Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Madımak Katliamı, Yıl Dönümünde Tuzluçayır'da Anıldı: "30 Yıl Geçmesine Rağmen, Katliamın Hesabı Verilmemiş, Arkasındaki Gerçek Sorumlular Açığa... - Son Dakika

Madımak Katliamı, Yıl Dönümünde Tuzluçayır'da Anıldı: "30 Yıl Geçmesine Rağmen, Katliamın Hesabı Verilmemiş, Arkasındaki Gerçek Sorumlular Açığa...

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve 43 farklı kurum, Madımak Katliamı’nın 30’uncu yıl dönümü kapsamında Ankara Tuzluçayır Meydanı'nda ortak anma etkinliği yaptı. Etkinliği düzenleyen kurumlar adına konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Mamak Şube Başkanı Fadime Yıldız, “Katliamın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, katliamın hesabı verilmemiş, arkasındaki gerçek sorumlular açığa çıkarılmamış, Adalet yerini bulmamıştır. Katillerin çoğu affedilmiş, yurt dışına çıkarılmış, normal yaşamlarına devam etmiştir. Tutuklu olanlar serbest bırakılmıştır. 30 Yıllık hukuk mücadelesinde adeta aileler, Alevi örgütleri ve vicdanlar yargılanmıştır” dedi.

24.06.2023 - 21:21,

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve 43 farklı kurum, Madımak Katliamı'nın 30'uncu yıl dönümü kapsamında Ankara Tuzluçayır Meydanı'nda ortak anma etkinliği yaptı. Etkinliği düzenleyen kurumlar adına konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Mamak Şube Başkanı Fadime Yıldız, "Katliamın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, katliamın hesabı verilmemiş, arkasındaki gerçek sorumlular açığa çıkarılmamış, Adalet yerini bulmamıştır. Katillerin çoğu affedilmiş, yurt dışına çıkarılmış, normal yaşamlarına devam etmiştir. Tutuklu olanlar serbest bırakılmıştır. 30 Yıllık hukuk mücadelesinde adeta aileler, Alevi örgütleri ve vicdanlar yargılanmıştır" dedi.

Madımak Katliamı'nın 30'uncu yıl dönümü kapsamında Ankara Tuzluçayır Meydanı'nda bu akşam ortak anma etkinliği yapıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve 43 farklı derneğin düzenlediği anma etkinliğinde, etkinliği düzenleyen kurumlar adına Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Mamak Şube Başkanı Fadime Yıldız konuştu. Yıldız'ın konuşması şöyle:

"2 Temmuz 1993 Cuma günü, Madımak otelinde yaşatılan katliamın üzerinden 30 yıl geçti. 4. Pir Sultan Abdal'ı anma etkinliklerinde gerici, ırkçı, faşistler tarafından, 33 aydınımız, ozanımız, sanatçımız, semah dönen gençlerimiz, kısacası aydınlık geleceğimiz Madımak Oteli ateşe verilerek katledilmiştir.

"KATLİAMIN ÜZERİNDEN 30 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN, KATLİAMIN HESABI VERİLMEMİŞ, ARKASINDAKİ GERÇEK SORUMLULAR AÇIĞA ÇIKARILMAMIŞ, ADALET YERİNİ BULMAMIŞTIR"

Katliamın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, katliamın hesabı verilmemiş, arkasındaki gerçek sorumlular açığa çıkarılmamış, adalet yerini bulmamıştır. Katillerin çoğu affedilmiş, yurt dışına çıkarılmış, normal yaşamlarına devam etmiştir. Tutuklu olanlar serbest bırakılmıştır. 30 yıllık hukuk mücadelesinde adeta aileler, Alevi örgütleri ve vicdanlar yargılanmıştır. Cafer Erçakmak ve 7 kişinin yargılandığı davanın zaman aşımı kararı, Dönemin başbakanı, Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'milletimize hayırlı olsun' diyerek karşılanmıştır. Firari 3 sanık yönünden, devam eden mahkeme süreci de zaman aşımına uğratılmaya çalışılmaktadır. Herkes bilmelidir ki, Sivas Madımak Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olamaz.

"MADIMAK KATLİAMI, TOPLUMUN AYRIŞMASI, KUTUPLAŞTIRILMASI İÇİN BİLİNÇLİ SEÇİLMİŞ BİR ALEVİ KATLİAMIDIR"

Madımak katliamı, toplumun ayrışması, kutuplaştırılması için bilinçli seçilmiş bir Alevi Katliamıdır. Yaşadıklarımız, bize bir kez daha göstermiştir ki örgütlü olmayan halklar ezilmeye, asimile olmaya, sömürülmeye ve katledilmeye mahkümdurlar. Dün Madımak Otelini kuşatanlar, devlet kadrolarında işe alınmış hatta milletvekili yapılmıştır. Devlet, Maraş, Sivas, Çorum, Dersim, Malatya katliamlarında olduğu gibi Madımak katliamı ile de yüzleşmediği için sonrasında Gazi, Ümraniye, 10 Ekim, Roboski, Suruç gibi katliamları yaşadık. Katliamlar, ancak amasız fakatsız yüzleşilerek aydınlatılabilir. Katliamların arkasındaki gerçek faillerin açığa çıkarılması için bu bir zorunluluktur.

"SİYASAL İSLAM REFERANSI İLE ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTEYENLER, LAİKLİĞE SAVAŞ AÇIYOR, TÜM MÜFREDATI DİNCİLEŞTİRİYOR"

Siyasal İslam referansı ile ülkeyi yönetmek isteyenler, Laikliğe savaş açıyor, tüm müfredatı dincileştiriyor, okullara imamlar göndererek tüm okulları İmam Hatip Liselerine Çeviriyor. Çedes Projesi adı altında eğitimi tarikatlara, çocuklarımızı imamlara teslim ediyor. Yüksek sesle bir kez daha haykırıyoruz. İmamların yeri Camilerdir, Okulları Öğretmenlerimize bırakın…

Aleviliği baskı altında tutmak, asimile etmek adına ziyaret adı altında, Dergahlarımıza, inanç merkezlerimize gelen Cumhurbaşkanının Kutsal Sembollerimizi duvarlardan indirtmesi, adeta bize parmak sallamaktır. Yaratılan bu atmosferden cesaret alanlar Cemevlerimize saldırıyorken, Aleviliğin içini boşaltma hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 'Alevi Bektaşi Kültür Dairesi' kurarak, Alevilerin kimliğini ve inancını yok sayan, Sünnileştiremediği Aleviliği ise yok etmeye programlı asimilasyon politikası izlemeye devam ediyor.

"MADIMAK OTELİNDE BİZLERİ YAKANLAR, DEPREMDE ON BİNLERCE CANIMIZI GÖÇÜK ALTINDA BIRAKANLARDIR"

Madımak Otelinde bizleri yakanlar, depremde on binlerce canımızı göçük altında bırakanlardır. Üzerinden yüz elli gün geçmesine rağmen deprem bölgesinde ki canlarımızın önemli bir kısmı halen sağlıksız ve hastalık saçan ortamlarda, çadırlarda yaşamaktadır.

"BUGÜN TÜRKİYE TARİHİNİN EN GERİCİ, IRKÇI, DİNCİ VE FAŞİST MECLİSİ OLUŞMUŞTUR"

Bugün Türkiye tarihinin en gerici, ırkçı, dinci ve faşist meclisi oluşmuştur. İktidar seçim süresi boyunca bir Alevinin cumhurbaşkanı adayı olmaması ve seçimi kazanmaması için her türlü hakaret, iftira ve yalan kurgularla kimlik siyaseti ve Alevi düşmanlığı yaparak toplumu kutuplaştırmıştır. Örneğin seçim Sürecinde Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan saldırı bize bir kez daha, Madımak katliamını hatırlatmıştır. Değerli canlar biz kez daha yineliyoruz Kadın cinayetleri politiktir. Bu, utancın ve kara lekenin politikası İstanbul Sözleşmesinden çekilenlerdir. Her geçen yıl kadın cinayetleri ve istismarları katlanarak artarken cezasızlık politikası beraberinde yeni cinayet ve tacizleri getirmektedir.

"AKP ANLAYIŞI, 'EZİLENLERE DİN İMAN YANDAŞLARA HAN HAMAM' SİYASETİ YÜRÜTMEKTEDİR"

AKP demek yoksulluk, açlık ve sefalet demektir. Artık emekçilerin kabuslarından başka kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Ülke nüfusunun neredeyse tamamı açlık ve yoksulluğa karşı mücadele verirken, bir avuç iktidar yanlısı lüks ve şatafat içinde yaşamaktadır. AKP anlayışı, 'ezilenlere din iman yandaşlara han hamam' siyaseti yürütmektedir.

"ALEVİLER OLARAK BİR KEZ DAHA DİYORUZ Kİ; CEM EVLERİ ALEVİLERİN İBADETHANESİDİR VE ANAYASAL GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR"

Aleviler olarak bir kez daha diyoruz ki; Cem evleri Alevilerin ibadethanesidir ve Anayasal güvence altına alınmalıdır. Kapatılan ve el konulan Dergahlarımız gerçek sahibi olan biz Alevilere geri verilmelidir. Her türlü ayrımcılık son bulmalı ve kime karşı olursa olsun nefret söylemleri en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Alevi köylerine cami yapılmasından vaz geçilmeli, Alevilerin Kutsal Mekanlarına yapılmak istenen baraj, hes, maden ve taş ocağı projeleri derhal iptal edilmelidir. Din dersleri, tüm eğitim kurumlarının her kademesinden kaldırılmalı, eğitimin içeriği bilimsel ve çağdaş normlara kavuşturulmalıdır. Alevi inancının asimilasyonu ve yaşamın her alanının gericileştirilmesinin kurumsal karşılığı olan, Laik ve demokratik Cumhuriyetin önündeki en büyük engel Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılıp, lağv edilmelidir. Devlet, tarihimizle ve yaşatılan katliamlarla yüzleşmeli ve hesabını vermelidir.  Madımak Oteli Utanç Müzesi olmalıdır. Bütün bu taleplerimizle katliamın 30. yılında buradayız ve bir aradayız. Adalet için, barış için, demokrasi için bir arada kardeşçe yaşamak için buradayız, en temel talebimiz olan Eşit yurttaşlık hakkımızı haykırmak için buradayız.

"BU DÜNYAYI BÜTÜN ÖTEKİLER İLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Biz Aleviler, kimsenin inancından, kimliğinden, dilinden, kültüründen, cinsiyetinden dolayı ötekileştirilmediği, horlanmadığı, öldürülmediği, herkesin barış içinde bir arada kardeşçe yaşadığı, hakça bölüşümün esas alındığı, savaşların ve sömürünün son bulduğu kısacası inancımızda Rıza Şehri olarak tarif edilen bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu dünyayı bütün ötekiler ile birlikte inşa edeceğiz. Madımak katliamını ve insanlığa karşı işlenmiş tüm suçları unutmayacağız, unutturmayacağız, hesabını soracağız. Değerli Canlar, katliamın 30. yılında yitirdiğimiz Canlarımızı unutturmak isteyenlere karşı gereken cevabı hep birlikte 2 Temmuz günü Sivas'ta Madımak Oteli önünde verelim.

"UNUTMAK; BAŞTA İNANCIMIZA, HAK VE HAKİKAT MÜCADELESİNDE İNANÇLARI UĞRUNA BEDEL ÖDEYENLERE İHANETTİR"

Unutmak; başta inancımıza, direncimize, tarihsel bilincimize, Kerbela'daki Hüseyni duruşa, Enel Hakk'tan geçmeyen, Hallac-ı Mansur'a, Baba İlyas'tan Kalender Şah'a, Dar ağacında ki Pir Sultan Abdal'dan günümüze, hak ve hakikat mücadelesinde inançları uğruna bedel ödeyenlere ihanettir. Unutmak; Asım Bezirci'nin Kalemine, Hasret Gültekin'in Bağlamasına, Nesimi Çimen'in Curasına, Asuman Sivri'nin Semahına, Koray Kaya'nın düşlerine ihanettir. Madımak Katliamı'nı Unutmadık, Unutturmayacağız, Hesabını soracağız! Gelin canlar bir olalım… Sivas'ın Işığı Sönmeyecek!"

Etkinliği düzenleyen kurumların listesi şöyle:

"Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, AKA-DER, Anadolu Kangal Dernekler Federasyonu, Alaca/ Küre Köy Derneği, Avşarcık Köy Derneği, Bahçeliyurt Köy Derneği, Boğaziçi Cemevi, Cevizliköy Derneği, CHP Mamak İlçe, DAD Ana Fatme Cemevi, Divriği Kültür Derneği, Divriği/ Kuluncak Köy Derneği, DİSK/ Emekli-Sen Mamak İlçe, Dışlık Köy Derneği, Erzurum Şenkaya/ Kürkçü Köy Derneği, Emek Partisi Mamak İlçe, Halkevleri Mamak, Hamal Köy Derneği, İmranlı Köy Dernekleri Federasyonu, Karabel Köy Dernekleri Federasyonu, Kars/ Selim/ Laloğlu Köy Derneği, Malatya/ Hekimhan/ Başkınlık Köy Derneği, Malatya Çevre Platformu, Malatya/ Kuluncak/ Çörmü Köy Derneği, Mursal Köy Derneği, Örencik Köy Derneği, Sivas/ Gürün/ Yuva- Külahlı Köy Derneği, Sungurlu/ Akpınar Köy Derneği, Sivas/ Kangal Dernekler Federasyonu, SEP Mamak, Şahinler Köy Derneği, Tüm emekliler Sendikası, Tuzluçayır Cemevi, TİP Mamak İlçe, Tuzluçayır Kadın Dayanışması Derneği, Ulaş Federasyonu, Ürük köy Derneği, Zara Federasyonu, Zerk Köy Derneği, 2021 Tüm Emekli Sen Mamak"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Madımak Katliamı, Yıl Dönümünde Tuzluçayır'da Anıldı: '30 Yıl Geçmesine Rağmen, Katliamın Hesabı Verilmemiş, Arkasındaki Gerçek Sorumlular Açığa... - Son Dakika


Advertisement