İstanbul Üniversitesi Kurum İdari Kurulu Kararları - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Kurum İdari Kurulu Kararları

05.01.2012 14:56
İstanbul Üniversitesi Kurum İdari Kurulu Kararları, System.String[]

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd.Doç.Dr.M.Hanefi Bostan, yapılan bir toplantıda, Kurum İdari Kurulları'nda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd.Doç.Dr. M. Hanefi Bostan, yapılan bir toplantıda, Kurum İdari Kurulları'nda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiğini söyledi.

Bostan, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile kurumda yetkili sendika Türk Eğitim Sen yöneticileri olarak katıldıkları, Kurum İdari Kurulu 2011/2. dönem toplantısının İstanbul Üniversitesi rektörlük binasında 27 Aralık 2011 tarihinde yapıldığını belirterek, "Toplantıda üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü talepler gündeme taşınarak bazı kararlar alındı. Üyelerimize, İstanbul Üniversitesi akademik ve idari personeline önemle duyurulur" dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kurum İdari Kurulu 2011/ 2. Dönem Toplantı ve Karar Tutanağı'nda 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 09.11.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik uyarınca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve yetkili Türk Eğitim Sen Sendikası temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu 2011/2 Dönemi Toplantısının 27 Aralık 2011

tarihinde saat 13.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar'ın makam odasında yapıldığı belirtildi.

Bostan, toplantıda görüşülen konuların ilk maddesinde, daha önce yapılan Kurum İdari Kurulları'nda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiğini belirtti. 02 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 2011/1 Dönemi Kurum İdari Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, üniversitenin

web sayfasında sendikalar için link tahsis edildiğini anlatan Hanefi Bostan, şöyle konuştu: "2010/2 ve 2010/26 Sayılı Başbakanlık Genelgeleri gereği hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu

sendikanın temsilcisinin de Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları'nda yer almasının sağlanması emrinin uygulanması hususunda 02.05.2011 tarihli 312 sayılı yazınıza istinaden yetkili Türk Eğitim Sen Sendikası Akademik Personel Temsilcisi (Asil) Doç. Dr. Hasan Alpak, Yrd. Doç. Dr. Fatih Sancaktar, (Yedek) Yrd. Doç. Dr. Yakup Çelik, Yrd.Doç. Dr. Özcan Tabaklar İdari Personel Temsilcisi olarak (Asil) Hülya Gülyeri, (Yedek) Refik Yolageldi ve Ülkü Bağ'ın isimleri 12.05.2011 tarihli ve 29697 sayılı yazı ile

üniversitenin tüm birimlerine bildirilmiştir."

Üniversitenin disiplin kurulu toplantılarına memurun üyesi olduğu sendika temsilcisinin katıldığını anlatan Bostan, şunları söyledi: "ÖSYM, açık öğretim ve devlet kurumları sınavlarında görev almak isteyen akademik ve idari personelin, görev almak istedikleri sınavlar için internet üzerinden online başvuru yapmaları halinde sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından görevlendirmeleri yapılmaktadır. Servis güzergahları servisten yararlanan personelin ihale zamanı bildirilen ikametgah bilgileri doğrultusunda

gerçekleştirilmekte olup, güzergah değişikliği taleplerinin ihale öncesinde yetkili birimlere iletilmesi gerekmektedir. 02.05.2011 tarihli Kurum İdari Kurul 2011/1 dönemi toplantısında belirtilen hususlar görüşülmüş olup, yetkili sendikaya Beyazıt ve Avcılar yerleşkesinde birer temsilci odası tahsisi ile ilgili olarak kullanıma uygun yer tespiti konusunda gerekli çalışmaların yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır."

Bostan, 2. maddede yardımcı doçentlerin kademe/derece ilerleme işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ise şöyle ifade etti:

"Yardımcı doçent kadroları 3.derece ile sınırlandırılmış olduğundan 1. ve 2. derece yardımcı doçent kadroları bulunmamaktaydı. Bu konudaki mevzuat değişikliğinden sonra, üniversitemizde 1. ve 2. derece kadrolara atanabilecek olanlar tespit edilerek, 19 Nisan 2011 tarihli, 23910 sayılı Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'nın yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na iletilmiş ve 1. ve 2. derece yardımcı doçent kadroları talep edilmiştir. Söz konusu kadrolar geldiğinde yardımcı doçentlerimizin bu

kadrolara atanması işlemlerinin yapılacağı hususu paylaşılmış,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ilgi yazımız cevabının çabuklaştırılması hususunda yazı yazılmasına karar verilmiştir."

Hanefi Bostan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "24 Aralık 2008 ve 25 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan Kurum İdari Kurulu'nda alınan ve 'Üniversitenizin idari personeline Üniversite Hastanelerinde ve Diş Hekimliği Fakültesi Poliklinikleri'nde randevuda gerekli öncelik tanınarak tedavilerinin sağlanması' ve 'gerekli ihtimamın' gösterilmesi kararlarının, rektörlüğün emri olmasına rağmen başvuruda bulunan idari personele, randevuda önceliğin yalnız öğretim üyesi ve yakınlarına ait olduğu ifade edilerek,

randevuda öncelik tanınmadığı, konu ile ilgili rektörlük emrinin uygulanması talebine ilişkin olarak; üniversitemiz hastaneleri ve diş hekimliği fakültesi polikliniklerinde, üniversitemizde görev yapan tüm personele ve 1.derece yakınlarına gerekli kolaylıkların sağlanması hususunda ilgili birimlere rektörlükçe gerekli uyarıların yapılmasına karar verildi."

ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİ

Öğrencilerin notlarını ve bilgilerini takip etmesi amacıyla hizmet alımı ile gerçekleştirilen Öğrenci Otomasyon Sistemi ile ilgili sendikaya yoğun şikayetler geldiğini ifade eden Bostan, şunları söyledi: "Üniversitenin öğrenci bürolarında çalışan memur ve şeflere, taşeron otomasyon sistemcileri tarafından eğitim verilerek mesai saatleri dışında sınava tabi tutuldukları belirtilmektedir. Yapılan sınav sonunda alınacak notların ne gibi bir yaptırımı ya da ödülü olacağı memurlar arasında tedirginliğe yol

açmaktadır. Yapılan Hizmet İçi Eğitim ise, 657 sayılı kanuna tabi memurların Hizmet İçi Eğitimi sınavıyla sonuçlanmamaktadır. Otomasyon Sistemini yerleştirmek için taşeron firmadan alınan elemanların üniversitenin memur kadrosunda bulunan personele amir gibi davrandığı ve bunların sistemi kısıtladığı belirtilmektedir. Memurlar tedirgin edilmeden Otomasyon Sistemi ile ilgili sorunların çözülmesi talebiyle ilgili olarak; idare temsilcilerince, bu gibi uzmanlık gerektiren yeni projelerde dış kaynaklardan

hizmet alımına- sistemin kurulması ve geliştirilmesi yanında, eğitim için de ihtiyaç duyulduğu; otomasyon sisteminin verimli ve doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla planlanan eğitimlerin (ve sınavların), birim ihtiyaçları ve ilgili personelin hafta içi iş yükü gibi nedenlerle hafta sonu yapıldığı, hizmet içi eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarı gösterenlere, üniversitemiz tarafından sertifika verileceği, bu sertifikaların konuyla ilgili görevlendirmelerde dikkate alınacağı, belirli notun altında

kalanların ise yeniden eğitime alınacağı hususunda bilgi verildi"

Bostan, otomasyon sistemine ilişkin eğitimlerde ve eğitim sonunda yapılan sınavlarda üniversitede görevli kadrolu personelin de görevlendirilmesi ve yapılacak sınavların imkanlar dahilinde hafta içi yapılması hususunun değerlendirilmesinin kararlaştırıldığını da belirtti.

Bostan, görüşülen bir diğer maddenin de, Avcılar Mediko-Sosyal Birimi'nde yaşanan sorunlar ve ilgili talepler olduğunu söyledi.

Bostan, konuşmasında, "Fizik tedavi, kadın doğum, cerrahi gibi uzman eksiklerinin tamamlanması, laboratuvar hizmetlerin aksatılmadan düzenli olarak yürütülmesinin sağlanması, birimde kadın doğum ultrason cihazının bulundurulmasını ve kadın doğum ile ilgili tahlillerin tıp fakültelerine gönderilmesi (mevcut uygulamada tahliller götürülmemektedir), birime röntgen cihazı alınması, göz muayenelerinin yapılabilmesinin sağlanması, Avcılar Mediko'da görevli sağlık personelinin mesai saatlerine uymadığı,

görevlendirilen hekimlerin kendi yerine asistanlarını gönderdiği, hastane otomasyonuna geçilmesi aşamasında Avcılar medikosunun ihale kapsamına alınmaması nedeniyle sorunlar yaşandığı" yönündeki sendika taleplerini hatırlattı.

Fizik tedavi alanında, haftada bir gün salı günleri İstanbul Tıp Fakültesi'nden gelen doktor ile hizmet verildiği, kadın doğum hastalıkları dalında haftada 3 gün Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hizmet verildiğini anlatan Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulak burun boğaz hastalıkları dalında, haftada 3 gün Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hizmet verildiği, cildiye bölümünde ise, haftada 1 gün (Salı) poliklinik hizmeti verildiği, laboratuvar hizmetinin her gün verildiği ve alınan tahlillerin

İstanbul Tıp Fakültesi laboratuvarına teslim edildiği, kadın doğum ultrason cihazının eski olduğunun bilindiği, 2012 mali yılında yeni bir kadın doğum ultrason cihazının temininin planlandığı, Avcılar Mediko biriminde eksik olan röntgen cihazının 2012 Mali Yılı'nda temininin planlandığı, göz muayenesi için gerekli olan cihaz olmadığından muayeneye gelen personelin Beyazıt Mediko-Sosyal Birimi'ne yönlendirildiği,

2012 Mali Yılında Göz muayenesi için gerekli cihazın temin edilerek, Beyazıt Mediko'da

görevli uzman hekimin haftada bir gün Avcılar Mediko'da görevlendirilmesinin planlandığı hususunda bilgi verilmiş; belirtilen görevlendirmelere ait isim, branş ve görev tarihlerini içeren duyuruların hazırlanarak Avcılar yerleşkesindeki personele belli periyotlarla uygun yol ve yöntemlerle duyurulmasına; ilgili personelin görevlendirme ve mesai programlarına uyumunun takip ve temin edilmesi konusunda, idarece gereğinin yapılmasına karar verilmiştir."

657 sayılı kanuna tabi memurların görevde yükselme sınav sistemindeki eksikliklerin giderilmesi konusunda ise Bostan, şunları söyledi: "Teknisyen kadrosunda görev yapan personelin diplomalarındaki unvan tekniker ise bunların sınavsız tekniker kadrolarına atanmalarının sağlanması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvurularda hangi okul mezunlarının hangi kadrolara başvurabileceklerinin ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi ve tüm eğitim kurumlarına duyularının yapılmasının sağlanması,

(Halıcık ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği v.b mezunlarının hangi kadroya müracaat edecekleri konusunda bir açıklık bulunmadığı belirtilmektedir) yönündeki taleplere ilişkin olarak; idare temsilcileri tarafından üniversitede 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğrenim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (12.11.2005 tarih, 25991 sayılı Resmi Gazete) ve ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde yürütülmektedir."

Bostyan, İlgili yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan yazışmalarla alınan görüşler doğrultusunda, tekniker kadrolarına nasıl ve kimlerin hangi şekilde atanacağı belirlenerek sınav ve atamaların buna göre gerçekleştirildiği, hangi kadrolara hangi okul mezunlarının atanabileceğinin bugüne kadar yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği ilanlarında ayrıntılı şekilde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde duyurulduğu bilgisi verilmiş, mevzuat değişikliği, kadro kısıtları ve

duyurulardan kaynaklanabilecek belirsizliklerin ve bunlara bağlı şikayetlerin giderilmesi hususlarına özen gösterilmesi kararlaştırılmıştır."

