Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nden Yerel Seçim İstekleri: Aşura, Hızır, Hıdrellez, Gadri Hum... - Son Dakika
Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nden Yerel Seçim İstekleri: Aşura, Hızır, Hıdrellez, Gadri Hum...

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nden Yerel Seçim İstekleri: Aşura, Hızır, Hıdrellez, Gadri Hum...

27.03.2014 11:34

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Aşura, Hızır, Hıdrellez, Gadri Hum vb. bayramlarında Alevi çalışanların izinli sayılmalarını istedi.

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Aşura, Hızır, Hıdrellez, Gadri Hum vb. bayramlarında Alevi çalışanların izinli sayılmalarını istedi. Dernek Başkanı Ali Kenanoğlu, seçilecek belediye başkan ve yöneticilerinden taleplerini sıraladı.

-BAYRAMLARDA ALEVİ ÇALIŞANLARA İZİN İSTEMİ-

Kenanoğlu yazılı açıklamasında, yerel seçimler ve seçilen Belediye Başkanları ile il ilçe meclislerinin bulundukları bölgelerin gerçekleri ile çalışma yapmak ve hizmet etmek durumunda olduklarını belirtti. Ali Kenanoğlu, "Pratik uygulamalardan da bildiğimiz gibi seçilen yerel yöneticiler hangi siyasi anlayışa mensup olursa olsun, hangi partinin seçilmiş yerel yöneticileri olursa olsun çoğu zaman temsil ettiği partilerin genel siyasetinden farklı davranmaktadır. Bu farklı davranış Alevilerin zaten yok sayan yasalar karşısındaki haklarını yereldeki hizmetlerden de mahrum ettiği gibi aksine yasaların arkasına sığınmadan lehte davranıp hizmeti buna göre yürütenlerde olmaktadır. Bu nedenle biz Aleviler açısından yerel seçimler ve yerel yöneticiler Genel seçimler ve genel yöneticilerden çok daha önemli bir yerde durmaktadır" dedi.

Kenanoğlu, "Biz Aleviler, Evrensel hukuk kuralları çerçevesinde ve eşit yurttaşlık hakkı çerçevesinde Sünni inanca mensup insanların inançsal hizmetlerine ve ibadethanelerine sağlanan hak ve hizmetlerin Alevi toplumu ve diğer inançsal toplulukların inançsal hizmetlerine ve ibadethanelerine de sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

-ALEVİ BAYRAMLARINDA ALEVİLERE İZİN-

Ali Kenanoğlu taleplerini şöyle sıraladı:

"-Cemevleri'nin Alevilerin ibadethanesi olduğu gerçeğinin kabul edilmesi, diğer ibadethanelere sağlanan her türlü hak ve hizmetleri Alevilerin ibadethanesi olan Cemevleri 'ne sağlanması,

-Belediye meclisine Cemevleri'nin ibadethane olduğu yönünde önerge sunulup bu önergenin Belediye Meclis karar olmasının sağlanması, Cemevleri' ne diğer ibadethanelere sağlanan tüm imkânlardan faydalandırılması,

-Cemevleri için Alevilerin talepleri doğrultusunda arsa tahsis edilmesi, bu tahsisat esnasında yasaların arkasına sığınmak yerine fiilen uygulaması bulunan ve kimi Belediyelerce yapıldığı şekilde sorun çıkarıcı değil sorun çözücü bir tavır sergilenmesi,

-Alevilerin ibadethanesi olan Cemevleri'nde sunulan cenaze hizmetleri esnasında kullanılan sarf malzemelerini ve nakil için gerekli olan hizmetlerin temin edilmesi,

-Belediyeye İşçi ve memur alımlarında, iç atamalarda işçilerin etnik kimlik ve inançlarına bakılmaksızın iş yeterliliğini esas alınması, işçi ve memur alımlarında inançlarından ve etnik kimliklerinden kaynaklı farklılık uygulayan personel için gerekli cezayı yaptırım uygulanması, aynı hususu taşerona iş verirken ve taşeronların işçi alımlarında da riayet etmesini sağlanması, riayet etmeyen taşeronun sözleşmesinin feshedilmesi,

-Belediyelerin yetki sahalarında ast memurlar ve işçilerin Aleviler ve diğer tüm etnik ve inançsal kimliklere sahip kişilere karşı kin ve nefret söylemi içerisinde olanlarının cezalandırılmalarının sağlanması, haklarında soruşturma açılmasının sağlanması,

-Alevilerin oruç tutuğu günler olan Muharrem ve Hızır günlerinde özgürce oruçlarını tutmalarını ve Ramazan ayında sağlanan tüm imkânlardan faydalanmalarının sağlanması,

-Alevilerce kutsal kabul edilen günlerde ( Aşure, Hızır Bayramı, Hıdırellez Bayramı, Gadri Hum bayramı vb. ) Alevi çalışanların idari izinli sayılmasının temini,

-Belediyenin yetki sahası içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarının Alevileri dışlayışı ve mağdur edici uygulamalarının engellenmesi,

-Alevileri ilgilendiren konularda Alevi kurum ve kuruluşları ile Alevi yurttaşların beyanlarını esas kabul edilmesi."

-"TALEPLERİMİZİN TAMAMI BAZI BELEDİYELERDE UYGULANIYOR"-

Sayılan tüm iş ve işlemlerle, hizmetler yapılırken mevcut kanunların arkasına sığınmadan sorunun çözümünü esas alınması gerektiğini vurgulayan Kenanoğlu, "Genel bütçe içerisinden inançsal bir hizmet alamayan Alevi toplumunun Belediye yetki sahasında inançlarını özgürce yerine getirmelerini ve Alevi olmalarından kaynaklı olarak yaşadıkları tüm ayrımcı tutumlara karşı tavır alıp, mağduriyetlerini giderici ve eşit yurttaş haklarını sağlayıcı bir hizmet içerisinde olunması gerekmektedir" dedi.

Kenanoğlu açıklamasını bitirirken buradaki taleplerin tamamının kimi bölgelerdeki Belediye Başkan ve meclislerince var olan yasakların arkasına sığınmadan pratikte uygulandığını belirtti. Kenanoğlu açıklamasını "Tatbiki talebimiz bunların yasalarca temin edilmesidir. Ancak yerel yöneticilerinde yasaların yasakçı anlayışlarının arkasına sığınmadan bu talepleri yetki bölgelerinde hayata geçirmelerini talep ediyor ve takipçisi olacağımızı da belirtiyoruz" diye bitirdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nden Yerel Seçim İstekleri: Aşura, Hızır, Hıdrellez, Gadri Hum... - Son Dakika


Advertisement