Papa, Ermeni Patriği'ni de Ziyaret Etti - Son Dakika

Papa, Ermeni Patriği'ni de Ziyaret Etti

30.11.2014 15:37

Papa, Türkiye'deki ziyaretinin son saatlerinde, resmi programda olmadığı halde Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi'nde yatan Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'ı ziyaret etti.

Papa Francesco Türkiye'deki ziyaretinin son saatlerinde, resmi programda olmayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Papa Francesco, İstanbul Ermeni Patriği ve Türkiye Ermenileri ruhanî reisi Mesrob Mutafyan'ı tedavi gördüğü Zeytinburnu'ndaki Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi'nde ziyaret etti.

UZUN SÜREDİR HASTANEDE

Demans teşhisi nedeniyle 2008 yılından beri görevini sürdüremeyen Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan uzun süredir hastanede tedavi görüyor.

Papa, Ermeni Patriği'ni de Ziyaret Etti

İSTANBUL'DA TARİH YAZILDI: ORTAK SELAM, ORTAK BİLDİRİ

Türkiye ziyaretinde Ortodoks Kilisesi'ni kurduğuna inanılan Aziz Andreas'ı anma yortusuna katılan Papa Franciscus, ayinin ardından Patrik Bartholomeos ile patrikhane balkonuna çıkarak ortak selam verdi.

Dünyanın takip ettiği ziyaret, İtalyan basınında da geniş yer aldı. Haber kapsamında yapılan yorumda, Papa'nın Patrik önünde eğilerek kendisini ve Roma Katolik Kilisesi'ni takdis etmesini istemesinin, bunun karşılığında Patrik Bartholomeos'un da Papa'yı takkesinden öpmesinin Papa-Patrik ilişkilerinde daha önce hiç görülmediği, "buluş" olarak nitelenen iki hareketin kiliseler arasındaki üstünlük iddialarını da alt-üst eden bir jest olduğu ifade edildi.

Papa, Ermeni Patriği'ni de Ziyaret Etti

"AYRI AYRI HAREKET ETME LÜKSÜNE SAHİP DEĞİLİZ"

Papa Franciscus: "Tam bir birliğin kurulması için karşılıklı ve en temel prensibin saygı olduğunu tekrar vurgulamak benim için önemlidir. Bu, ne birinin diğerinin yönetimi altına girmesi ne de asimile olmak demektir" derken, Patrik Bartholomeos: "Artık ayrı ayrı hareket etme lüksüne sahip değiliz" mesajı verdi.

ORTAK DEKLARASYONA İMZA ATTILAR

Papa ve Patrik ayrıca ortak deklarasyona da imza attı. "Ortak niyetleri ve kaygıları teyit" amacıyla kaleme alındığı belirtilen bildiride, başta Katolik ve Ortodokslar olmak üzere bütün Hristiyanların birliğine yönelik gayretlerini yoğunlaştırma yönündeki kararlılıkları ifade edildi.

Irak, Suriye ve bütün Ortadoğu'daki bugünkü durumla ilgili ortak kaygılarının altı çizilen bildiride, "Barış ve istikrar arzumuzda, çatışmaların diyalog ve uzlaşmayla çözülmesini teşvik irademizde birlik içindeyiz" denildi.

Papa, Ermeni Patriği'ni de Ziyaret Etti


ORTADOĞU MESAJI

"Halkların kaderiyle ilgili sorumluluk taşıyan herkesi, acı çeken topluluklar için gayretlerini derinleştirmeye ve Hristiyanlar dahil bölgedeki toplulukların anavatanlarında kalmalarına yardım etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanılan bildiride, "Hristiyanların olmadığı bir Ortadoğu'ya razı olamayız" görüşü dile getirildi.

"Pek çok biraderimiz ve hemşiremiz baskıya maruz kaldı ve evlerini terk etmeye zorlandı. İnsan hayatının değerinin de kaybolduğu görülüyor, insanlar artık önemsenmiyor ve başka çıkarlara feda edilebiliyor. Trajiktir ki bu birçokları da buna aldırmıyor" ifadeleri kullanılan bildiride, "Ortadoğu'da acı çekenlerin ve Hristiyanların korkunç durumu sadece bizden sürekli dua beklemiyor, aynı zamanda uluslararası toplumdan da uygun bir cevap bekliyor" denildi.

HRİSTİYAN - MÜSLÜMAN DİYALOĞU

Hristiyanların ve Müslümanların diyalog ve işbirliğinin gereğine de işaret edilen bildiride şunlar kaydedildi:

"Dünyanın bugün karşı karşıya olduğu vahim sorunlar iyi niyet taşıyan bütün insanların dayanışmasını gerektiriyor, biz de İslam ile karşılıklı saygı ve dostluğa dayanan yapıcı bir diyaloğu teşvik etmenin önemini görüyoruz. Ortak değerlerden mülhem ve halis kardeşçe duygularla güçlendirilmiş olarak, Müslümanların ve Hristiyanların adalet, barış ve her insanın onuruna ve haklarına saygı gösterilmesi için birlikte çalışması gerekir. Bu, özellikle de yüzyıllarca barışçıl bir şekilde birlikte var oldukları ama şimdi savaşın dehşetini birlikte yaşadıkları bölgelerde özellikle böyledir."

Bildiride, "Biz Hristiyan liderler olarak bütün dini liderlere dinler arası diyaloğu sürdürme, güçlendirme, insanlar ve halklar arasında bir barış ve dayanışma kültürü inşa etmek için her türlü gayreti gösterme çağrısında bulunuyoruz" denildi.

UKRAYNA ÇAĞRISI

Bildiride, Ukrayna'daki duruma da değinilerek, bu ülkedeki çatışmanın taraflarına diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıldı.

ANMA YORTUSU'NDAN NOTLAR

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde Ortodoks Kilisesi'ni kurduğuna inanılan Aziz Andreas'ı anma yortusuna katıldı. Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nden çıkarak Fener Rum Patrikhanesi'ne gelen Papa Franciscus'u Bergama Metropoliti John Zizioulas karşıladı. Papa, Patrikhane'de devam eden sabah duasının bir bölümünde de bulundu.

Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayine, Papa Franciscus'un yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva da katıldı.

Papa, Ermeni Patriği'ni de Ziyaret Etti

ŞARAPLI EKMEK İKRAM EDİLDİ

Papa Franciscus, 2 saat süren ayinin bir bölümüne dua okudu. Ayinin son bölümünde komünyona geçildi ve Patrik Bartholomeos tarafından kilisede bulunanlara, ayin sırasında kutsanan şaraplı ekmek ikram edildi.

"BU YOLDAN GERİ DÖNÜLEMEZ"

Patrik Bartholomeos ayinin ardından yaptığı konuşmada, Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki birlik çalışmalarının 50 yılı önce Kudüs'te Patrik Athenagoras ile Papa VI. Paul'un bir araya gelmesiyle başladığını vurgulayarak, "Önümüzde belki uzun ve bazen de engebeli bir yol var ancak geri dönülemez nitelikte bir yol bu" dedi.

Her iki kilisenin kendi geçmişlerine karşı olduğu kadar bugüne ve geleceğe karşı da sorumlulukları olduğunu vurgulayan Bartholomeos, "Çünkü eğer gelecek için bir anlam ifade etmeyecekse geçmişlerimize sadakatin ne anlamı var? Devraldığımızla övünmenin, eğer bunları bugün ve yarın insanlığın ve dünyanın hayatına geçiremeyeceksek ne faydası var?" diye konuştu.

"BUGÜNKÜ İNSANLIK AÇGÖZLÜ"

İnsanlığın bugün çatışmalar ve düşmanlıklarla ayrılmış, bölünmüş durumda olduğunu belirten Patrik, bunun kimi zaman da Tanrı adına yapıldığını söyledi.

Patrik Bartholomeos, "Dünyadaki refah nasıl eşitçe dağıtılmalı ki insanlık tarihte bilinen en fena köleliğe düşmekten korunabilsin? Bugünkü insanlık açgözlülükle gezegeni böyle merhametsizce ve geri dönülemez biçimde yıkarsa, gelecek nesiller nasıl bir dünya tevarüs edecek?" sorularını dile getirdi.

Bugün bu sorunların çözümünde bilim, siyaset ve teknolojiye çare üretmesi için bakıldığını belirten Bartholomeos, "Ancak bunların hiçbiri geleceği güvence altına alamaz eğer insanlık uzlaşma, sevgi ve adalet mesajını desteklemezse" dedi.

Ortodoks ve Katolik kiliselerini kastederek "Artık ayrı ayrı hareket etme lüksüne sahip değiliz" ifadesini kullanan Patrik Bartholomeos, "Hristiyanları kovuşturanlar hangi kiliseye bağlı olduklarını sormuyor. Bizim peşinde olduğumuz birlik maalesef bugün dünyanın belli bölgelerinde dökülen şehit kanlarıyla ortaya çıkmış durumda" diye konuştu.

"YAKINIMIZDAKİ BAZI HALKLAR ÇOK VAHŞİ VE İNSANLIK DIŞI BİR SAVAŞA MARUZ KALDI"

Papa Franciscus da konuşmasında, gerçek diyaloğun, her zaman bir isim, bir yüz ve bir tarihe sahip insanların bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Ziyaretinin tüm Hristiyanların birliği için yazılan II. Vatikan Ekümenik Konsili Kararnamesi Unitatis Redintegratio'nun yayımlanmasının 50. yılı kutlamasından birkaç gün sonra gerçekleştiğine işaret eden Franciscus, "Tam bir birliğin kurulması için karşılıklı ve en temel prensibin saygı olduğunu tekrar vurgulamak benim için önemlidir. Bu, ne birinin diğerinin yönetimi altına girmesi ne de asimile olmak demektir." diye konuştu.

Papa Franciscus, "Katolik Kilisesi'nin arzu ettiği tek şey ve benim Roma Episkoposu olarak isteğim sevgi ve merhamet içinde yönetilen Kilise'nin Ortodoks Kiliseleri ile birleşmesidir" ifadesini dile getirdi.

Konuşmasında, dünyada yetersiz beslenmeden dolayı acı çeken çok sayıda kadın, erkek bulunduğunu, işsizliğin arttığını, işsiz genç oranının yükseldiğini, sosyal dışlanmanın artığını anlatan Papa Franciscus, fakirliğe sebep olan yapılara karşı mücadele etmek gerektiğini vurguladı.

"BU TANRI'YA KARŞI ÇOK BÜYÜK BİR GÜNAH"

Papa Franciscus, dünyanın birçok yerinde yaşanan çatışmalara değinerek, "Bu sesi buradan çok iyi duyuyoruz çünkü yakınımızdaki bazı halklar çok vahşi ve insanlık dışı bir savaşa maruz kaldı. Bir halkın barışını yıkmak, özellikle fakir ve savunmasız insanlara karşı her türdeki şiddeti kullanmak ve buna izin vermek, Tanrı'ya karşı çok büyük bir günahtır" dedi.

Birçok gencin umutsuzluk içinde güvensizliğe yenik düştüğünü, birçok gencin de baskın kültürden etkilenerek, sadece maddi varlıklara sahip olup, anlık hislerle mutluluğu aradığını söyleyen Papa Franciscus, gençlere, insanlığın gerçek değerlerini aktarmak gerektiğinin altını çizdi.

Papa Franciscus, Patrik Bartholomeos'a da "Değerli Patrik Hazretleri, zaten tam birliğe doğru bir yoldayız ve zaten henüz kısmi de olsa gerçek birliğin anlamlı imgelerini yaşayabiliyoruz. Bu bizi, yolumuzu izlemekte teselli ediyor ve destekliyor" şeklinde seslendi.

Konuşmalarının ardından Patrik Bartholomeos ve Papa Franciscus, kiliseden çıkarak, patrikhane binasına geçti. Patrik ve Papa patrikhane balkonuna çıkarak, avludakilere ortak selam verdi, takdis etti. El ele tutuşan Patrik ve Papa, barış, uzlaşma ve sevgi için birbirlerini öptü.

PAPA FRENCESCO TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Türkiye'ye yaptığı ziyareti tamamlayan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, saat 17.00'de İstanbul'dan ayrıldı. Papa Francesco'yu, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Fener Ortodoks Rum Patriği I. Bartholemeos uğurladı.

Papa, Ermeni Patriği'ni de Ziyaret Etti

Son Dakika Güncel Papa, Ermeni Patriği'ni de Ziyaret Etti - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • Biraz Cesaret: Ayasofya Cami olsun diye vatandaş söylüyor, eli işte gözü oynaşta olan insanlar bahane üretiyor. Fatih Sultan Mehmet'in fermanı ve tapusu var. 1453 den beri cami olan Ayasofya, müze bahanesiyle ibadete kapatıldı. Her şeye laf yetiştiren dindar görünümlüler, hadi açsanıza Ayasofyayı ibadete. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Son Dakika

Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma 18:52 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı 18:16 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor 17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız 17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:53 Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL 15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL
Advertisement