Dink Cinayeti İddianamesindeki "Zekeriya Öz" Detayı - Son Dakika

Dink Cinayeti İddianamesindeki "Zekeriya Öz" Detayı

26.04.2017 16:59
Dink Cinayeti İddianamesindeki

İSTANBUL(AA) - Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında hazırlanan 3. iddianamede, "Cinayet mahallinde tetikçi Ogün Samast'ı takip eden jandarma istihbarat görevlilerinin komutanı olan şüphelilerden Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin, kendisine ait iki hatla, cinayetten bir gün önce ve bir gün...

İSTANBUL(AA) - Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında hazırlanan 3. iddianamede, "Cinayet mahallinde tetikçi Ogün Samast'ı takip eden jandarma istihbarat görevlilerinin komutanı olan şüphelilerden Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin, kendisine ait iki hatla, cinayetten bir gün önce ve bir gün sonra dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile 7 kez görüşme yaptığının tespit edildiği" bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü'nün hazırladığı iddianamede Dink cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylara yer verildi.

" Hamza Celepoğlu'nun bilgi sahibi olmaması mümkün değil"

Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlilerinin Yasin Hayal'in Hrant Dink'i o¨ldu¨rmek amacıyla silah arayıs¸ına girdigˆi bilgisini aldıkları Coşgun I·ğci ile irtibat kurdukları belirtilerek, " 2006 yılı bas¸larında da, bu faaliyetlere ilis¸kin du¨zenlenmesi gereken istihbarat degˆerlendirme ve bilgi formalarının go¨nderilmesi zorunlu olan I·stihbarat Degˆerlendirme ve Analiz Merkez amiri olarak Jandarma Genel Komutanlıgˆında go¨rev yapan s¸u¨pheli Hamza Celepoğlu'nun, Hrant Dink cinayeti tasarısından ve Trabzon ile I·stanbul I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨kleri go¨revlilerince Hrant Dink'in o¨ldu¨ru¨lmesi amacıyla yu¨ru¨tu¨len illegal faaliyetlerden bilgi sahibi olmaması mu¨mku¨n degˆildir." denildi.

İddianamede, şu¨pheli Celepoğlu'nun, Hrant Dink cinayeti tasarısının olgunlas¸tırılıp icra as¸amasına gec¸ildigˆi 2006 yılı Aralık ayında, cinayetten yaklas¸ık bir ay kadar o¨nce, dil kursunda bulundugˆu I·talya'dan Tu¨rkiye'ye bu nedenle izinli olarak geldiği ve 10 gu¨n kadar sonra tekrar I·talya'ya do¨ndüğü bilgisi de verildi.

Hrant Dink cinayetinden bir gu¨n o¨nce 18 Ocak 2007'de Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi olan s¸u¨pheli Satılmıs¸ (Volkan) S¸ahin'in telefonunun I·stanbul'un Bayrampas¸a ilc¸esinden sinyal verdiği anlatılan iddianamede, "S¸u¨pheli Satılmıs¸ S¸ahin'in o¨nceden alınan ifadesinde bu durumu, 'firari bir askeri Tekirdagˆ-C¸orluya go¨tu¨rdu¨gˆu¨' s¸eklinde ac¸ıklamaya c¸alıs¸mıs¸ ise de, cinayetin tetikc¸isi Ogu¨n Samast'ın da 18 Ocak 2007 tarihinde cinayeti is¸lemek ic¸in geldigˆi I·stanbul'un Bayrampas¸a ilc¸esinde bulunması nedeniyle, s¸u¨pheli S¸ahin'in suc¸tan kurtulmaya do¨nu¨k savunmasına bu nedenle itibar edilmemis¸tir." ifadesi kullanıldı.

-"Cinayet günü Dink'in konutuna gittiler"

Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi olan Okan S¸imşek'in cinayetten bir gu¨n o¨nce, 18 Ocak 2007 tarihinde I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Himmet Acar ile saat 10.23 ve 10.26'da telefon irtibatı kurduğu, s¸u¨phelilerin bu tarihten o¨nce ya da sonra bir daha telefon irtibatı kurmadıkları kaydedilen iddianamede, şu hususlar yer aldı:

"Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogu¨n Samast da cinayeti is¸lemek amacıyla 18 Ocak 2007 tarihinde Trabzon'dan I·stanbul'a gelmis¸tir. Hrant Dink cinayetinin is¸lendigˆi, 19 Ocak 2007 tarihinde Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Okan S¸imşek, I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi S¸eref Ateş ile saat 11.49'da cinayetten yaklas¸ık 3 saat kadar o¨nce Ogu¨n Samast'ın Agos gazetesinin c¸evresinde bu amac¸la bulundugˆu ve bekledigˆi sırada10 dakika 28 saniye su¨ren bir go¨ru¨s¸me gerc¸ekles¸tirmis¸tir. Bu go¨ru¨s¸meden sonra I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri Muharrem Demirkale, S¸eref Ateş, Mustafa Küçük, Miktad O¨zbek ve Rahmi O¨zer'in, Hrant Dink'in Bakırko¨y ilc¸esinde bulunan konutunun yakınlarına gittikleri, HTS kayıtları ve sinyal bilgilerinden tespit edilmis¸tir.

Dink cinayetinin gerc¸ekles¸mesinden sonra saat 16.00'da Trabzon Jandarma I·stihbarat go¨revlisi Okan S¸imşek ile I·stanbul Jandarma I·stihbarat go¨revlisi S¸eref Ateş'in bir kez daha telefon go¨ru¨s¸mesi yaptıkları tespit edilmis¸tir. I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi S¸eref Ateş, Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Okan S¸imşek ile 19 Ocak 2007 tarihinde saat 15.01 sıralarında is¸lenen Hrant Dink cinayetinden o¨nce saat 11.49'da gerc¸ekles¸tirdigˆi 10 dakika 28 saniye su¨ren telefon go¨ru¨s¸mesinden sonra, 12.23 - 05.58 saatleri arasında I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Rahmi O¨zer ile 6 kez, Miktat O¨zbek ve Serkan O¨zer ile de birer kez telefon go¨ru¨s¸mesi yapmıs¸tır."

Hayal'den takip edilen Samast'a: "Merak etme onlar bizden"

Dink cinayetinin o¨nlenmesi konusunda ihmali bulunan kamu go¨revlileri ile ilgili olarak yu¨ru¨tu¨len sorus¸turma kapsamında 23 Ocak 2015'te ifadesi alınan Ogu¨n Samast'ın, "Hrant Dink cinayeti gu¨nu¨ Agos gazetesi c¸evresinde kes¸if yaparak, cinayeti is¸lemek ic¸in bulundugˆum sırada beni birden c¸ok s¸ahısın su¨rekli takip etmesi nedeniyle Trabzon'da bulunan Yasin Hayal ile ankeso¨rlu¨ telefondan go¨ru¨s¸tu¨m. Hayal bana, 'merak etme onlar bizden' demesi u¨zerine rahatladım." beyanında bulunduğu hatırlatılan iddianamede, Samast'ın izlettirilen Saray Kumas¸c¸ılık ve Akbank Pangaltı şubesine ait kamera go¨ru¨ntu¨lerinden kendisini izleyerek takip eden s¸ahısları tes¸his ettiği dile getirildi.

İddianamede, Ogu¨n Samast'ın ifadeleriyle, gu¨venlik kamera go¨ru¨ntu¨leri ve s¸u¨phelilere ait HTS kayıtları ve sinyal bilgilerinin bu anlamda o¨rtu¨s¸tüğü de kaydedilerek, sorus¸turma kapsamında ifadesi alınan I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Yusuf Bozca'nın, 19 Ocak 2007'de Hrant Dink'in o¨ldu¨ru¨ldu¨gˆu¨ Agos Gazetesi c¸evresinde yer alan, Ogu¨n Samast ve Hrant Dink'i izleyen, cinayetin is¸lenmesine nezaret eden s¸u¨phelilerden I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri Emre Cingöz, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş ve Ali Barıs¸ Sevindik'i tes¸his ettiğine de dikkat çekildi.

Şüpheli Bozca'nın, fotogˆrafı bulunan ancak ac¸ık kimligˆi tespit edilemeyen 11 numaralı s¸u¨pheliyle ilgili ise, "TI·M komutanı Üstegˆmen Muharrem Demirkale'nin yanına zaman zaman gelerek go¨ru¨s¸en bir s¸ahıs oldugˆu" yo¨nu¨nde tes¸histe bulunduğu anlatılan iddianamede, "Gu¨venlik kamera go¨ru¨ntu¨leriyle es¸les¸en HTS kayıtları, baz ve sinyal bilgilerinden, olay yerinde, cinayet o¨ncesi ve sonrasında bulunarak Ogu¨n Samast ve Hrant Dink'i izleyen, Dink'in o¨ldu¨ru¨lmesine nezaret eden I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlilerinin Emre Cingöz, Ecevit Emir, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Yusuf Bozca, Kadir Yıldırım, Eyu¨p Temel, Hacı S¸efik S¸imşek ve Niyazi Malkoç isimli s¸u¨pheliler oldukları tespit edilmis¸tir." denildi.

-"Birçok kişinin bildiği ama önlemek için hiçbir şey yapmadığı cinayet"

Olay yeri ve c¸evresinde bulunan gu¨venlik kamera go¨ru¨ntu¨lerine göre, I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ hizmetlerine tahsisli oldugˆu tespit edilen 2 adet Renault Clio marka arac¸ta su¨ru¨cu¨ olarak go¨revli bulunan personellerin I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ bo¨lu¨cu¨ faaliyetler 2. istihbarat unsur elemanı Uzman Çavuş Yusuf Bozca ve I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ASAF 1. istihbarat unsur elemanı Uzman C¸avus¸ Bekir Yokuş olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, I·stanbul Jandarma I·stihbarat bo¨lu¨cu¨ faaliyetler istihbarat tim komutanı Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin de olay yerinde bulunan I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlilerini koordine ettigˆi, bu su¨rec¸te yanında arac¸ s¸ofo¨ru¨ olarak I·stanbul I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ as¸ırı sol faaliyetler 1. istihbarat unsur elemanı Uzman C¸avus¸ Abdullah Dinç'in bulundugˆunun tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, HTS raporları incelendiği belirtilen I·stanbul Jandarma I·stihbarat bo¨lu¨cu¨ faaliyetler istihbarat tim komutanı s¸u¨pheli Yu¨zbas¸ı Muharrem Demirkale ile ilgili, "Uzun bir planlama evresinden sonra bir kısım emniyet, jandarma go¨revlilerinin katılımıyla 19 Ocak 2007 tarihinde, saat 15.01 sıralarında gerc¸ekles¸tirilen, birc¸ok kis¸inin bildigˆi ancak o¨nlemek ic¸in hic¸bir s¸ey yapmadıgˆı Hrant Dink cinayetinden sonra, Fetullahc¸ı Tero¨r O¨rgu¨tu¨'nu¨n altın c¸ocugˆu olarak da nitelendirilen Muharrem Demirkale'nin, 5 Ekim 2016 tarihli HTS tespit tutanagˆı ic¸erigˆinden, 19 Ocak 2007 tarihinde U¨stegˆmen ru¨tbesiyle I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde go¨rev yaptığı, I·stihbarat Daire Bas¸kanlıgˆı C S¸ube Mu¨du¨ru¨ olarak go¨rev yapan Menderes C¸imen adına kayıtlı telefon hattını kullanan, Ali Fuat Yılmazer, I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde go¨revli mu¨du¨r ve mu¨du¨r yardımcıları Erol Demirhan ve Metin Canbay, IQ yayınevi sahibi Adem Sarıgöl ile telefon irtibatlarının bulundugˆu tespit edilmis¸tir." değerlendirmesi yapıldı.

"Samast'ı izleyenlerin komutanı Demirkale, savcı Öz'le cinayetten bir gün önce görüştü"

Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Metin Canbay ve Hamza Celepoğlu'nun ortak yo¨nu¨nün FETO¨/PDY mensubu olmaları olduğuna işaret edilen iddianamede, Yılmazer'in aynı zamanda halen devam eden Dink'in o¨ldu¨ru¨lmesi davasının da tutuklu sanıgˆı olduğu, 19 Ocak 2007'de saat 15.44'de IQ Yayınevi sahibi s¸u¨pheli Adem Sarıgöl'u¨ arayarak bilgilendirdigˆi, Sarıgöl'ün olay gu¨nu¨ ve cinayet sonrası yaklas¸ık 1 yıllık su¨rec¸te Muharrem Demirkale ile 93 adet, TSK ile irtibatlı degˆis¸ik birimlerle de 85 adet telefon irtibatının bulundugˆu, cinayet gu¨nu¨ Muharrem Demirkale ile go¨ru¨s¸tu¨kten sonra, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibatlı iki adet telefon go¨ru¨s¸meleri yaptıgˆı ve Adem Sarıgöl'ün de FETO¨/PDYile iltisaklı oldugˆunun tespit edildiği vurgulandı.

S¸u¨pheli Muharrem Demirkale'nin kullandığı telefon hatlarının incelemesine göre bu kişinin, "FETO¨/PDY'ye u¨ye olmak" suc¸undan meslekten ihrac¸ edilen eski o¨zel yetkili firari savcı Zekeriya O¨z adına kayıtlı hatla cinayetten bir gu¨n o¨nce, 18 Ocak 2007'de 3 kez, cinayetten bir gu¨n sonra 20 Ocak 2007'de de 2 kez olmak u¨zere toplam 5 kez go¨ru¨s¸me yaptıgˆı anlatılan iddianamede, şu¨pheli Demirkale'nin, diğer hatıyla da, Zekeriya O¨z'ün kullanımındaki hatla cinayetten bir gu¨n o¨nce 18 Ocak 2007'de 2 kez telefon go¨ru¨s¸mesi yaparak irtibat kurdugˆunun tespit edildiği vurgulandı.

Zekeriya O¨z'ün halen Almanya'da, Alman istihbarat servisinin korumasında bulunan FETO¨/PDY mensubu, Ergenekon, Balyoz gibi kumpas birc¸ok sorus¸turmanın eski savcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Öz'le görüşen tutuklu s¸u¨phelilerinden Muharrem Demirkale'nin de, Hrant Dink cinayetinin is¸lendigˆi 19 Ocak 2007 tarihinde I·stanbul I·l Jandarma Komutanlıgˆı I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nde ASAF tim komutanı olarak go¨rev yaptığı ve cinayet tarihinde Dink'i o¨ldu¨rmek ic¸in Agos gazetesi c¸evresinde bulunan Ogu¨n Samast'ı takip eden jandarma go¨revlileri komuta ettiğine dikkat çekildi.

"Demirkale cinayet günü, C Şube Müdürü Yılmazer ile de görüştü"

Muharrem Demirkale'nin 15 Temmuz bas¸arısız darbe giris¸imine katıldığı ve Ankara Jandarma Genel Komutanlıgˆı binasında c¸atıs¸ma sonucu yaralı olarak ele gec¸irildiği bilgisi de verilen iddianamede, Demirkale'nin eski savcı Zekeriya Öz ile konuştuğunun tespit edildiği 18 Ocak 2007 tarihinin, Demirkale'ye bagˆlı ASAF timlerinin Agos gazetesi ve c¸evresinde kes¸if yaptıkları tarih olduğuna vurgu yapıldı.

"Hrant Dink cinayeti o¨ncesinde Trabzon I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce du¨zenlenen 'kesin o¨ldu¨ru¨lme' bilgisini ic¸eren istihbarat raporlarının, I·stanbul I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve I·stihbarat Daire Bas¸kanı Sabri Uzun'dan gizlenmesi sonucu yu¨ru¨tu¨len idari ve adli tahkikatlar sonucunda ele gec¸irilen kadrolarla Ergenekon operasyonları ve sorus¸turmaları bas¸latılmıs¸, sorus¸turmaları do¨nemin o¨zel yetkili cumhuriyet savcısı s¸u¨pheli Zekeriya O¨z yu¨ru¨tmu¨s¸tu¨r." ifadesi yer bulan iddianamede, HTS kayıtlarına göre Demirkale'nin cinayet gu¨nu¨, 19 Ocak 2007'de I·stihbarat Daire Bas¸kanlıgˆı C S¸ube Mu¨du¨ru¨ Ali Fuat Yılmazer ile telefon go¨ru¨s¸mesi yaptığının da tespit edildiği anlatıldı.

-Demirkale'nin çok sayıda emniyet görevlisiyle irtibatı

İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca ifadesi alınan eski I·stanbul I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨ru¨ Ahmet I·lhan Güler'in, "Muharrem Demirkale'nin, I·stanbul I·l Jandarma I·stihbarat Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde go¨reve bas¸ladıgˆı tarihte, halen FETO¨/PDY'den tutuklu bulunan Erol Demirhan tarafından u¨stegˆmen 'Selc¸uk' ismiyle tanıtıldıgˆı, Ali Fuat Yılmazer ile o¨zel irtibatlı oldugˆunun kendisine so¨ylendigˆi" beyanında bulunduğu da aktarılarak, şunlar dile getirildi:

"S¸u¨pheli Muharrem Demirkale, kullanımındaki iki telefon hattıyla 18 Ocak 2007 ve 20 Ocak 2007 tarihlerindeki toplamda 7 telefon go¨ru¨s¸me ve irtibatını, 1997-1999 yılları arasında Bitlis'in Tatvan I·lc¸esinde go¨rev yaptıgˆı sırada Mutki ilc¸esi savcısı olan Zekeriya O¨z ile tanıs¸tıgˆı, Bitlis ilinde nadiren go¨ru¨s¸tu¨kleri, Bitlis ilinden ayrıldıktan sonra irtibatlarının kesildigˆi, I·stanbul'a tayininin c¸ıkmasından sonra tekrar go¨ru¨s¸meye bas¸ladıkları s¸eklinde ac¸ıklamaya c¸alıs¸mıs¸tır. Şüpheli, Dink cinayetinden bir gu¨n o¨nce, Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Astsubay Okan S¸imşek ile, tasarlanan Dink cinayetinin olgunlas¸ma - gelis¸im safhasında HTS kayıtlarına yansıyan c¸ok sayıda irtibatının bulundugˆu, ayrıca FETO¨/PDY sorus¸turmalarında tutuklanan ya da ac¸ıgˆa alınan c¸ok sayıda emniyet go¨revlileriyle HTS kayıtlarına yansıyan irtibatlarının bulundugˆu tespit edilmis¸tir." denildi.

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dink Cinayeti İddianamesindeki 'Zekeriya Öz' Detayı - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama Otomobil yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı: 30 koyun telef oldu Koronaya karşı umut olması beklenen Pfizer/BioNTech aşısının üretim süreci görüntülendi Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı Ankara'da dağlık arazide insana ait kesik baş bulundu Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar