Son Dakika Haberleri: İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 20 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri

İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 20 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri

2 ay önce

Bugün itibariyle Ramazan ayını yarılamış bulunuyoruz. 20 Mayıs Pazartesi günü Ramazan ayının 15. günü için niyetlendik. Fakat yine de iftara ne kaldı merak ediliyor. Şehrinize göre iftar vakti çizelgesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri ve Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2019...

Bugün mübarek Ramazan ayının on beşinci günü. On bir ayın sultanı Ramazan'ın iki haftası göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Rahmet ve bereket ayında komşular arasında dostluk dayanışma arttı. Birlikte kurulan iftar sofralarında oruçlar açıldı ve açılmaya devam ediliyor. Yarısına geldiğimiz Ramazan ayında iftar saati halen önemini koruyor ve vatandaşlar iftara ne kadar kaldı merak ediyorlar. Yaşadığınız şehre göre iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi arayanlar için hazırladığımız bağlantı ile şehrinizde iftara kaç saat kaldı görebilirsiniz. Aynı zamanda şehrinize ait Ramazan İmsakiyesi 2019 tablosuna bakabilirsiniz. İşte diyanetin verilerine göre hazırlanan 20 Mayıs Pazartesi il il iftar vakitleri...

İFTARA NE KADAR KALDI? (RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019)

RAMAZAN AYI ve FAZİLETİ

Ramazan ay, kamerî aylardan adı Kur'ân'da geçen tek aydr. (Bakara, 2/185) İslâmı'n beş temel esasından biri olan oruç ibadetinin Ramazan ayında yerine getiriliyor olması, bu ayın önemini ortaya koymaktadır.

Ramazan ayn önemli ve deerli klan hususlarn banda son ilahî mesaj Kur'ân'n bu ayda indirilmeye ba-lam olmas gelir. slâm'n be temel esasndan biri olan oruç ibadeti, bu ayda tutulur. Bin aydan daha hayrl olan Kadir Gecesi Ramazan ay içersindedir. Bu ayda yaplan

ibadetlere diğer aylara göre daha çok sevap verilir. Bu ay af ve mafiret, sosyal yardmlama ve dayanma, bolluk ve bereket aydr.

1. Kur'ân, Ramazan Ayında indirilmeye başlanmıştı.

Kur'ân'ın Ramazan aynda indirildiği, Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle ifade edilmektedir:

"O Ramazan ayı ki, Kur'ân o ayda indirilmiştir." (Bakara, 2/185)

Kur'ân- Kerim'in indirilmesi miladî 610 yılında Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde sabaha karşı, Hira'da ibadetle meşgul olduğu sırada, vahiy meleği Cebrail'in Peygamberimize Alak suresinin ilk beş ayetini getirmesiyle başlamıştır.

2. Farz Olan Oruç Ramazan Ayında Tutulur

Kur'ân'da; "İçinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin" buyrularak orucun Ramazan aynıda tutulması emredilmiştir.

Farz olan oruç, Ramazan ayında tutulur. Ramazan ayında herhangi bir sebepten dolayı tutulmayan oruç, Ramazan ayında tutulan orucun yerini tutamaz. Peygamber Efendimiziin özellikle şu iki hadis-i şerifi Ramazan ayında tutulan orucun önemini anlatmaktadır;

"Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan orucunu tutarsa Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar." (Müslim, "Salâtü'l-Müsafirîn", 175)

"Kim hastalık ve bir ruhsatı olmaksızın Ramazan ayından bir gün oruç tutmasa bütün günleri oruç tutsa yine bu orucu yerine getiremez." (Ebû Dâvûd, "Savm", 38; Tirmizî, "Savm", 27; bn Mâce, "Savm", 14)

Hadis hem Ramazan aynda tutulan orucun Allah katndaki değerini ve sevabının çokluğunu hem de Ramazanda bilerek oruç tutmamanın ne kadar veballi ve günah olduğunu ifade etmektedir.

