Mtso Baªkanı Erkoç: "Uzun Süred?r Gündem? ?ªgal Eden Vagon Fabr?kası Konusunun B?r Net?ceye Kavuªması Lazım" - Son Dakika

Mtso Baªkanı Erkoç: "Uzun Süred?r Gündem? ?ªgal Eden Vagon Fabr?kası Konusunun B?r Net?ceye Kavuªması Lazım"

12.01.2012 16:24
Mtso Baªkanı Erkoç:

Malatya (?HA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odas? (MTSO) Baºkan? Hasan Hüseyin Erkoç, " Vagon Onar'm Fabrikas? konusunun bir an önce neticeye kavuºmas? laz'm" dedi.

BFB-YRL/12-OCA-0142-1282

-

(FOTO'RAFLI)

N'HAT ABACI

Malatya (?HA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odas? (MTSO) Baºkan? Hasan Hüseyin Erkoç, " Vagon Onar'm Fabrikas? konusunun bir an önce neticeye kavuºmas? laz'm" dedi.

Geçen hafta Çin heyetinin, Malatya'da 23 y'ld'r at'l ºekilde bekleyen Vagon Onar'm Fabrikas?'nda inceleme yapmas'n? de'erlendiren MTSO Baºkan? Hasan Hüseyin Erkoç,"Malatya'n'n gündemini, siyasilerin gündemini, sivil toplum örgütlerinin gündemini bir anlamda meºgul eden konudur. Biran önce neticeye kavuºmas? laz'md'r.

Gönül arzu eder ki, belli bir mesafeye ulaºt'ktan sonra kamuoyuna bilgilendirme yap'lmal'd'r. Kurumlar olarak, ortada bir ºey yok iken, belki bas'n'n da bunda pay? var, hakl? olarak

Malatya'n'n beklentisini sürekli gündeme getiriyorlar. ªu ana kadar bir netice alamad'k. 'nºallah bu son gelen Çinlilerin ziyareti ve heyetlerinin konuya daha ciddi olduklar'n' gördük. Umar'z ki, burada bir netice al'r'z. Bu anlamda vilayetimizin ve say'n valimizin ciddi gayretleri var. Özelleºtirme 'daresi'ne ait olan Vagon Fabrikas', bir ºekliyle Malatya ve Türkiye ekonomisine kazand'r'lmas' gerekir" ifadelerini kulland?.

Erkoç, "Türkiye'nin 2023 hedefine bakt???m'zda, tren yoluyla ilgili ciddi projeler var. Türkiye'nin ºu anda 20 bin vagonu var. Türkiye'nin ihtiyaç duydu'u vagon say's? 100 bin'in üzerindedir. Demek ki, 80 bin tane aç???m'z var. Bu cari aç??? Türkiye'den karº'larsak, hem Malatya, hem de Türkiye ekonomisi aç's'ndan iyi olacakt'r. Vagon Onar'm Fabrikas?'n'n ciddi bir kat de'er üretilmiº olur " dedi.

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mtso Baªkanı Erkoç: 'Uzun Süred?r Gündem? ?ªgal Eden Vagon Fabr?kası Konusunun B?r Net?ceye Kavuªması Lazım' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü hafif geçirenler dikkat! Hastalığın bıraktığı hasar sanılandan daha büyük Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Çinli şirket, dayanıklılıklarını artırmak için çalışanlarına kendi kendilerini tokatlattı İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi