Son Dakika Haberleri: İş Gücü Piyasası İhtiyaç Analizi

İş Gücü Piyasası İhtiyaç Analizi

7 yıl önce

MUTSO'da iş gücü piyasası ihtiyaç analizi anket sonuçları anlatıldı.

İş Gücü Piyasası İhtiyaç Analizi, System.String[]
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yapılan bir toplantı ile UMEM Beceri 10 Projesine tarım ve hizmet sektörlerinin de dahil edilmesinin ardından Muğla'nın pilot il olması nedeniyle gerçekleştirilen İş Gücü Piyasası İhtiyaç Analizi Anket Sonuçları değerlendirildi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB- Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve İŞKUR işbirliğinde yürütülen UMEM Beceri 10 projesi hizmet ve tarım sektörlerinde de genişletildi. Bu çerçevede ilimizin pilot il olması nedeniyle projenin tanıtımı ve İş Gücü Piyasası İhtiyaç Analizi Anket Sonuçlarının sunulması" konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde yapılan bilgilendirme toplantısına Vali Yardımcısı Mestan Yayman, Belediye Başkan Vekili Yavuz Kayı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM GETİRMEK

Toplantının açış konuşmasını yapan MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, ülkede işsizliğin önemli bir sorun olduğunu kaydederek, hem işsizlik oranını azaltmak, hem de işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla UMEM Beceri 10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM Beceri 10) projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Karakuş, "Proje kapsamında işverenlerin işgücü talepleri doğrultusunda kurslar açılmakta, bu kurslara İŞKUR'a kayıtlı iş arayan kişiler yerleştirilmektedir. Söz konusu eğitimlerle kursiyerler hem bir meslek sahibi olmakta, hem de günlük 20 TL cep harçlığı almaktadır. Başarılı olmaları durumunda da işe girme şansını elde etmektedirler. İlimizde proje kapsamında bugüne kadar toplam 317 kişi mezun olmuştur. Şu anda 3 farklı kursta 48 kursiyer eğitim almaya devam etmektedir. 141 kişi de eğitimlerin ardından işbaşı eğitim programından faydalanmıştır. Eğitim programlarını bitiren 214 kursiyerimiz de firmalar tarafından istihdam edilmiştir" diye konuştu.

MESLEK ENDİRME PROJESİ

Daha sonra söz alan UMEM Beceri 10 Hizmetler Sektörü anketi hakkında bilgi veren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Politikalar Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Sayan, Türkiye'de mesleksizlik probleminin olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi'nin bir meslek edindirme projesi olduğuna değinen Sayan, firmaların bugüne kadar meslek liselerden mezun olan kişilerin beceri düzeylerinin düşük olduğundan şikayet ettiklerini de savundu. Sayan, "Bu proje aynı zamanda da rekabetçilik projesidir. Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri manasını yitiren işçilerimiz için iş bulma umududur. Nitelikli insan kaynağı bulmadığı için verimsiz çalışan şirketlerimiz için de rekabet gücü kazanma umududur." dedi.

ANKET SONUÇLARINDAN NOTLAR

- Muğla ilinde UMEM BECERİ'10 alan araştırmasında anket uygulanan 110 işletmenin % 44.4 ' ünün Yıllık cirosu 50-1.000.000 TL. arasında, % 21,2' sinin ise 1.000.001- 5.000.000 TL arasındadır.

- Araştırmaya katılan işletmelerin % 4.6'sı Sürekli ihracat yapmakta,% 4.6'sı ürünlerine talep talep oldukça, nadiren ihracat yapmakta, % 90.7'si ihracat yapmamaktadır.

- Muğla ilinde UMEM BECERİ'10 alan araştırmasında anket uygulanan 110 işletmede toplam çalışanların % 23.5'i kadın,% 76,5'i erkektir.

- Çalışan sayısı 1-10 arasında olan işletmelerin toplam içindeki oranı % 29.7'dir.
11-20 arası istihdam sağlayan işletmelerin toplam içindeki oranı % 25.2'dir.
İstihdam sayılarına göre gruplandırma içinde en büyük oran % 54.9 ile 1-20 arasında istihdama sahip işletmelerdir.

- Anket uygulanan işletmelerin geçen yıla göre tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan personel sayısının % 59'unda aynı kaldığı, % 23,6'sında arttığı,% 17.3'ünde ise azaldığı belirtilmiştir.

Anket uygulanan işletmelerin önümüzdeki 1 yıl içersinde çalışanlarınız sayısındaki değişiklik konusunda % 66,1'i aynı kalacak, % 25,7'si ise istihdamlarının artacağını belirtmişlerdir.

- Araştırmaya katılan işyerlerinde çalışanların İlköğretim ve altı mezunlarının oranı % 32.55, düz lise mezunlarının oranı % 35.87, meslek lisesi mezunlarının % 15.97, meslek yüksek okulu mezunlarının % 6.5, lisans ve üstü oranlarının % 9.06 olduğu belirtilmiştir.

- Araştırmaya katılan işyerlerinde çalışanların yaş durumlarına göre sayıları ve dağılımlarına bakıldığında 15-24 yaş grubundakilerin oranı % 16,75 , 25-34 yaş grubundakilerin % 50,16 , 35-44 yaş grubundakilerin % 23,41 , 45-54 yaş grubundakilerin % 8.12, 55+ yaş grubundakilerin oranının % 1.54 olduğu görülmektedir.

- Araştırmaya katılan işyerlerinin % 39.1'i İşyerinde bugüne kadar stajyer çalıştırdıklarını, % 60.9'u ise çalıştırmadıklarını belirtmişlerdir.Stajyer çalıştıran işletmelerin % 46.5'i memnun kaldıklarını, % 44.2'si kısmen memnun kaldıklarını, % 9.3 'ü ise memnun kalmadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında stajyer çalıştırmaktan memnun olanların oranı % 90.7 olarak ortaya çıkmaktadır.
- Araştırmaya katılan işyerlerinin % 13.6 'sı " İŞKUR mesleki eğitim kurslarından mezun olanları işe aldıklarını % 86.4'ü ise " almadıklarını belirtmişlerdir. Bu insanları işe alan işletmelerin % 86.7'si İŞKUR mesleki eğitim kurslarından mezun olanlardan memnun olduklarını belirtmişlerdir.

- Araştırmaya katılan işyerlerinin % 2.7'si Mesleki Eğitim Kursları mezun olanları çalıştırdıklarını belirtmişlerdir. İşletmelerin % 66.7'si, Mesleki Eğitim Kurumu mezunları arasında yaptıkları işle ilgili olarak beceri uyumsuzluğu olmadığını,% 33.3'ü ise uyumsuzluk sorunu olduğunu belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılan işletmelerin % 48'2 si çalışanlarına düzenli olarak eğitim verdiklerini, % 26.4'ü ara sıra verdiklerini, % 15.5'i hiç vermediklerini, %10'u ise sadece işe ilk başladıklarında verdiklerini belirtmişlerdir.Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok Son Ankette Mansur Yavaş 10 Puan Önde Çıktı

Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Guido Senia, Aynı Yatakta Poz Verdi