Maarif'in 55 ülke direktörü İstanbul'da buluştu - Son Dakika

Maarif'in 55 ülke direktörü İstanbul'da buluştu

Maarif\'in 55 ülke direktörü İstanbul\'da buluştu
Son Güncelleme: 19.08.2019 14:37

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfı'nın, Türkiye'nin uluslararası eğitim markası olarak, dünyada Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan menfi imajı değiştirmek amacıyla Maarif Okulları aracılığıyla etkili bir kültür diplomasisi yürüttüğünü söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye Maarif Vakfı'nın, Türkiye'nin uluslararası eğitim markası olarak, dünyada Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan menfi imajı değiştirmek amacıyla Maarif Okulları aracılığıyla etkili bir kültür diplomasisi yürüttüğünü söyledi.

Türkiye adına resmi olarak yurt dışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri yapan Türkiye Maarif Vakfı 7. Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı, vakfın Üsküdar'daki merkezinde başladı.

Akgün, toplantının açılışında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesinden üniversiteye, eğitimin tüm süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek gibi önemli bir misyonla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'nın 3 yaşında olduğunu söyledi.

100 ülkeyle resmi temas sağlandığını, 55 ülkeye direktör atanarak faaliyetlere başlandığını, 35 ülkede 294 eğitim kurumu ve 41 yurt binası, 6 bine yakın idareci, eğitici ve destek personel kadrosu ile 30 bini aşkın öğrenciye eğitim-öğretim, barınma ve burs hizmeti verildiğini anlatan Akgün, ayrıca, 46 ülkede gerek FETÖ iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni eğitim kurumlarının açılması için protokoller imzalandığını, bazı ülkelerde devir teslim süreçlerinin devam ettiğini aktardı.

Küresel bir eğitim ağı haline gelen vakfın, lise seviyesindeki okullarından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Moritanya'da 43, Sudan'da 133, Afganistan'da 147, Fildişi Sahili'nde 13, Somali'de 155, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 42, Çad'da 44, Ekvator Ginesi'nde 6, Gabon'da 22, Gine'de 35, Nijer'de 134, Arnavutluk'ta 56, Mali'de 218, Makedonya'da 24, Kamerun'da 45 ve Pakistan'da 769 öğrenci olmak üzere toplam 16 ülkede 1886 öğrencinin başarıyla mezun olduğunu belirten Akgün, "Vakfımız okulları eğitimde yakaladığı başarı grafiğini, ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılar, sanatsal ve sportif organizasyonlar, olimpiyatlar ve proje alanlarında elde ettiği derecelerle taçlandırmakta, bulunduğu ülkelerin eğitim ve öğretim kalitesini artırmaktadır." dedi.

"İşimizi, modern yönetim teknikleriyle yapmak durumundayız"

Akgün, liselerden mezun olan öğrencilerin, lise bitirme sınavlarında gösterdikleri başarıların takdire şayan olduğunu, gerek FETÖ iltisaklı okulları devraldıkları okullardan gerekse kurdukları okullardan mezun olan öğrencilerin Bakalorya sınavlarındaki başarısının arttığını kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın bir emanet olduğunu ve bu emaneti birlikte geliştirip büyüteceklerini, gelecek nesillere aktaracaklarını dile getiren Akgün, şöyle devam etti:

"Biz işimizi el yordamıyla değil, çağımızın gerektirdiği modern yönetim tekniklerinden faydalanarak yapmak durumundayız. Bu bağlamda Stratejik Yönetim anlayışının bir gereği olarak vakfımız, kurulur kurulmaz bir stratejik plan hazırladık. Nitekim geçmiş 3 yıllık başarılarımız da büyük ölçüde yönetim ve faaliyet süreçlerimizin, vakıf yönetimince hazırlanan 2017-2019 Stratejik Planındaki strateji, hedef, faaliyet ve göstergelere uygun biçimde yürütülmesiyle mümkün olmuştur. Birinci Stratejik Planımızda doğrudan Vakfımızın denetimindeki, yönetim kültürünün inşası ve geliştirilmesi, kurumsal iletişim ve tanıtım çalışmalarının yapılması, paydaş kurumlarla işbirliğinin geliştirilmesi; vakfımızın bir uluslararası marka haline gelmesi gibi hedefleri büyük ölçüde gerçekleşmiştir."

"Yanlış yapma lüksümüz yok"

Birinci Stratejik Plana uygun bir şekilde kurumsallaşmanın tamamlanması ve dünyanın dört bir tarafındaki Maarif Eğitim Kurumları Ağı ile vakfın yakaladığı büyüme trendinin devamı ve Türkiye'nin 2023 Vizyonu'na katkı sunacak nitelikte bir faaliyet grafiği yakalanmasının temini için 2020-2023 Stratejik Planı'nda "kalite, kapasite ve kaynak" odaklı bir yol haritası hazırlandığını anlatan Akgün, şunları kaydetti:

"Eğitim ortamlarının kendisine has bir iletişim dili ve üslubu vardır. Çalışanlar arasında iş ve görev tanımları gereği bir hiyerarşi söz konusu olsa da eğitim kurumlarında bu hiyerarşi olabildiğince yatay, yumuşak ve karşılıklı saygı ekseninde tesis edilmelidir. Vakfımızın temsilcileri gerek kendi çalışanlarıyla gerekse faaliyet gösterilen ülkedeki diğer muhataplarla 'zarafet dili' ekseninde ilişkiler geliştirmelidir. Her şeyden önce, maarif çalışanlarına iyi niyet ve samimiyet yakışır. Bütün faaliyetleri yaparken çok farklı ülkelerde insanların kalplerini ve gönüllerini kazanmak için oradayız. Yoksa bizim yanlışlarımız, Türkiye'ye mal edilebiliyor. Oraya insan kazanmak için gitmişken insanları kendimize düşman edebiliyoruz. Onun için yanlış yapma lüksümüz yok."

Vakıf adına yurt dışına gönderilen her düzeydeki personelin önemli olduğunu belirten Akgün, "Bazı uyum sorunları yaşayan personelin hemen yurt içine dönüşünü önermek yerine, rehberlik ederek kazanmaya çalışmak, temsilcilerimizin yönetim ve rehberlik kabiliyetlerinin bir göstergesi olması yanında uzun vadede hem takım arkadaşlarımızın hem de vakfımızın kazanımı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın, diğer gelişmiş ülkelerin uluslararası eğitim kurumları gibi sadece profesyonel eğitim sunmakla yetinmediğini aynı zamanda yereli merkeze alan bir program uyguladığını hatırlatan Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı, eğitim müfredatında yerel dil ve yerel kültür öğrenimini de dahil etmektedir. Bu insani eğitim yerel kültürlere de saygılı bir şekilde icra edildiğinde eğitim faaliyeti gerçekleştirilen ülke kamuoyunun samimiyeti kazanılmaktadır. Bu samimiyet, beraberinde karşılıklı kültürel etkileşim ve devamında Türkiye'nin doğrularını doğru kanallarla aktarma imkanı sunmaktadır." dedi.

Akgün, 2020-2023 Stratejik Planı'ndaki "eğitimde uluslararası bir marka olunması" stratejisinin; eğitim kalitesinin artırılması için müfredat, materyal ve eğitimcileri geliştirmeyi, ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirmeyi, okul gelişim model ve uygulamalarını geliştirmeyi, eğitimde dijital dönüşümü sağlamayı, Uluslararası Maarif Eğitim Akreditasyon sistemine geçmeyi içerdiğini aktardı.

Yükseköğretim ve K-12 seviyesindeki uluslararası öğrencilerle alakalı, Türkiye'deki ilgili kurumlar arasında koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akgün, bu konuda Maarif Eğitim Ajansı'na büyük bir sorumluluk düştüğünü söyledi.

Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı'nın belli bir ideoloji ya da anlayışı oralara götürmüyoruz. İnsanlığın ortak değerleri ve Anadolu irfanı dediğimiz, bizim insanı temel alan bir yaradılışımız var. Biz iyi insan yetiştirme hedefine yöneliyoruz." dedi.

"Türkçenin öğretilmesi en temel stratejik konulardan"

Vakfı okullarında, Türkçenin hakkıyla öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Akgün, "Eğitimin içeriği, dili bizim için önemli. Özellikle Türkçenin öğretilmesi konusunda yaptığımız hazırlıklar var. Eylül ayından itibaren vakfın Türkçe Eğitim Koordinatörlüğünün hazırladığı müfredat uygulanacak. Türkçenin öğretilmesi en temel stratejik konulardan biridir. Bizim okulumuzu bitiren her öğrencinin, B2 düzeyinde Türkçe öğrenmesi temel hedeftir. Bu aynı zamanda eğitimciler açısından performans ölçütüdür." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı'nın, Türkiye'nin uluslararası eğitim markası olarak, dünyada Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan menfi imajı değiştirmek amacıyla Maarif Okulları aracılığıyla etkili bir kültür diplomasisi yürüttüğünü aktaran Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası vizyonuna uygun olarak büyümeye, genişlemeye, derinleşmeye ve insanlığın iyiliğini özümsemiş nesiller yetiştirmeye devam etmektedir. Bu nesillerin yetiştirilmesi için Türkiye'nin kültür diplomasisinin en önemli aygıtlarından birisi olan Maarif Vakfı'nın üzerine çok ciddi veballer düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Vakfın 35 ülkede 294 okulundaki halen 30 bin 212 öğrenci ile sürdürdüğü eğitim öğretim faaliyetlerinin yeni dönemine ilişkin atılım ve stratejiler, Türkçe öğretimi çalışmaları, ülke-okul değerlendirmelerinin ele alınacağı toplantı dört gün sürecek.

Yarın, düzenlenecek İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Paneli'nde, Fuat Sezgin'in hayatı ve örnek mücadelesi, eserlerinin anlamı ve önemi, bilim tarihine katkıları uzmanlarca anlatılacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maarif'in 55 ülke direktörü İstanbul'da buluştu - Son Dakika


Advertisement