Polis Akademisinin "Kovid-19" raporunda "biyolojik terör tehdidi" uyarısı - Son Dakika

Polis Akademisinin "Kovid-19" raporunda "biyolojik terör tehdidi" uyarısı

01.05.2020 11:42
Polis Akademisinin

Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Psikolojik ve Sosyolojik Degˆerlendirmeler" raporunda, terör örgütlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden devletlerin bu alandaki olası zayıflıgˆını kullanarak terör eylemlerinde biyolojik...

Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Psikolojik ve Sosyolojik Degˆerlendirmeler" raporunda, terör örgütlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden devletlerin bu alandaki olası zayıflıgˆını kullanarak terör eylemlerinde biyolojik silahlar kullanabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Çin'in Vuhan kentinde 2019'un aralık ayında bas¸layan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin, sosyoloji ve psikoloji disiplinlerinin penceresinden ele alındığı raporda, salgın sonrasında toplumsal yapıda ve psikolojik düzeyde ortaya çıkabilecek degˆis¸imlere ilişkin bazı öngörülere yer verildi.

Yabancı düşmanlığı artabilir

Salgının kitlesel psikoloji üzerindeki önemli anlık etkilerinden birinin, korku ve kaygı düzeylerindeki artıs¸ olduğu vurgulan raporda, buna bagˆlı olarak tutum ve davranıs¸ kalıplarında degˆis¸iklikler beklenebileceği belirtildi. Salgınla birlikte görülme sıklıgˆı artacak ölüm korkusu ve yaygın dehs¸et hissi insanların benlik saygılarını etkileyeceğinden bu saygıyı tamir etmek için insanların kültürel degˆerlerine ve inanç sistemlerine daha fazla sahip çıkmaya yönelecekleri tespitine yer verilen raporda, salgın sırasında kültürel içe kapanma söz konusu olabilecegˆinden komplo teorilerine inanma durumunda ve yabancı düs¸manlıgˆında artış olabileceğine işaret edildi.

Nöropsikolojik etkileri olabilir

Salgın sırasında is¸e gitmek zorunda olanlardan salgından korunma imkanları ortalamanın altında bulunanlar, yakınlarını veya tanıdıklarını salgın nedeniyle kaybedenler gibi kırılgan gruplar arasında çaresizlik, umutsuzluk ve yas durumunun dirençli psikolojik sorunlara yola açabileceği kaydedilen raporda, salgın kars¸ısında ciddi bir önlem olan sosyal izolasyonun, zaman içerisinde bireyler üzerinde nöropsikolojik açıdan olumsuz sonuçlar dogˆurma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

"Aile bağlarının güçlenmesi beklenebilir"

Raporda, Kovid-19 salgınına ilişkin tespit ve öngörüler şöyle sıralandı:

"Salgın, teknolojik araçlarla yaygın iletis¸im kurmanın önemli oldugˆunu göstermis¸tir. Öte yandan sosyal medyanın ve iletis¸im teknolojilerinin günlük yas¸amdaki rolünün artmasıyla orta yas¸larda teknolojik bagˆımlılık oranında artıs¸ beklenebilir.

Salgının olumsuz etkilerinin yanında olumlu birtakım sonuçları da olabilir. Örnegˆin aile bagˆlarının güçlenmesi, dayanıs¸ma, yoksullara yardım, sınıflar arası empati gibi konularda kalıcı birtakım gelis¸meler beklenebilir.

Digˆer bir olumlu sonuç da salgın kars¸ısında rasyonel tutumlar gelis¸tirmek bakımından bilimsel aras¸tırmaların önemine ve genel anlamda bilime kars¸ı kütlesel düzeyde ilginin ve saygının artması olarak görülebilir.

Salgın sonrasında bazı teknolojik uygulamaların hızla yaygınlas¸ması öngörülmektedir. Yapay zeka, kis¸isel verilerin depolanması ve paylas¸ımı, bireylerin izlenmesi, bu uygulama alanlarının bas¸ında gelmektedir.

Salgının, uluslararası örgütlenmeler üzerinde köklü etkileri olacagˆı öngörülmektedir. Örnegˆin Dünya Sagˆlık Örgütünün varlıgˆı ve fonksiyonları ciddi anlamda sorgulanmaya bas¸lanmıs¸, örgüte önemli finansal kaynak sagˆlayan ABD, 2020 yılının nisan ayında bu kaynagˆı durdurdugˆunu açıklamıs¸tır. Bu durum, yeni ve daha is¸levsel bir küresel sagˆlık örgütlenmesine dogˆru geçis¸in ilk is¸areti olarak görülebilir.

Salgının insanların hijyen, sosyal mesafe, tüketim ve tasarruf alıs¸kanlıklarında ve davranıs¸larında kalıcı degˆis¸iklikler getirmesi ve bu alanlarda yeni normların gelis¸mesine aracılık etmesi öngörülmektedir.

Salgın, sosyal güvenlik anlayıs¸ında ve uygulamalarında degˆis¸iklikler getirecektir. Kovid-19 salgınıyla birlikte özellikle ABD gibi bireyciligˆin ön planda oldugˆu ülkelerde ekonomik imkanlardan yoksun bireylerin sosyal güvenceden de yoksun olmasının aslında bireysel bir konu olmadıgˆı, toplumun tamamını ilgilendiren bir sistemik soruna kolaylıkla dönüs¸ebildigˆi görülmüs¸tür."

Pandeminin psikolojik etkileri 3 boyutta değerlendirildi

Pandeminin psikolojik etkilerinin, "sosyal ilis¸kiler", "belirsizlik" ve "yas¸amsal kırılganlık" olmak üzere 3 boyutta değerlendirildiği raporda, Kovid-19 ile insanların hayatına giren fiziksel izolasyon ve monoton aktivitelerin, sosyal ilis¸kileri olumsuz etkiledigˆi ifade edildi.

Raporda, fiziki izolasyon sürecindeki tekdüze hayat tarzı ve salgındaki belirsizlik etkileriyle süreç içerisinde bazı insanların komplo teorilerine daha fazla inanabileceklerine, bireyler arası s¸iddetin yanı sıra zihinsel, duygusal bozukluklar ve davranıs¸ bozukluklarında artıs¸ görülebileceğine dikkat çekildi.

"Sürecin yönetilmesinde verilen mesajlar kısa ve anlaşılır olmalı"

Belirsizliğin, kendilerini evlerinde izole eden insanları psikolojik olarak zorlayan en önemli faktörlerden biri olduğu belirtilen raporda, "I·nsanlar tehlikeli ve belirsiz durumlara tepkilerini olus¸tururken verileri rasyonel olarak degˆil hızlı, otomatik ve hayatta kalma hedefiyle algılamaya meyillidir. Dolayısıyla verilen mesajların kısa, anlas¸ılması kolay s¸ekilde çerçevelenmesi sürecin yönetilmesine yardımcı olabilir." önerisinde bulunuldu.

İnsanların bu süreçte yas¸amsal kırılganlık (ölüm dehs¸eti) ile yüzles¸mek zorunda kaldıkları belirtilen raporda, kısa vadede insanların kis¸isel hayatta kalma mücadelelerine odaklanırken aynı zamanda kültürel degˆerlerine daha sıkı bagˆlanmalarının beklenebileceği bildirildi.

"Terör örgütleri, bu alandaki zayıflığı avantaja dönüştürebilir"

Ülkelerin salgına bagˆlı sagˆlık sorunları kars¸ısında düs¸tükleri zayıf durumun, tehdit tanımlamalarında ve güvenlik yaklas¸ımlarında belirgin bir degˆis¸imi beraberinde getireceğine işaret edilen raporda, "Bu degˆis¸im iki yönlü olabilir. Terör örgütleri, devletlerin bu konudaki zayıflıgˆını degˆerlendirerek kendi açılarından bu durumu bir avantaja dönüs¸türebilir ve gelecek yıllarda terör eylemlerinde biyolojik silahlara yer verebilirler. I·kinci olarak terör örgütlerinin bu tür yollara bas¸vurma ihtimalinin belirmesi, devletlerin tehdit anlayıs¸larında degˆis¸imi beraberinde getirebilir. Bu degˆis¸im, intihar bombalarının güvenlik anlayıs¸ı ve güvenlik teknolojileri üzerindeki etkisine benzer bir etkiyle kendisini gösterecektir. Nano-teknolojinin, biyokimyasal temelli teknolojilerin ve yapay zekanın kullanıldıgˆı güvenlik teknolojilerinin büyük önem kazanacagˆı söylenebilir." ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19'a karşı en önemli silahlar

Küreselles¸me, nüfus artıs¸ı, savas¸lar ve terör olayları, sanayiles¸me ve tüketimin atmosfer ve çevre sagˆlıgˆı üstündeki etkileri, uluslararası seyahat ve ticaretin giderek artması, antimikrobiyal ilaçların yanlıs¸ ve yaygın kullanımı ve as¸ılara s¸üpheyle yaklas¸an kesimin dünyada sayıca artmaya bas¸lamasının Kovid-19 salgınından sonra da salgınların ortaya çıkma olasılıgˆını artıran faktörlerden birkaçı olduğuna işaret edilen raporda, insanoğlu ile Kovid-19'un "savaş"ında tıbbi gelis¸meler ve teknoloji kullanımının en önemli silahlar oldugˆu kaydedildi.

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis Akademisinin 'Kovid-19' raporunda 'biyolojik terör tehdidi' uyarısı - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı Araçla çarpışan motosikletli 2 kardeş, metrelerce sürüklendi 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar