Son Dakika Haberleri: Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı (2)

Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı (2)

6 ay önce

MGK SONA ERDİ, YAZILI AÇIKLAMA YAPILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi.

Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı (2), System.String[]

MGK SONA ERDİ, YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ülke güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alındığı vurgulandı. Açıklamada, "Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden FETO¨/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAS¸ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur. Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır" denildi.


YEREL SEÇİM


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinin, yurt bütününde huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirlerin gözden geçirildiği belirtildi.


SURİYE KONUSU


Suriye'deki gelişmelerin de alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:


"Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde tüm terör örgütlerinden temizlenmesi, u¨lkeye huzur ve barıs¸ ortamı getı·rı·lmesı· ı·c¸ı·n Tu¨rkı·ye'nı·n go¨sterdı·gˆı· gayretlerı·ne kararlılıkla devam edecegˆı·; gu¨ney sınırları boyunca olus¸turulmaya c¸alıs¸ılan tero¨r korı·doruna asla ı·zı·n vermeyecegˆı· kuvvetle vurgulanmıs¸tır. Surı·ye halkına hı·tap edecek bı·r anayasanın hazırlanarak hu¨r ve demokratı·k sec¸ı·mlerı·n gerc¸ekles¸tı·rı·lmesı· yo¨nu¨ndekı· beklentı· ve katkılarımız dı·le getı·rı·lmı·s¸, Surı·ye'nı·n kuzeyı·nde olus¸turulacak gu¨venlı· bo¨lgenı·n tero¨r o¨rgu¨tlerı·nı·n degˆı·l, ı·kı· u¨lke halkının gu¨venlı·gˆı·nı· temı·n edecek bı·r uygulama olması ha^lı·nde kabul edı·lebı·lecegˆı·; Mu¨nbı·c¸ ve Fırat'ın dogˆusunun tero¨r o¨rgu¨tlerı·nden temı·zlenmeden bo¨lgede ı·stı·krarın sagˆlanmasının ve go¨c¸ hareketlı·lı·gˆı·nı·n durdurulmasının mu¨mku¨n olmayacagˆı ı·fade edı·lmı·s¸tı·r."


YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRI


MGK toplantısında Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısının da ele alındığı ifade edilerek, "Yeni Zelanda'da masum ı·nsanların yalnızca ı·nanc¸larından dolayı hunharca katledı·ldı·gˆı· tero¨r saldırısı s¸ı·ddetle kınanmıs¸tır. Yas¸anan hadı·se tu¨m yo¨nlerı·yle ı·stı·s¸are edı·lmı·s¸, Tu¨rk du¨s¸manlıgˆını da ı·htı·va ettı·gˆı· anlas¸ılan İslam kars¸ıtı ırkc¸ı zı·hnı·yetı· besleyen ı·klı·mı·n, bı·reysel ve organı·ze unsurlarının des¸ı·fre edı·lerek kararlılıkla u¨zerı·ne gı·dı·lmesı· gerektı·gˆı· ı·fade edı·lmı·s¸tı·r. Gı·derek s¸ı·ddet ve tero¨re do¨nu¨s¸en İslam ve Mu¨slu¨man du¨s¸manlıgˆına c¸es¸ı·tlı· gerekc¸elerle go¨z yumulmasının, benzer saldırılara zemı·n hazırlayacagˆı uyarısında bulunulmus¸tur" denildi.


Haber Yayın Tarihi: 20.03.2019 10:01 Kaynak: DHAGalatasaray'da Mehmet Topal transferine onay çıktı!
Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı