Metin Ergun, Cennet Koyunda Satışı Durdurulan Arazinin Üzerinde İnşaata Başlandığı İddialarını TBMM Gündemine Taşıdı - Son Dakika
Metin Ergun, Cennet Koyunda Satışı Durdurulan Arazinin Üzerinde İnşaata Başlandığı İddialarını TBMM Gündemine Taşıdı

Metin Ergun, Cennet Koyunda Satışı Durdurulan Arazinin Üzerinde İnşaata Başlandığı İddialarını TBMM Gündemine Taşıdı

25.07.2022 17:05

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Danıştay kararına rağmen Muğla’daki Cennet Koyu’nda bulunan ve satışı yapılan bir arazide inşaata başlandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Danıştay kararına rağmen Muğla'daki Cennet Koyu'nda bulunan ve satışı yapılan bir arazide inşaata başlandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla Cennet Koyundaki bir arazinin doğal sit alanı olduğu gerekçesiyle Danıştay'ın satış işlemlerini durdurmasına rağmen, ihaleyi kazanan şirket tarafından üzerinde inşaat başlatıldığı iddialarını yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ergun, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a iki ayrı soru önergesi yöneltti.

"İHALEYİ KAZANAN ŞİRKETİN SÖZ KONUSU ARAZİ ÜZERİNDE YAKINDA İNŞAATA BAŞLAYACAĞI HABERLERİ KAMUOYUNDA BÜYÜK BİR İNFİALE YOL AÇMIŞTIR"

Ergun, önergesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

" Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 01/06/2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan, mülkiyeti Hazine'ye ait olan Muğla ilimizin Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda bulunan 423 sayılı arazinin 2013 yılında satışı gerçekleştirilmiştir. Adı geçen arazinin tamamı 2'nci derece doğal sit alanıdır ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ile kısmen 1'inci derece arkeolojik sit alanında bulunmaktadır.

Bununla birlikte, söz konusu satış işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davanın temyiz sürecinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2016/4388 Esas ve 2016/3337 sayılı kararı ile satışın iptaline karar vermiştir. Danıştay'ın iptal kararından bu yana herhangi bir idari işlem yapılmadığı gibi, ihaleyi kazanan şirketin söz konusu arazi üzerinde yakında inşaata başlayacağı haberleri basında yer almış ve kamuoyunda büyük bir infiale yol açmıştır. Gelinen aşama itibariyle Bakanlığınızın bazı hususlara açıklık getirmesi gerekmektedir."

"DANIŞTAY KARARINDAN SONRA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞ İSE BUNUN YASAL DAYANAĞI NEDİR"

Ergun, Bakan Nebati'ye şu soruları yöneltti:

"Söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili olarak Bakanlığınız tarafından, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun verdiği karardan bugüne kadar taşınmazın geri alınmasına dair herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Bakanlığınızca, ilgili Danıştay kararından sonra herhangi bir işlem yapılmamış ise bunun yasal dayanağı nedir? Herhangi bir işlem yapmayan yetkililer hakkında şimdiye kadar herhangi bir adli ve idari soruşturma yapılmış mıdır? Söz konusu arazinin tamamının 2'nci derece doğal sit alanı ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ile kısmen 1'inci derece arkeolojik sit alanında bulunduğu göz önüne alındığında, Bakanlığınız bu bölgenin doğal ve arkeolojik özelliklerinin korunması açısından bugüne kadar hangi adımları atmıştır ve bu satış işlemi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan herhangi bir görüş talep etmiş midir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan herhangi bir görüş talep edilmişse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşü ne yönde olmuştur? Bu taşınmazın satışı sürecinde; yerel yönetimlerden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından herhangi bir görüş alınmış mıdır, alındıysa bu kurumlar ne yönde görüş beyan etmişlerdir?"

"ŞİRKET, İNŞAAT FAALİYETLERİ İÇİN ŞİMDİYE KADAR ÇED RAPORU TALEP ETMİŞ MİDİR"

Ergun, Bakan Kurum'dan da şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"Söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun verdiği karardan bugüne kadar taşınmazın geri alınmasına dair herhangi bir işlem yapılmamış olmasının sebebi nedir? Bakanlığınız, ilgili Danıştay kararından sonra herhangi bir işlem yapmış mıdır? Söz konusu arazinin tamamının 2'nci derece doğal sit alanı ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ile kısmen 1'inci derece arkeolojik sit alanında bulunduğu göz önüne alındığında, Bakanlığınız bu bölgenin doğal ve arkeolojik özelliklerinin korunması açısından bugüne kadar hangi adımları atmıştır ve bu satış işlemi konusunda herhangi bir görüş ortaya koymuş mudur? Basına yansıyan iddialar doğrultusunda, şirketin yakında inşaat faaliyetlerine başlayacağı duyurulmuştur. Söz konusu şirket inşaat faaliyetleri için şimdiye kadar Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu talep etmiş midir, eğer talep ettiyse Bakanlığınız bu konuda ÇED Olumlu Kararı vermiş midir?"

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
AK Parti ile bir araya gelirler mi? İYİ Parti'den çok konuşulacak çıkış: Elbette görüşeceğiz AK Parti ile bir araya gelirler mi? İYİ Parti'den çok konuşulacak çıkış: Elbette görüşeceğiz İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında gerekirse parti kuracaklarını açıkladı İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında gerekirse parti kuracaklarını açıkladı

Son Dakika Güncel Metin Ergun, Cennet Koyunda Satışı Durdurulan Arazinin Üzerinde İnşaata Başlandığı İddialarını TBMM Gündemine Taşıdı - Son Dakika


Advertisement