(Özel Haber) Erzurum'da Bayan Pol*sler Her Alana El Attı - Son Dakika

(Özel Haber) Erzurum'da Bayan Pol*sler Her Alana El Attı

05.01.2012 14:56
(Özel Haber) Erzurum'da Bayan Pol*sler Her Alana El Attı, System.String[]

Erzurum (*HA) - Erzurum Emniyet Müdürlü*ü bünyesinde görev yapan bayan polislerin her alana el att*klar* gözleniyor.

02E-YRL/05-OCA-00DA-06B5

-

- BAYAN POL*SLER, K*M* ZAMAN TOPLUMSAL OLAYLARDA, K*M* ZAMAN SALON ETK*NL*KLER*NDE

(FOTO*RAFLI)

AHMET AKBU*A

Erzurum (*HA) - Erzurum Emniyet Müdürlü*ü bünyesinde görev yapan bayan polislerin her alana el att*klar* gözleniyor. Eski polislik anlay***ndan uzakla*arak takdir toplayan bayan polisler kimi zaman toplumsal olaylarda cop, kalkan ellerinde, kimi zaman da düzenlenen toplant*larda sunuculuk yaparak, sosyal etkinliklerde görev alarak objektiflere yans*yorlar.

Ço*unlu*u Çevik Kuvvet *ubesinde görev yapan bayan polisler, vatanda**n can ve mal güvenli*ini sa*lay*p huzur ortam*n*n bozulmamas* için ellerinden gelen çabay* sarf ederken sosyal etkinliklerde de yer almalar* takdir topluyor. Objektiflere kimi zaman toplumsal olaylarda jop ve kalkan ellerinde görev al*rken yans*yan polisler bazen de Emniyet te*kilat*nca organize edilen toplant*larda sunucu olarak, salon görevlisi olarak vatanda*lar*n kar**s*na ç*k*yor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ya*anan HES protestolar*nda köylü halk*n*n direni*ine kar** kalkanlar*yla görev yapan bayan polisler, önceki gün Çocuk *ubesi taraf*ndan sokakta çal**an çocuklar*n topluma kazand*r*lmas* kapsam*nda düzenlenen SODES projesi olan "Yar*nlara Emniyetle Ko*uyoruz" adl* programda da sunucu ve plaket takdimin de hostes olarak görev ald*lar.

Vatanda*lar bayan polislerin her alanda görev almalar*n*n eski polislik anlay***ndan uzakla*arak daha ça*da* bir polislik anlay***n*n yakaland***n*n göstergesi oldu*unu belirttiler.

(AA-AT-A*-Y)

05.01.2012 14: 36: 09 TSI

NNNN

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel (Özel Haber) Erzurum'da Bayan Pol*sler Her Alana El Attı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı