Hdp'li Semra Güzel'in Milletvekilliğinin Düşürülmesine İlişkin Tezkere Karma Komisyonda Kabul Edildi - Son Dakika

Hdp'li Semra Güzel'in Milletvekilliğinin Düşürülmesine İlişkin Tezkere Karma Komisyonda Kabul Edildi

17.11.2022 22:18

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik TBMM Başkanlık tezkeresi TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda oyçokluğuyla kabul edildi. Güzel’in dosyası TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. PKK terör örgütü mensubu ile fotoğrafı çıkan Güzel halen cezaevinde tutuklu bulunuyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik TBMM Başkanlık tezkeresi TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda oyçokluğuyla kabul edildi. Güzel'in dosyası TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. PKK terör örgütü mensubu ile fotoğrafı çıkan Güzel halen cezaevinde tutuklu bulunuyor.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in TBMM Başkanlığı'nın gönderdiği tezkere doğrultusunda devamsızlık dosyası görüşüldü.

Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Semra Güzel'in 2022 yılında Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz ve izinsiz katılmadığını hatırlatarak, Güzel hakkında hazırlık komisyonunun raporu ve muhalefet şerhlerinin ilgililere tebliğ edildiğini söyledi.  HDP'li milletvekilleri görsel basının salondan çıkarılmasına itiraz etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "İçtüzük açısından söyler misiniz? Taktir mi ediyorsunuz, İçtüzük'te dayanağı var mı?" diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm de dosyanın devamsızlık değil dokunulmazlık dosyası olduğunu ifade etti. Gülüm, "Milyonların iradesinin gasp edilmesi tartışılıyorsa, çoğunluk görüşü diye bir karar çıkartılabilir mi? Bu tartışma gerçeğin aslında ne olduğu, Meclis'te yapılan yoklamamın altında yatanın ne olduğunu göstermiyor mu? Ne acelesi vardı, nedir aceleniz? Bir milletvekilinin milletvekilliğini düşürüyorsunuz. Bunu bu kadar basitmiş gibi, kolay yapılabilirmiş gibi usul yöntemiyle yapmaya çalışıyorsunuz. Aynı görüşten herkes yan yana gelmiş, birbirinizi mi onayladınız?" dedi.

AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, Güzel'in devamsızlık cetvelinin kendisine gönderildiğini ve 5'i Haziran 2022 olmak üzere 6 kez Genel Kurul'a özürsüz şekilde katılmadığının bildirildiğini açıkladı. Özel, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki tezkerenin karma komisyona gönderildiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Keşke burada biz Anayasa'nın uygulanması ve yasaların anayasa uygunluğu konusunda toplansaydık keşke. Ben Adalet Komisyonu'nu daha çok tanıyorum. Bu tür vesilelerle toplansaydık keşke" diyerek, Anayasa Komisyonu'nun kendi uzmanlık alanında çok çalışmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Kaboğlu, "Burada bir çelişki şudur, bizim Anayasa Komisyonu neden önemli. Anayasa Mahkemesi onca ihlal kararı verdi, ihlal kararına rağmen yeniden Anayasa'ya aykırı yasa da yapıldı, Anayasa Mahkemesi yeniden ihlal kararı verdi. Bu konuda Anayasa Komisyonu hiç toplanmadı" dedi.

Kaboğlu, diğer milletvekillerinin de Genel Kurul'da birçok kez devamsızlık yaptığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Çok iyi tanıdığım vekiller var ama baktığınızda 5 kez bile Meclis Genel Kurulu'nda görmedim, birincisi.  İkincisi, Meclis Genel Kurulu'na devam az olduğundan birçok vekili sokakta gördüğüm zaman devam etmedikleri için vekil mi, değil mi bilmiyorum. Çok iyi tanıdığım vekiller 5 kere bile toplam gelmiş değiller, ama sokakta gördüğüm kişilerin milletvekili olup olmadığını bilmeyişim de onların Meclis'e devam etmiyor olmalarından kaynaklanıyor. Devam etselerdi, tanırdık.

