Son Dakika Haberleri: Ödemeler Dengesi (2)

Ödemeler Dengesi (2)

10 ay önce

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler aralıkta 490 milyon dolar oldu.

Ödemeler Dengesi (2), System.String[]
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler aralıkta 490 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.


Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 83 milyon dolar azalarak 490 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 344 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 142 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 266 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak 305 milyon dolar net borçlanma, Genel Hükümet 534 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 1 milyar 999 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 765 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 606 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 564 milyon dolar ve 647 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ise 605 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde aralıkta 8 milyar 636 milyon dolar net çıkış gözlendi.

Yıl sonu güncellemeleri

Açıklamaya göre "Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2012 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.

Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2012 yılında 897 milyon dolar, 2013'te 536 milyon dolar, 2014'te 921 milyon dolar ve 2015'te 442 milyon dolar azalış, 2016 yılında 44 milyon dolar artış ve 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 526 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 5,3 milyar dolar azalış gösterdi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2016 Ocak-Aralık 2017 Aralık 2017 Ocak-Aralık
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -33.137 -7.700 -47.100
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -34.810 -7.940 -49.760
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -25.629 -6.751 -38.503
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -40.892 -7.426 -58.636
Toplam Mal İhracatı 150.161 14.206 165.775
Toplam Mal İthalatı 191.053 21.632 224.411
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -42.776 -5.685 -48.723
1.1. İhracat 141.819 14.087 159.111
1.1.1. İhracat f.o.b. 142.530 13.878 157.056
1.1.2. Bavul Ticareti 5.140 495 6.201
1.1.3. Uyarlama: Diğer Mallar -5.851 -286 -4.146
1.2. İthalat 184.595 19.772 207.834
1.2.1. İthalat c.i.f. 198.619 23.084 233.792
1.2.2. Uyarlama: Navlun ve Sigorta -8.989 -1.113 -11.255
1.2.3. Uyarlama: Diğer Mallar -5.035 -2.199 -14.703
2. Net Transit Ticaret Geliri 94 4 59
3. Parasal Olmayan Altın 1.790 -1.745 -9.972
İhracat 8.248 115 6.605
İthalat 6.458 1.860 16.577
B. HİZMETLER DENGESİ 15.263 675 20.133
Gelir 37.391 2.959 43.925
Gider 22.128 2.284 23.792
1. İşlem Gören Mallar -3 3 41
Gelir 101 7 97
Gider 104 4 56
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -316 -28 -298
Gelir 106 30 271
Gider 422 58 569
3. Taşımacılık 5.033 363 5.630
Gelir 13.110 1.243 15.462
Gider 8.077 880 9.832
3.1. Navlun -1.324 -268 -2.355
Gelir 3.372 297 3.550
Gider 4.696 565 5.905
3.2. Diğer Taşımacılık 6.357 631 7.985
Gelir 9.738 946 11.912
Gider 3.381 315 3.927
4. Seyahat 13.960 780 17.655
Gelir 18.743 1.207 22.478
Gider 4.783 427 4.823
5. İnşaat Hizmetleri 512 36 440
Gelir 512 37 474
Gider 0 1 34
6. Sigorta Hizmetleri -517 -74 -763
Gelir 1.159 112 1.251
Gider 1.676 186 2.014
7. Finansal Hizmetler -934 -91 -561
Gelir 676 51 631
Gider 1.610 142 1.192
8. Diğer Ticari Hizmetler -1.718 -251 -1.623
Gelir 622 109 883
Gider 2.340 360 2.506
9. Resmi Hizmetler -1.172 -93 -784
Gelir 616 34 610
Gider 1.788 127 1.394
10. Diğer Hizmetler 418 30 396
Gelir 1.746 129 1.768
Gider 1.328 99 1.372
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -9.181 -1.189 -11.257
Gelir 5.311 475 4.916
Gider 14.492 1.664 16.173
1. Ücret Ödemeleri -700 -93 -945
Gelir 429 23 303
Gider 1.129 116 1.248
2. Yatırım Geliri -8.481 -1.096 -10.312
Gelir 4.882 452 4.613
Gider 13.363 1.548 14.925
2.1. Doğrudan Yatırım -2.911 -380 -2.964
Gelir 202 63 300
Gider 3.113 443 3.264
2.2. Portföy Yatırımları -2.092 -84 -3.319
Gelir 2.538 114 1.974
Gider 4.630 198 5.293
2.3. Diğer Yatırımlar -3.478 -632 -4.029
2.3.1. Faiz Geliri 2.142 275 2.339
2.3.2. Faiz Gideri 5.620 907 6.368
2.3.2.1. Uzun Vade 4.665 710 5.055
2.3.2.1.1. Merkez Bankası 0 0 6
2.3.2.1.2. Genel Hükümet 544 64 449
2.3.2.1.3. Bankalar 1.221 164 1.354
2.3.2.1.4. Diğer Sektörler 2.900 482 3.246
2.3.2.2. Kısa Vade 955 197 1.313
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 1.673 240 2.660
1. Genel Hükümet 1.109 211 2.063
2. Diğer Sektörler 564 29 597
2.1. Kişisel Transferler 757 55 741
2.1.1. İşçi Gelirleri 575 28 414
2.1.2. Diğer Kişisel Transferler 182 27 327
2.2. Diğer Transferler -193 -26 -144
II - SERMAYE HESABI 23 1 17
1. Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar 23 1 17
III - FİNANS HESABI -22.145 -7.471 -47.099
1. Doğrudan Yatırımlar -10.196 -490 -8.128
1.1. Net Varlık Edinimi 3.147 342 2.702
1.1.1. Sermaye 3.026 321 2.625
Yatırım 3.114 337 3.177
Tasfiye 88 16 552
1.1.2. Diğer Sermaye (Net) 121 21 77
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 13.343 832 10.830
1.2.1. Sermaye 6.913 756 5.568
Yatırım 7.534 828 7.437
Tasfiye 621 72 1.869
1.2.2. Diğer Sermaye (Net) 2.540 -160 619
1.2.3. Gayrimenkul (Net) 3.890 236 4.643
2. Portföy Yatırımları -6.300 -344 -24.292
2.1. Net Varlık Edinimi 1.511 428 -228
2.1.1 Genel Hükümet 0 0 0
2.1.2 Bankalar 1.026 417 -617
2.1.3 Diğer Sektörler 485 11 389
2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 7.811 772 24.064
2.2.1. Hisse Senetleri 823 142 3.192
2.2.1.1. Bankalar 941 -83 728
2.2.1.2. Diğer Sektörler -118 225 2.464
2.2.2. Borç Senetleri 6.988 630 20.872
2.2.2.1. Merkez Bankası 0 0 0
2.2.2.2. Bankalar 2.075 329 6.619
2.2.2.2.1. Yurtiçi -52 24 50
2.2.2.2.2. Yurtdışı 2.127 305 6.569
2.2.2.3. Genel Hükümet 3.505 268 13.101
2.2.2.3.1. Yurtiçi 823 -266 7.281
2.2.2.3.2. Yurtdışı 2.682 534 5.820
2.2.2.3.2.1. Borçlanma 5.500 534 9.655
2.2.2.3.2.2. Geri Ödeme 2.818 0 3.835
2.2.2.4. Diğer Sektörler 1.408 33 1.152
2.2.2.4.1. Yurtiçi 222 33 129
2.2.2.4.2. Yurtdışı 1.186 0 1.023
3. Diğer Yatırımlar -6.462 1.999 -6.472
3.1. Efektif ve Mevduatlar 1.698 4.438 1.844
3.1.1. Net Varlık Edinimi 5.380 3.842 3.511
3.1.1.1. Bankalar 6.967 3.765 5.593
3.1.1.1.1. Yabancı Para 5.234 4.309 3.605
3.1.1.1.2. Türk Lirası 1.733 -544 1.988
3.1.1.2. Diğer Sektörler -1.587 77 -2.082
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 3.682 -596 1.667
3.1.2.1. Merkez Bankası -476 -10 -255
3.1.2.1.1. Kısa Vade -65 -1 -28
3.1.2.1.2. Uzun Vade -411 -9 -227
3.1.2.2. Bankalar 4.158 -586 1.922
3.1.2.2.1. Yurtdışı Bankalar 4.482 -606 -944
3.1.2.2.1.1 Yabancı Para 182 -948 -1.838
3.1.2.2.1.2 Türk Lirası 4.300 342 894
3.1.2.2.2. Yurtdışı Kişiler -324 20 2.866
3.2. Krediler -4.952 -1.461 -4.913
3.2.1. Net Varlık Edinimi 229 145 585
3.2.1.1. Merkez Bankası 0 0 0
3.2.1.2. Bankalar 679 170 1.039
3.2.1.3. Genel Hükümet -450 -25 -454
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 5.181 1.606 5.498
3.2.2.1. Merkez Bankası 0 0 0
3.2.2.1.1. Uluslar. Para Fonu Kredileri 0 0 0
3.2.2.1.1.1. Kullanım 0 0 0
3.2.2.1.1.2. Geri Ödeme 0 0 0
3.2.2.1.2. Kısa Vade 0 0 0
3.2.2.1.3. Uzun Vade 0 0 0
3.2.2.1.3.1. Kullanım 0 0 0
3.2.2.1.3.2. Geri Ödeme 0 0 0
3.2.2.2. Bankalar -3.282 1.564 1.797
3.2.2.2.1. Kısa Vade -6.010 -385 1.244
3.2.2.2.2. Uzun Vade 2.728 1.949 553
3.2.2.2.2.1. Kullanım 36.693 4.135 36.974
3.2.2.2.2.2. Geri Ödeme 33.965 2.186 36.421
3.2.2.3. Genel Hükümet -925 -605 -1.369
3.2.2.3.1. Uluslar. Para Fonu Kredileri 0 0 0
3.2.2.3.1.1. Kullanım 0 0 0
3.2.2.3.1.2. Geri Ödeme 0 0 0
3.2.2.3.2. Kısa Vade 0 0 0
3.2.2.3.3. Uzun Vade -925 -605 -1.369
3.2.2.3.3.1. Kullanım 1.672 354 2.359
3.2.2.3.3.2. Geri Ödeme 2.597 959 3.728
3.2.2.4. Diğer Sektörler 9.388 647 5.070
3.2.2.4.1. Kısa Vade 816 -107 2.735
3.2.2.4.2. Uzun Vade 8.572 754 2.335
3.2.2.4.2.1. Kullanım 27.889 2.650 20.824
3.2.2.4.2.2. Geri Ödeme 19.317 1.896 18.489
3.3. Ticari Krediler -3.312 -1.080 -3.465
3.3.1. Net Varlık Edinimi 321 275 3.821
3.3.1.1. Verilen Krediler 96.793 9.027 101.848
3.3.1.2. Geri Ödeme 96.472 8.752 98.027
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu 3.633 1.355 7.286
3.3.2.1. Kısa Vade 3.615 1.342 7.315
3.3.2.1.1. Kullanım 115.638 13.398 143.904
3.3.2.1.2. Geri Ödeme 112.023 12.056 136.589
3.3.2.2. Uzun Vade 18 13 -29
3.3.2.2.1. Kullanım 226 25 208
3.3.2.2.2. Geri Ödeme 208 12 237
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler 104 102 62
3.4.1. Net Varlık Edinimi 214 104 128
3.4.1.1. Merkez Bankası 0 0 0
3.4.1.2. Genel Hükümet 214 104 128
3.4.1.3. Diğer Sektörler 0 0 0
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 110 2 66
3.4.2.1. Merkez Bankası 63 0 37
3.4.2.2. Diğer Sektörler 47 2 29
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0
4. Rezerv Varlıklar 813 -8.636 -8.207
4.1. Uluslararası Para Fonu Nezd. Varlıklar 0 0 0
4.2. Resmi Rezervler 813 -8.636 -8.207
4.2.1. Döviz Varlıkları 1.003 543 8.118
4.2.2. Menkul Kıymetler -190 -9.179 -16.325
IV - NET HATA VE NOKSAN 10.969 228 -16
(Son)Açılınca Para Basacak! Türkiye'nin En Büyük Baraj Projesinde Sona Gelindi Son Gün 30 Kasım! Başvuranların Borcu Silinecek

TSK'nın Afrin'de Gözaltına Aldığı Şüphelilerin, İp Gibi Dizildiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı