"Osmanlı'yla Türkiye'yi Kıyaslamak Mantıksız" - Son Dakika

"Osmanlı'yla Türkiye'yi Kıyaslamak Mantıksız"

3 yıl önce

Ünlü akademisyen ve yazar Prof. Dr. Yümni Sezen, İstanbul Aydın Üniversitesinde verdiği konferansta, son zamanlarda yükselen Osmanlı hayranlığını değerlendirdi.

Prof. Dr. Sezen, "Sosyolojide geriye dönüş yoktur. Osmanlı ile Türkiye'yi kıyaslamak mantıklı değildir. Bu yüzden de Osmanlı'yı diriltme hülyaları beyhudedir" dedi.

Daha çok din sosyolojisi, toplum ve kültür konularındayaptığı çalışmalarla tanınan, "Dinlerarası Diyalog İhaneti" kitabının yazarı,ünlü akademisyen ve araştırmacı Prof. Dr. Yümni Sezen, İstanbul AydınÜniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün düzenlediği birkonferansa konuk oldu. Konferansta Ziya Gökalp ve Niyazi Berkes'inçalışmalarından hareketle Türklük, Osmanlılık ve doğu kültürü üzerine birkonuşma yapan Prof. Dr. Sezen, "Son zamanlarda bir Osmanlı hayranlığı,Osmanlı'yı diriltme hülyası ağırlık kazanıyor. Oysa sosyolojide geriye gitmek,nehri tersine akıtmak mümkün değildir. Dolayısıyla da Osmanlı'yı yenidendiriltmek hayalden öteye geçemez" dedi.

GÖKALP'İN MİLLET TANIMINASILDI?

Osmanlı devlet yönetiminin, sosyal bilimler tarafından ortayakonan monarşi, teokrasi veya demokrasi gibi tanımlardan hiçbirine uymadığınıifade eden Prof. Dr. Sezen, " Osmanlı Devleti, kendine özgü, geleneksel birdespotik idare biçimine sahipti. Dini kutsallığının yanında, birtakım siyasikutsalları da vardı. Ancak zaman zaman, örneğin 'devletin bekası için kardeşkatline cevaz' meselesinde olduğu gibi, siyasi kutsal uğruna, dini kutsaldanvazgeçebilen bir yapısı da vardı. Zira ne İslam'da, ne de eski Türk kültüründesabit görülmeyen bir suçun cezası olamaz" diye konuştu. Ziya Gökalp'in "millet"tanımının "dilce, dince, ahlakça ve estetikçe müşterek olan sosyal bir zümre"şeklinde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sezen, "Osmanlı ise, ne Türk, ne Arapne de Farisi olmayıp, neslin geleneklerinden sıyrılmış, her türlü sosyaliçtihat ve harekete uymuş yeni bir milletti. Ayrıca Osmanlı da, kendi geçmişinioluşturan Selçuklu ve kadim Türk kültürünün üzerinde durmadı. Bir anlamdageçmişini inkâr etti. Oysa geçmişi inkâr ederek gelecek kurulamaz. Osmanlı eskiTürk kültürünü özümsemedi. Zaten özümsemeye çalışsa da başarılı olamazdı, çünküTuran benzeri bir ülküsü yoktu" şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2017 10:42 Kaynak: BültenlerSon Dakika

Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi, Angela Merkel'i mest etti Son dakika: Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Son Dakika Haberleri