Son Dakika Haberleri: Maliye Bakanlığı 2014 Yılında Uygulanacak Parasal Sınırları Belirledi

Maliye Bakanlığı 2014 Yılında Uygulanacak Parasal Sınırları Belirledi

4 yıl önce

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında 2014 yılında uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları belirlendi.

Maliye Bakanlığı 2014 Yılında Uygulanacak Parasal Sınırları Belirledi, System.String[]
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında 2014 yılında uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları belirlendi.Maliye Bakanlığının "Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 560 lira ile 424 bin lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı 424 bin lira ile  Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliklerine yönelik olacak.Özel bütçeli idareler için avans sınırları bin 100 lira ile 795 bin lira arasında değişen oranlarda uygulanacak. En yüksek avans sınırı 795'er bin lira ile kuruluş merkezlerinde olmak üzere Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü,  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine yönelik oldu.Milli İstihbarat Teşkilatı, dış temsilcilikler, askeri daire mutemetleri için avans sınırları 2 bin 800 lira ila 318 bin lira arasında değişecek. Bu arada,  zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar 15 bin lira olarak uygulanacak. Kasa işlemleriMerkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı, merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile  Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimleri için bin 150 lira, diğer muhasebe birimlerinde 675 lira olacak.Ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile  Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı; vergi daireleri için bin 700 lira, Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimleri için 11 bin 500 lira, vergi daireleri hariç diğer muhasebe birimleri için 6 bin 750 lira oldu. Ödemelerde muhasebe birimlerince bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar 56 bin lira, ilgilileri tarafından kaybedilen alındılarda ilan gerektirmeyen parasal sınır 675 lira olarak belirlendi.Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleriMuhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı 2 bin 300 lira, mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı 7 bin 275 lira oldu. Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı da 2 bin 700 lira olacak.Muhasebe yetkililerinin, kendilerine ilgili kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar) yıllık yevmiye sayısı 40 bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için) 2 bin 300 lira, yıllık yevmiye sayısı 40 bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için) 3 bin 100 lira, banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde 11 bin 500 lira olarak belirlendi. Söz konusu tutarlar;  Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi, İstanbul İl Muhasebe Birimi ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) muhasebe birimlerinde 4, diğer merkez muhasebe birimleri, Ankara İl Muhasebe Birimi ile İzmir İl Muhasebe Biriminde 3 kat olarak uygulanacak. Kanuni faiz ve temerrüt faizleriKanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2014'ten itibaren kanuni faiz oranı ve temerrüt faizi sözleşme ile tespit edilmemişse yüzde 9 ve ticari işlerde yüzde 11,75 oldu. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler, 3 bin 400 ila 17 bin lira arasında değişecek. Anılan tutarlar kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 kat olarak tatbik edilecek.Bu arada, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır 45 bin lira oldu. - Ankara

Cadde Ortasında Tecavüze Uğrayan Kadına Yardım Etmek Yerine, Cep Telefonuyla Görüntü Çektiler Diyarbakır'da Uzman Çavuşun Silahlı Saldırıya Uğradığı Anlar Kamerada!
Melih Gökçek'in Yerine Kim Gelecek Sorusuna Abdülkadir Selvi Cevap Verdi