3. Bin Aydan Hayırlı Olan Kadir Gecesi Ramazan Ay İçindedir

"Şüphesiz, biz onu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh

(Cibril) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Gecesi'nin Ramazan aynda olduğu kesin, ancak hangi günde olduğu kesin değildir. Hz. Aişe validemiz Peygamberimizin Kadir Gecesi'ni Ramazan aynn son on gününde aradığını ve

"Kadir Gecesi'ni Ramazanın son on gününün tek günlerinde arayın" diye buyurduğunu bildirmiştir. (Tirmizî, "Savm", 71)

4. Ramazan Ayında Cennet Kapıları Açılır, Cehennem Kapıları Kapanır, Şeytanlar Zincire Vurulur

Bir hadis-i şerifte öyle buyuruluyor:

"Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman şeytanlar ile cinlerin azgınları zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır, onlardan hiç biri açılmaz. Cennet kapıları açılır ve onlardan hiç biri kapanmaz. Bir münadi şöyle seslenir: Ey hayırlı şeyler yapmak isteyen kimse! Bu isteğini yerine getir, hayırlı işleri yap, ey kötü işler yapmak isteyen insan! Bu isteğinden vazgeç. Allah Ramazan ayında birçok insanı cehennemden azat eder. Bu durum Ramazanın her gecesinde devam eder. Ramazan ayı girdiği zaman sema kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur." (Tirmizî, "Savm", 1; bk. Buhârî, "Savm", 5)

Hadiste geçen cennet kaplarnn açılması, cehennem kapılarnın kapanması, şeytanların ve cinlerin azgnlarının zincire vurulması mecazi anlamda olup Ramazan ayının Allah katndaki değerine, ilahî rahmetin tecellisinin çokluğuna, müminlerin bu ayda daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, Allah ve Peygambere itaat edip ibadete sarılması, günahlardan uzak durması gerektiğine işaret eder.

5. Teravih Namazı Ramazan Ayında Kılınır

"Teravih" kelimesi rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen "tervîha" sözcüğünün çoğuludur. Din ıstlahında ise teravih; Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namaz arasnda klnan nafile namazdr. Her dört rek'atinin sonunda bir miktar oturulup dinlenildiği için bu namaza "teravih namaz" ad verilmiştir. Teravih namazı, erkek ve kadnlar için sünnet-i müekkededir. Hz. Peygamberimiz kendisi teravih namazı kılmış ve müminlerin de teravih namazn kılmalarını

teşvik etmiştir. Bir hadis-i şerifte;

"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak teravih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, "Salâtü't-Teravih", 1; Müslim, "Salâtü'l-Müsafirîn" 174) buyurulmutur.

6. Ramazan Ayını İhya Eden Müminin Günahları Bağışlanır

Ramazan ayını ihya etmek, son derece önemlidir. Kur'ân okumak, zikir ve tefekkürle meşgul olmak, Hz. Peygamberin hayatını okumak, ilimle meşgul olmak, dinî sohbetlere, ahlakî ve sosyal içerikli etkinliklere katlmak Ramazan ayını ihya etmek kapsamndadr. Şu hadis bunun açık delilidir:

"Beş vakit namaz, cuma namazı diğer cuma namazına kadar, Ramazan ayı diğer Ramazan ayına kadar büyük günahlardan kaçındığı zaman işlenen küçük günahlara kefarettir." (Müslim, "Tahâre", 17)

7. Ramazan Rahmet ve Bereket, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ayıdır

Peygamberimiz (s.a.s.) Ramazan aynn rahmet, mağfiret ve bereket, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ashabına yaptığı konuşmasında ifade etmiştir.

Bir hadiste Peygamberimiz Ramazan aynın faziletini şöyle dile getirmiştir:

"Ramazan ayında ümmetime daha önceki ümmetlere verilmeyen beş şey verildi. Bunlar:

a) Ramazan ayının ilk gecesi oldu mu Allah ümmetime rahmetiyle nazar eder. Allah kime rahmetiyle nazar ederse ona azap etmez.

b) Akşama doğru ağızlarında oluşan koku, Allah katında miskten daha güzeldir.

c) Melekler ümmetim için her gündüz ve gece af ve mağfiret dilerler.

d) Allah cennetine şöyle emir buyurur: Kullarım için hazırlan ve süslen ki onların dünya yorgunluğundan kurtulup cennetime ve nimetlerime gelip kavuşmaları yaklaşmıştır.

e) Ramazan ayının son gecesi olduğunda ümmetimin hepsine mağfiret eder. Bir sahabinin, bu gece Kadir Gecesi midir ey Allah'ın Elçisi! diye sorması üzerine Peygamberimiz, "Hayır Kadir

Gecesi değildir. Görmüyor musunuz? İşçiler işlerini tamamlayınca ücretlerini alıyorlar." (Münzirî, II, 92)

Bu hadisten anlyoruz ki Ramazan ayını hakkıyla ihya eden mümin; Allah'ın rahmet, nimet, af ve mağfiretine, cennet ve nimetlerine nail olmaktadr.

8. Ramazan Ayında İbadetlere Daha Çok Sevap Verilir

Allahı'n kullarna af ve mağfireti hesap edilemeyecek kadar çoktur. Rabbimiz yaptığımız amellere on katından yedi katna ve daha fazlasna varan oranlarda sevap verir.

Sabrın sevabı ise sınırsızdır. Ramazan ayında yapılan ibadetlere verilen sevaplar diğer aylara göre daha fazladır. Bu gerçek aşağıdaki ayet ve hadislerde şöyle ifade edilmiştir:

"Kim güzel, iyi ve salih bir amel (hasene) getirirse ona on katı sevap vardır. Kim de kötü bir amel getirirse o da sadece o kötü amelinin misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez." (En'âm. 6/160)

9. Ramazan Ayı Nefsi Terbiye Etme ve Sabır Ayıdır

Yüce Rabbimiz "Ancak sabredenlere mükâfatları hesapsız verilir." (Zümer, 39/10) buyurmuştur. Peygamberimiz ise bunu "Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir." (Münzirî, II, 94–95) sözü ile teyit etmekte ve sabrın sevabının cennet olduğunu bildirmektedir. Ramazan ayında oruç tutan, nefsanî arzularna mukavemet gösteren, kötü söz ve davranışlardan uzak duran Müslüman nefsini terbiye etmiş ve sabırlı olmayı öğrenmiş olur.

10. İtikâf İbadeti Özellikle Ramazan Ayında Yerine Getirilir

"İtikâf", bir camide ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak ibadetle meşgul olmak üzere mescit ya da mescit hükmündeki bir yere çekilmek demektir. Kur'ân'da bu ibadet, "Mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın" (Bakara, 2/187) anlamındaki ayette geçmektedir.

Hz. Aişe validemiz Hz. Peygamber'in Medine'de her yıl Ramazan ayının son on gününde itikâf ibadetini ifa ettiğini bildirmiştir. (Buhârî, "tikâf", 6) Oruç tutan Müslümanın Ramazanın son on gününde itikâfa girmesi sünnet-i kifayedir. Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi için "Ramazan'ın son 10 gününde arayın" sözüne binaen itikafa girmek önemlidir.

Sonuç olarak; ayların sultanı olan Ramazan Kur'ân, oruç, sabır, yardımlaşma, dayanışma, rahmet, bereket, af ve mağfiret ayıdır. Müminler bu ayda daha çok ibadet eder, tövbe ve istiğfar ile günahlardan arınmaya, hayır ve hasenat ile Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 20 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri
Kadir Gecesi Ne Zaman? 2019 Kadir Gecesi Hangi Gün?

Ramazan Bayramı Ne Zaman? Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

Haber Yayın Tarihi : 20.05.2019 06:39 Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu! İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin Pilotun "Her şey çok güzel olacak" anonsuna yolcuların cevabı türbülans etkisi yarattı!