEMPOZYUMUNA SUNULAN TEBLİĞLERDE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR 8 oturum halinde ve açış konferanslarıyla birlikte icra edilen sempozyumda 31 tebliğ sunulmuştur.

Din HİZMETLERİ VE İHLAS SEMPOZYUMUNA SUNULAN TEBLİĞLERDE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR

8 oturum halinde ve açış konferanslarıyla birlikte icra edilen sempozyumda 31 tebliğ sunulmuştur. Oturumlarda sunulan bu tebliğlerin sonucunda oluşan düşünceler maddeleştirilerek aşağıya alınmıştır.

1. Dinlerde Yaratıcıya ibadetle insanlığın kemali amaçlandığından ihlas esası sürekli öne

çıkarılmıştır.

2. İnsanın dünyaya, topluma ve kendisine bakışının ihlas ile anlam kazandığı

vurgulanmıştır.

3. İhlassızlık, Allah ve dünya ile olan ilişkilerimizi tahrip ettiğinden toplumsal

çürümenin de önemli bir sebebidir. Yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insanın

görevini unutmasının adı ihlassızlık olarak tanımlanmıştır.

4. İnsan gücünü ihlas ve haktan alır. Diğer bir ifadeyle ihlas, kendisi ile Allah arasındaki

sınırların doğru tayin edilmesinden doğar.

5. İhlaslı olmanın belirtisi Allah'ın dışında hiç kimseden karşılık beklememektir.

6. İhlas kalbin işi, fıtratın gereğidir. İhlasla irtibat kuramadığımızda fıtrata ters düşmüş

oluruz.

7. Sadece Allah'a açık duran vicdandaki acz ve fakr pencereleri ancak ihlasla açık kalır.

8. Diyanet işleri başkanlığımız ülke içinde ve dışında soydaşlarımızın, dindaşlarımızın ve

insanlığın duyduğu din hizmeti beklentilerini karşılamak için gayret göstermektedir.

9. Hak ve hakikatin galip gelmesi ve adaletin ikamesi için ihlasın gerekli olduğu vurgusu

yapılmıştır.

10. Şehvetin, şöhretin hegemonyacı baskılarının etkisinden kurtularak insanlara karşılıksız

yardım yapabilmenin yöntemi ihlastan başkası değildir.

11. İhlasın çocukluktan itibaren her kademede öğretilmesi gerekir. Bunun için de

olayların, olguların ve nimetlerin arkasındaki gerçek sahibin Allah olduğu fikrini

yerleştirmek gerekir.

12. Sadece Allah'a itaat ederek kulluk yapmak yerine insanlara boyun bükmek, dünyaya

aşırı meylederek ihlaslı bir davranış beklemek mümkün olmadığı gibi sünnetullaha

uygun olmayan çalışmalardan da verimli bir sonuç almanın imkanı yoktur.

13. Risale-i Nur Hizmeti farklı yönlerden gelen baskılara karşı toplumun maneviyatını

desteklemiş ve onların Allah ile olan irtibatlarını güçlendirmiştir.

14. İhlası engelleyen duyguların kaynağının ilahlık ve rablik taslamaya meyyal benlik

algısı olduğu vurgusu yapılmıştır.

15. Menfaat ve dünyaya aşırı teveccühün olduğu yerde ihlası ikame etmek zorlaşır.

16. İnsanın görme, görünme ve övülme talebinin ihlası engelleyici duyguları teşvik ettiği

belirtilmiştir.

17. İhlas sadece kalbi bir duygu değil aynı zamanda kulluğun farklı boyutlarında fiili

olarak yansıması gereken bir realitedir. Bu alanlardan birisi iman kardeşliğinin

hukukunu yerine getirmektir.

18. Dini gruplar sosyal gruplar gibi fıtridir. Bundan dolayı hiçbir fert mensub olduğu dini

gruptan dolayı kınanmamalıdır.

19. Maddi menfaatlerin yanında manevi değerlerimizin unutulması halinde modern

dünyada rüzgarın önünde savrulan bir yaprak olacağımız vurgusu yapılmıştır.

20. Toplumumuzda eleştirinin yıpratma yerine yapıcı olması ve iyiliğin tesisi için

yapılması gerektiği hatırlatıldı.

21. Bediüzzamanın, 80 küsür senelik hayatının tamamını iman ve Kur'an hizmetine

adamış olması onun muvaffak olmasının ana sebebidir.

22. Maneviyat dünyamızın sultanlarının, İmam-ı Rabbabni, Abdulkadir Geylani, Mevlana

Celaleddin, İmam-ı Gazzali Mevlena Halidi Bağdadi, Süleyman Hilmi Tunahan,

Mehmet Zahid Kotku, Mamut Ustaosmanoğlu, hassaten, Adıyaman Menzil

beldesinde medfun Muhammed Raşid Erol hazretlerinin hizmetleri nazara verildi.

23. İhlas ve samimi bir hayat için maneviyat büyüklerimizin, toplumsal, psikolojik ve dini

bunalımlarda rehberliklerinin kaçınılmaz olduğu söylenmiştir.

24. Genel manada toplumsal ve bireysel ilişkilerde gerekli olan ihlas ve samimiyetin,

toplumun en küçük birimi olan aile içinde de ısrarla uygulanmasının önemi

belirtilmiştir.

25. İnsanın Allah'a ve dine karşı istiğnasından, ihtiyaçsızlığından bahsedilemez. Bundan

dolayı din hizmetlerinde asıl olanın ücret talebi değil, Allah'ın rızasını kazanmak olan

ihlas olması gerektiği belirtilmiştir.

26. Dünyaya aşırı bağlanmak suretiyle Allah'ın rızası olan ihlasa ulaşmak mümkün

değildir. İhlas, imanla amelin kavşak noktasıdır.

13-15 Mart tarihleri arasında yapılan'Din Hizmetleri ve İhlas Sempozyumu? Sonuç Bildirisi

1. Allah katında din İslam'dır. İslam, Allah'ın emir ve nehiyleridir. İhlas da dinin

Allah'a has kılınmasıdır.

2. Din, herkese bakar; tahsis kabul etmez derecede ilahidir. Kudsiyetinin kaynağı

da budur.

3. Sade insanı dini emirlere uymaya götüren, onu ahlak haline getirmesini sağlayan

unsur kaynaktaki kudsiyettir. Bu kudsiyet ancak ihlasla korunabilir.

4. Din hizmetleri, insanın duygularını istikamet üzre davranışa dönüştürüp hayır

üzerinde sabit kılmayı amaçlar. Bu ancak ihlas mecrasında gerçekleşebilir.

5. Dini hizmetlerin ruhu ihlastır. İhlas, her amelimize O'nun adıyla başlamak ve

O'nun rızasını gözeterek sonuca bağlamaktır. Her şeyi O'ndan bilmek, O'ndan

gelene rıza göstermektir.

6. İhlas, neticeye rıza, vesileye dua olarak bakabilmektir.

7. İhlas, Allah ile aramızdaki sırlı bağdır ve nübüvvet nuruyla insibağdır.

8. Din hizmeti veren resmi ve sivil kurumlar, sorumluluklarına uygun bir istiğna ile

bu hizmetleri sadece Allah için ifa etmelidirler.

9. Din hizmetleri bir kamu hizmeti olarak demokratik bir toplumun asli

gereklerinden biridir. Bunun ana mecraı olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu

hizmetlerin yerine getirilmesinde, ihlas ilkesinin gereği olarak, özerk olmalıdır.

10. Dini cemaatlerin yasal bir statü üzerinden anayasal güvence ile toplumla

muhatap olmalı ve şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine göre yapılanmalıdır,

desteklenmelidir.

11. İhlasla ilgili toplumu güçlendirici eğitimler verilmelidir, ihlas seferberliği

başlatılmalıdır.

12. Din eğitiminde toplumun ve dünyanın yeni ihtiyaçlarını DİB, YÖK, MEB ve dini

cemaatlerle birlikte ortak bir temel eğitim, orta eğitim ve yüksek eğitim

programı oluşturulmalıdır. Din eğitiminin örgün ve yaygın eğitim uygulamaları

gönüllülük ilkesi üzerinden ve dini cemaatlerin paydaşlığıyla

gerçekleştirilmelidir. Sivil kuruluşlar bu proğramı icra edebilmelidir.

13. Tarihi birikim, yönetim ve hizmet kapasitesi ile İslam dinine hizmet etme isteği

güçlü olan bu toplumda, dini hizmetlerin kurumsal temsil ve paydaşları olan

mektep, medrese ve tekke fonksiyonlarının birlikte, bütünsel bir disiplin ile

birbirini besleyen ve ilham kaynağı olan bileşenler olarak etkin hale getirilmesi

ve buna dayalı yasal bir statünün oluşturulması ertelenemez bir ihtiyaçtır.

14. Birey, aile, toplum ve yönetim bazında din hizmetlerinin kalbi,ruhi,akli,vicdani

ve insani boyutları ile hayat boyu öğrenme yaşama ve geliştirme aşamalarında

çocuk,gençlik,yetişkin ve yaşlılık süreçlerine uygun hedef kitle tasarımı ile

planlanmalı ve teşvik edilmelidir.

15. Din hizmetlerinin, istisnai bir görev ve sorumluluk isteyen samimiyet ve ihlasın

yanı sıra ihlasın gereği olan istiğna, ihtisas ve itina ile ifa edilebilmesi için tevhid

esaslı, tefekkür ve taallümü önceleyen bir medeniyet tasavvuruna zemin

oluşturmalıdır.

16. Gelecek yıl 'Tasavvuf ve Tefekkür Sempozyumu' düzenlenmesi

hedeflenmektedir.

(Tür: Yurt)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti Açıklaması
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Din Hizmetleri ve İhlas Sempozyumu Sona Erdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Advertisement