Müze Emanetindeki Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları, Özel Müze veya Koleksiyoncuların Envanterine... - Son Dakika

Müze Emanetindeki Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları, Özel Müze veya Koleksiyoncuların Envanterine...

15.08.2013 08:47
Müze Emanetindeki Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları, Özel Müze veya Koleksiyoncuların Envanterine...

Değerlendirme komisyonu tarafından müzeye alınmasına gerek duyulmayıp, envanter bilgileri çıkartılarak müze emanetinde alıkonulacak taşınır kültür ve tabiat varlıklarının, talepte bulunulması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimindeki...

Değerlendirme komisyonu tarafından müzeye alınmasına gerek duyulmayıp, envanter bilgileri çıkartılarak müze emanetinde alıkonulacak taşınır kültür ve tabiat varlıklarının, talepte bulunulması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimindeki özel müze veya koleksiyoncuların envanterlerine kaydedilmelerine izin verilecek Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnif, tescil, müzelere alınması ve değer takdirini yapan değerlendirme komisyonu tarafından müzeye alınmasına gerek duyulmayıp, envanter bilgileri çıkartılarak müze emanetinde alıkonulacak taşınır kültür ve tabiat varlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimindeki özel müze veya koleksiyoncuların envanterlerine kaydedilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile "Tasnif ve tescile tabi olup müzelere alınmasına gerek görülmeyen kültür ve tabiat varlıkları" ile ilgili 10'uncu maddede değişikliğe gidildi. Buna göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 4. maddesi çerçevesinde Bakanlığa bildirilen korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile aynı Kanunun 26. maddesi kapsamında faaliyette bulunan taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyoncuları veya özel müzeler tarafından ilgili müzelere getirilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarından değerlendirme komisyonu tarafından müzeye alınmasına gerek duyulmayanlar, envanter bilgileri çıkartılarak müze emanetinde alıkonulacak. Talepte bulunulması halinde bu şekilde belgelendirilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının Bakanlık denetimindeki özel müze veya koleksiyoncuların envanterlerine kaydedilmelerine izin verilecek. Bir yıl içerisinde özel müzelere veya koleksiyonculara devri gerçekleşmeyen bu tür taşınır kültür ve tabiat varlıkları durumlarına uygun olarak müzelerde kayıt altına alınacak. Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. - Ankara

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Müze Emanetindeki Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları, Özel Müze veya Koleksiyoncuların Envanterine... - Son Dakika


Advertisement