"BİR TÜR İLKOKUL GİBİ"

Devamsızlık sorunun ne kadar ciddi olduğunu, aslında yapmış olduğunuz devam yoklamaları günlerinde de ortaya çıktı. Çünkü 600 kişi ise devam sırasında saat 17.00 ya da 14.00'da geliyor vekiller, 'Ben buradayım' diyor ve iki dakika sonra üye sayısı 60'a düşüyor. Bir tür ilkokul gibi vekiller 'Ben buradayım' diyor. Ama ilkokulda zil çalmadan çıkamazlar. Burada sırf devam için. Aslında devam işleri bu şekilde olursa, acaba bu vekillerin haysiyetiyle ne kadar uygundur. Yasama organındaki faaliyet birincisi bu. İkincisi Genel Kurul ile mi sınırlı, yasama faaliyeti bu da yasama faaliyetine mi giriyor? Ben örneğin 1 Haziran günü devamsızlık nedeniyle Meclis Başkanlığı'ndan yazı aldım. Devamsızlığınızın bildirilmesi diye. Ne rastlantı ben yine burada oturuyordum, Dijital Mecralar Komisyonu'nda yasa önerisi üzerine konuşma yaptım. 1 Haziran günü ben Meclis'teyim, komisyonlar çalışıyor ama Genel Kurula uğrayamadım. Koca TBMM Başkanlığı İbrahim Kaboğlu'nun o gün nerede olduğunu bana yazı ile Meclis Başkanlığı bununla meşgul oluyor. Peki acaba bu konjonktürel bir durum mu? Yoksa 5 yıllık dönemde Meclis Başkanlığı hangi vekilin hangi gün nerede olduğunu izliyor mu?"

"KARMA KOMİSYON BÖYLE BİR AVCILIK GÖREVİNE ALET EDİLMELİ MİYDİ?"

Kaboğlu, Güzel'e özel bir uygulama yapıldığını ifade ederek, "Acaba bu yoklamayı belirli bir kişi için mi yaptık, bütün vekiller için mi yaptık? Bütün vekiller için yapıyorsak neden 2022'nin belirli bir ayında. Belli bir kişi için yaptıysak, Meclis'in görevi bu mu? Bunun ötesinde karma komisyon böyle bir avcılık görevine alet edilmeli miydi?" diye sordu.

"YOKLAMA YAPILSA AKP MİLLETVEKİLLERİNİN ÇOĞUNUN VEKİLLİKLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİR"

HDP'li Gülüm de Güzel'in ortaya çıkan fotoğraf üzerinden linç kampanyasına maruz kaldığını belirterek, Güzel'in Meclis çalışmalarına en çok katılan milletvekillerinden biri olduğunu şöyle anlattı:

"Semra vekilin sizin söylediğiniz Meclis çalışmalarına katılmadığı dolayısıyla Meclis faaliyeti yürütmüyor diyorsunuz. Semra vekilimiz Meclis kürsüsünde buraya gelebildiği, linç kampanyasına maruz kalmadığı, gerçekten vekillik görevini yapabildiği dönemlerde Meclis kürsüsünü en çok kullanan milletvekillerinden biri. En fazla komisyon toplantılarına katılan, hiçbir komisyon toplantısını kaçırmayan milletvekillerinden biri. Soru ve araştırma              önergeleri ile yoğun faaliyet yürüten, bu konuda gerekli emeği harcayan bir milletvekilimiz. Ama siz bütün bunlara rağmen dediniz ki 'Devamsızlık var, 6 gün gelmedi'. Acaba diğer milletvekilleri kaç gün gelmedi diye bir yoklama yapılsa anlaşılır. Herhalde AKP milletvekillerinin çoğunun vekilliklerinin düşürülmesi gerekir."

"BU VATANDAŞ HDP'Lİ OLMASAYDI, BAŞKA BİR PARTİDEN OLSAYDI ACABA AYNI İŞLEM YAPILACAK MIYDI?"

İYİ Parti Aksaray Ayhan Erel, "Kişiye özel yoklamalar yapılmış gibi" diyerek, birçok vekilin Meclis'e uğramadığına dikkat çekti. Erel, Güzel'e özel uygulama yapılmasının vicdani olmadığını şöyle anlattı:

"Bu milletvekilinin suçu, tanımam etmem teröre yardım eden kim varsa Allah kahretsin. Bu konuda hem fikiriz. Ama uygulamanın bir kişiyi hedef seçilerek yapılması kamuoyu vicdanında herkesi rahatsız etmektedir. Bu vatandaş HDP'li olmasaydı, başka bir partiden olsaydı acaba aynı işlem yapılacak mıydı? Bu vatandaşın teröristle fotoğraf çektirmesi ayrı konu, suç sübuta ermişse cezası kesilecek ve vekilliği düşecek. Ama 4 yıldır yapılmayan yoklamaların peş peşe aynı anda yapılması, grup yöneticilerinin yoklama yapılacak mesajı. Yapılan işlem hukuka uygun olabilir, 5 kez gelmemiştir, vekilliğinin düşürülmesi gerekmektedir ama sadece belirli bir kişiye uygulanması, insan olarak beni rahatsız ediyor. Meclis'e gelmeyen bu kadar milletvekili varken ve işlem yapılmazken, kamuoyu tarafından çok hoş görülmeyen bir şekilde gösterilen ve bizim de onaylamadığımız resimlerle kamuoyuna yansıyan hadisede bunun hedef olarak seçilmesi vicdani değil."

"4 YILDA 1985 OTURUM İÇİNDE 11 KEZ YOKLAMA YAPILDI"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Güzel ile ilgili yaptığı savunmada, Güzel'in Meclis'in en aktif vekillerinden birisi olduğunu dile getirerek, şeklen de olsa yapılan işlemin hukuka uygun olmadığını kaydetti. Tiryaki, TBMM Genel Sekreterliği'nden edindiği bilgileri aktararak, "1 Ekim 2018 tarihinden 18 Ekim 2022 tarihine kadar 448 birleşim gerçekleştirildi, 1985 oturum gerçekleştirildi, bu 1985 oturum içinde 11 kez yoklama yapılmış, 2 tanesi açılış, 6 tanesi de özel olarak Semra Güzel için yapılan yoklamalar. Nereden biliyoruz, çünkü bu yoklama tarihleri 10 Ekim 2018- 2 Ocak 2020- 1 Nisan 2021- 9 Kasım 2021 ve ardından Semra Güzel için yapılan 31 Mayıs 2022- 1 Haziran 2022- 2 Haziran 2022- 7 Haziran 2022- 8 Haziran 2022 ve 9 Haziran 2022" dedi.

Tiryaki, TBMM Başkanlığı'nın yoklama hakkının "hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı" olarak kullandığını söyleyerek, şunları söyledi:

" Meclis Başkanı'nın yoklama yapmasının yasal dayanağı İçtüzük 57'nci madde. İki şekilde Meclis Başkanı yoklama yapıyor. Birinde belli sayıda milletvekilinin başvurusu üzerine, diğeri de o gün Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanı ya da Başkanvekilleri tarafından resen yoklama yapılıyor. Fakat bunun koşulları var. Yasa ve İçtüzük Meclis Başkanı veya Meclis Başkanvekili canı sıkıldığı zaman yoklama yapar demiyor. Diyor  ki 'Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklamam yapar'.  Bu tereddüt nasıl olur? Anayasa 96, toplantı ve karar hesabını çok açık bir şekilde düzenlemiş. İçtüzükte ne toplantı ne de karar yeter sayısı düzenlenmemiş. Anayasa 96 diyor ki 'TBMM yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en 3'de 1'i ile toplanır. Üye tam sayısı 600, toplanması için yeter sayı kaç, 200. Devamında da karar yeter sayısını düzenliyor. 4'de 1'i ve o da 184 olacak. Toplantı yeter sayısı 200. Meclis Başkanının İçtüzük 57'ye göre yoklama yapabilmesi için iki koşul var, bir tanesi ya milletvekilleri başvuracak ya da 57'ye göre yoklama yapacak. 57 ne diyor? Eğer tereddüde düşerse yoklama yapar.  200'un altında 10 tane milletvekili eksik olur, 30 tane milletvekili eksik olur.  10- 30 milletvekili fazla olur Meclis Başkanı tereddüde düşebilir. 550 milletvekilinin katıldığı bir toplantıda başkan nasıl tereddüde düşebilir. Bunları yapan Meclis Başkanı açıkça İçtüzüğün 57'nci maddesini çiğnemiş ve yok saymıştır. Anayasa'nın 96'ncı maddesini yok saymıştır."

OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Komisyonda Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkere oyçokluğu ile kabul edildi. HDP'li komisyon üyeleri ret oyu kullandı.

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmayan Güzel'in tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) ile milletvekilliği düşürülebilecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Son Dakika Güncel Hdp'li Semra Güzel'in Milletvekilliğinin Düşürülmesine İlişkin Tezkere Karma Komisyonda Kabul Edildi - Son Dakika


Advertisement