Bostan, personel sayısının çokluğu dikkate alınarak Avcılar yerleşkesi içerisinde bir ilköğretim okulunun yaptırılması, talebine ilişkin olarak şunları söyledi: "Avcılar yerleşkesinde görev yapan personelimizin çocukları için, Avcılar yerleşkesi içerisinde bir ilköğretim okulunun yapılması ve diğer seçenekler hususunda gerekli araştırma, değerlendirme ve çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir"

Hanefi Bostan, Beyazıt ve Avcılar yerleşkelerindeki kreşlerin kapasitelerinin artırılması ve 1 yaş sınıfının eklenmesi talebi konusunda da şunları söyledi: "Avcılar yerleşkesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesi içinde mevcut bulunan kreş ve gündüz bakımevinin zorunlu tamirat ve tadilat nedeniyle boşaltılması nedeniyle, bu talebin kısa sürede karşılanmasının mümkün olmadığı hususu paylaşılmış; söz konusu tadilat ve tamirat işlerinin sona ermesini takiben, ilgili mevzuat ve imkanlar çerçevesinde

belirtilen tesislerin kapasitelerinin artırılması ve 1 yaş sınıfının eklenmesi konusunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nca gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir"

Maaş alınan anlaşmalı bankanın yıllık kart bedeli ücreti, havale gibi ücretler almaması gerekirken söz konusu ücretlerin alındığının yapılan şikayetlerden anlaşıldığını ifade eden Hanefi Bostan, şunları söyledi:

"Hukuka aykırılığın önlenmesi, 'bankanın uyarılması ve tekerrür halinde bankaya gerekli yaptırımların uygulanması' talebine ilişkin olarak; 'Maaş alan personelimizin banka işlemlerinin, üniversitemiz ile Garanti Bankası arasında yapılan protokoller çerçevesinde yürütüldüğü ve oluşan aksaklıklar

üniversitemize bildirildiği takdirde, gerekli yazışma ve uyarılar yapılarak, yanlış başlıkların düzeltildiği bilgisi verilmiştir."

Bostan, personelin, banka ile ilgili işlemlerine dair şikayetlerini rektörlüğe bildirdiği takdirde, düzeltici işlemler için gereğinin yapılacağı; gerektiğinde yaptırımların uygulanacağı ve müteakip protokol imzalanırken bu hususlara dikkat edilmesine karar verildiğini belirtti.

Diğer bir konunun da, 4-B kadrosunda iken memur kadrosuna geçen personelin aşağıda belirtilen sorunlarının çözülmesi olduğunu belirten Bostan; şunları söyledi: "Denizde çalışan personel çalışma bakımından

(Deniz İş Kanununa göre) teknik hizmet kadrosunda olması gerekirken; sözleşmeli pozisyondan kadrolu pozisyona geçişte bu husus göz önüne alınmayarak gemilerindeki bütün sözleşmeli personel G.İ. H sınıfında normal memur şeklinde kadroya alınmıştır. Sözleşmeli pozisyondan kadrolu pozisyona geçişte tüm

personel maaşları 700 TL, baş makinist kadrosu ise Teknik Hizmetler Sınıfı olarak belirlenmesine rağmen daimi kadroya geçerken maaşında 1800 TL'lik düşüş gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu konumda olanlar daimi kadroya geçememiştir. Sözleşmeli pozisyondan kadrolu pozisyona geçiş yapan personel arasında görev farkı gözetilmemiştir. Örneğin: Sözleşmeli olarak Vardiya Zabiti (3.kaptan) göreviyle alınan gemi 3. Kaptanı (gemi kaptanı ve 2. kaptandan sonra geminin en yetkili kişisidir) ile diğer alt kademe

personeli olan gemici, yağcı, usta gemici arasında maaş ve görev farkı dikkate alınmayıp hepsine aynı kadro ve maaş tahsis edilmiştir. Baş makinist ve 3.makiniste de aynı haksızlık yapılmıştır"

Bostan, gemide çalışan sözleşmeli, kadrolu personel ve işçi sınıfında olan personel ile aynı şartlarda aynı işi yapmasına rağmen kendi cebinden yol ve yemek ücreti ödediğini ifade etti.

İşçi kadrosunda olan personel ile aradaki bu farkın kaldırılarak kadrolu ve sözleşmeli personele de bu hakkın verilmesi gerektiğini anlatan Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşe girişte ya da kadroya geçişte memur-işçi seçimi bilindiği üzere çalışana verilmemektedir. Bu konu aynı iş yerinde hak bakımından farklılıklara neden olmaktadır. Memurlar haftada 40 saat çalışır ve haftalık 45 saate kadar olan çalışmaları (fazla) mesai dahilindedir. Yani ayda 180 saatten sonra olan ek çalışma (fazla) mesaiye tabi

olup taban memur maaşı üzerinden ücretlendirilmektedir. Bu durumda sözleşmeli personelin bir kısmına (fazla) mesai ücreti ödendiği halde (Su Ürünleri Fakültesi'ne bağlı olan Yunus-S gemisindeki sözleşmelilere), aynı kurumdaki kadrolu personel ve Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Alemdar-II gemisindeki sözleşmeli ve kadrolu memurlara herhangi bir mesai ücreti ödenmemektedir. Bu haksızlıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi talebi konusunda, idare temsilcilerince bilgi verilmiştir. Denizde çalışan personelin

memur kadrolarına geçirilmesi (190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sözleşmeli Personel Pozisyon unvanı ile aynı unvanlı Memur kadrosunda bulunanlarla) I sayılı cetvelde belirtilen 4/b sözleşmeli personel pozisyonunun karşılığı olan memur kadrolarına atamaları personelin yazılı isteği üzerine yapılmıştır.

Maaş ödemeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri, Bütçe Kanunu ve Personel Genel Tebliğleri çerçevesinde belirlenmektedir. Sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanuna

tabi kadrolara geçişlerinde, I Sayılı cetvelde belirtilen pozisyon karşılıkları verilmiştir. Ayrıca, fazla mesailer ve bu mesailerin ücretlendirilmesi de ilgili mevzuata göre yapılmaktadır. Bir gemideki personele fazla mesai ücreti ödenirken diğerindekilere ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bununla birlikte, fazla mesai uygulanan birimlerde görevlendirmeye bağlı olarak bazı personelin fazla mesaiye tabi olması söz konusu olabilmektedir."

Bostan, üniversitede söz konusu personel ve kadrolar konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılmakla birlikte ortaya çıkabilecek konu, sorun, şikayet ve taleplerin idarece değerlendirilerek ilgili makamlara bildirilmesine ve çözüm için çalışılmasına karar verildiğini anlattı.

Bostan, Enez Kampı ücretlerinin idari personelin maaşları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi konusunda

üniversitenin Sosyal Tesisler Birimi'ne bağlı Enez kampının yeniden inşası devam ettiğinden, söz konusu tesislerin halen hizmet vermediğini belirtti.

Bostan, devam eden inşaat faaliyetleri tamamlanıp tesis faaliyete geçtiğinde, imkanlar ölçüsünde bu talebin dikkate alınarak gerekli düzenlemenin yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Bostan, sonuç olarak, ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve yetkili Türk Eğitim Sen Sendikası temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu'nca, yetkili sendika tarafından talep edilen hususların görüşülerek belirtilen kararların alındığını söyledi. Bostan, bu kararlara ilaveten, üniversitede olumlu iş ilişkilerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusunda taraflarca olumlu ve yapıcı bir tutum içinde olunması hususunda da mutabık kalındığını belirtti. - İSTANBUL

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi Kurum İdari Kurulu Kararları - Son Dakika


Son Dakika

Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok