Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi 210 Asker Hakkında "Ankesör İddianamesi"

Fetö Şüphelisi 210 Asker Hakkında "Ankesör İddianamesi"

12 ay önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen 210 şüpheli askerin, haklarında hazırlanan 27 ayrı iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak"...

Fetö Şüphelisi 210 Asker Hakkında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen 210 şüpheli askerin, haklarında hazırlanan 27 ayrı iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, örgüt mensubu olduğu öne sürülen ve örgüt içerisinde ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 210 şüpheli asker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, söz konusu şüpheliler hakkında 27 ayrı iddianame tanzim edildi. İddianamede, tüm şüpheliler hakkında ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, tero¨r o¨rgu¨tu¨ elebaşısı Fetullah Gülen'in o¨rgu¨t mensubu Hava Harp Okulu o¨gˆrencileriyle 80'li yıllarda yaptıgˆı bir sohbet toplantısındaki ifadelerine yer verildi. Örgüt elebaşısı Gülen'in ifadesinde "Bizim is¸imiz c¸ok uzun soluklu bir is¸, acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. Askeriyede, maarifte, emniyette, yargıda ve bunların en etkin yerlerinde yerimizi alacagˆız. En az 20-30 sene sonra harekete gec¸tigˆimizde kimsenin yapacak bir s¸eyi kalmayacak zaten" ve "İc¸ki ic¸ebilirsiniz, amirinizin bu¨tu¨n is¸lerini halledin ki sizden vazgec¸mesin" s¸eklindeki so¨ylemlerinde ifadesini bulan talimatlarıyla o¨rgu¨tsel gizliligˆe azami derecede riayet ederek hu¨cresel o¨rgu¨tlenme modeli yoluyla yıllar alan su¨rec¸ ic¸erisinde Tu¨rk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdığı vurgulandı.

İddianamede, "Her Tu¨rkiye Cumhuriyeti vatandas¸ının sahip c¸ıkması gereken ortak degˆerlerimize kars¸ı 15 Temmuz 2016 tarihli darbe giris¸imine yeltenecek kadar cephe almıs¸ tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarının des¸ifre edilmesi millet ve devletimizin birligˆi, dirligˆi ve bagˆımsızlıgˆı ic¸in elzemdir." denildi.

İddianamede, örgütün askeriye içerisindeki irtibatına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"TSK ic¸erisinde go¨revli tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu askeri s¸ahıslar ile so¨z konusu yapılanmada u¨st du¨zey faaliyet yu¨ru¨ten so¨zde sorumluları (o¨gˆretmen, mu¨du¨r yardımcısı, mu¨du¨r s¸eklinde o¨rgu¨tsel olarak isimlendirilen) arasında des¸ifre olmayı engellemek maksadıyla farklı bir iletis¸im modelinin kullanıldıgˆı, buna go¨re digˆer o¨rgu¨t mensupları tarafından iletis¸im amacıyla kullanılan Bylock dahil olmak u¨zere bilinen iletis¸im usullerinden uzak durdukları, u¨lke genelinde Bylock kullandıgˆı tespit edilen asker sayısının tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n Silahlı Kuvvetlerimiz ic¸erisine sızdırdıgˆı tahmini o¨rgu¨t u¨yesi sayısına go¨re c¸ok az olmasının bu durumu ac¸ıkc¸a go¨sterdigˆi, yine tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n darbe giris¸iminde nispeten c¸ok az u¨yesini kullandıgˆı, tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yo¨nelik bilinen kriterleri (Bylock, Bank Asya hesap ac¸tırma/ arttırma, u¨st du¨zey yo¨neticilerle irtibat gibi) tas¸ımayan digˆer mensuplarını ikinci bir darbe giris¸iminde veya o¨rgu¨tsel bas¸ka bir faaliyette kullanmak u¨zere hazır olarak beklettigˆi degˆerlendirilmiştir."

Darbe giris¸imi ve o¨rgu¨te yo¨nelik kriterler nedeniyle ihrac¸ edilen veya go¨revden gec¸ici olarak uzaklas¸tırılan askeri personel sayısı istatistiksel olarak incelenen iddianamede, "Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıklarından gelen yazılara go¨re her kuvvette go¨rev yapan uzman c¸avus¸, astsubay, subay ve generallerin her bir ru¨tbede en fazla yu¨zde 10'nun ihrac¸ edildigˆi veya go¨revden uzaklas¸tırıldıgˆı, o¨rnekleme yapmak gerekirse Hava Kuvvetlerindeki bin 505 yu¨zbas¸ıdan 136'sının, 7 bin 978 Asb. Kıd. Bc¸vs¸'dan 129'unun, Deniz Kuvvetleri'nde 738 Albay'dan 86'sının, Kara Kuvvetleri'nde ise 3 bin 672 Albay'dan 386'sının bu kapsamda oldugˆu, tespit edilen itirafc¸ı ifadelerine go¨re 80'li yıllardan beri tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n Silahlı Kuvvetler ic¸erisine sızmaya bas¸ladıgˆı, 90'lı yıllardan itibaren sızmanın sistematik s¸ekilde olduğu" belirtildi.

İddianamede, tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yo¨nelik bilinen kriterlere haiz olan personel sayısının TSK ic¸erisindeki personel sayısına nispeten c¸ok az oldugˆu, o¨rgu¨tu¨n halen TSK ic¸erisinde bulunan ve "kripto" tabir olunan mensuplarının des¸ifre edilmesinin hayati o¨nem arz ettigˆi vurgulanarak, bilinen kriterler haricinde o¨rgu¨t u¨yelerinin des¸ifre edilmesine yo¨nelik c¸alıs¸malarda askeri personellerden sorumlu s¸ahısların kamuya ac¸ık ve birbirinde bagˆımsız market, bu¨fe, lokanta gibi sair is¸letmelerde kurulu bulunan sabit (konto¨rlu¨) hatları kullanmak suretiyle sorumlusu oldugˆu "o¨gˆrenci" tabir edilen askeri personelleri aradıgˆı, aramanın tek yo¨nlu¨ oldugˆu, sadece sorumlu kişinin arama yaptıgˆı, arama su¨relerinin kısa olarak gerc¸ekles¸tigˆi belirtildi.

Örgüte mensup kişilerin iletişimlerine ayrıntılı olarak değinilen iddianamede, örgüte mensup olup askeriye içerisindeki kişilerin ise farklı bir metot ile irtibat kurduklarının tespit edildiği anlatılarak, örgütün sorumlu "mahrem imamların" deşifre olmayı engellemek amacıyla ankesörlü telefonu kullandıkları vurgulandı.

Adil Öksüz'ü aramışlar

Söz konusu şüphelilerin ankesör aracılığıyla kurdukları irtibatlarının tek tek şemalandırıldığı iddianamede, "mahrem imam"ın ardışık şekilde arayarak, örgüte mensup olduğu belirtilen şüpheli asker ile olan irtibat numaralarına da yer verildi. İddianamede, örgüt "imamı" ile şüpheliler arasındaki kimi irtibatların ise ardışık olmayan şekilde olduğu belirtildi. İddianamede, söz konusu bu irtibata ilişkin delil olarak da itirafçı askerlerin ifadelerine de yer verildi.

I·stanbul'da bu amac¸la kullanılan sabit hatlardan birinin sorus¸turma konusu olan Üsküdar'daki "Gülcan Gıda" isimli is¸ yerinde kurulu, kamunun kullanımına u¨cret kars¸ılıgˆında ac¸ık olan sabit (konto¨rlu¨) hat oldugˆu belirtilen iddianamede, hattın I·stanbul 1.Sulh Ceza Hakimligˆinin kararı uyarınca HTS raporu celp edilerek incelenmesi sonucunda hattan "o¨gˆrenci" tabir edilen o¨rgu¨t mensubu askeri kişilerin yanı sıra o¨rgu¨tu¨n so¨zde TSK imamı Namık (K) Adil O¨ksu¨z dahil 50'ye yakın mahrem so¨zde imamın arandıgˆı vurgulandı.Yasemin Yalçın, Kemal Sunal ile Tanışma Hikayesini Anlattı Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye Rest Çekip 72 Saat Süre Verdi