SGK borçlarının yapılandırılmasında son günler - Son Dakika

SGK borçlarının yapılandırılmasında son günler

26.08.2021 12:39
SGK borçlarının yapılandırılmasında son günler

Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırılma işlemlerinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı.

Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırılma işlemlerinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı.

Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırıldığı, yapılandırma kapsamına hangi borçların girdiği, başvuru süresi ve ödeme şekillerinin nasıl yapılacağı konusunda açıklamalarda bulundu. SGK borçlarının yeniden yapılandırılma işlemlerinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlatan Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, yapılandırmaya başvuracak vatandaşların elini çabuk tutmasını istedi.

Kapsama giren borçlar

7326 sayıl kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırılması işlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan ve kapsama giren borçları sıralayan Gaziantep SGK Müdürü Mehmet Uzun, "2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, fiili tarihi 30/04/2021 ve öncesi olan idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu borçları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan borçları, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet süresinin ihyası halinde doğan borçları, isteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer'ileri, 5510/Ek-5 ve Ek-6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, 6183/48'nci madde kapsamında taksitlendirilen borçları yapılandırılmaktadır. 30/04/2021 ve öncesinde tamamlanmış ve fark prim borçlarının 01.11.2021 tarihine kadar tebliğ edilmiş olan özel bina inşaat ve ihale konusu işlere ilişkin fark prim borçları da yapılandırılmaktadır" dedi.

GSS prim borçları

GSS prim borçlarının da yapılandırma işlemine tabi tutulduğunu ifade SGK İl Müdürü Uzun, "2021 Nisan ayı ve öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları aslının 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Gelir testine hiç gitmeyen genel sağlık sigortalılarının ise 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekmektedir. Hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin 1/3'ü altında olduğunun tespit edilmesi halinde GSS borçları silinecektir" ifadelerini kullandı.

Borçların ödenmesi

Borçlarının ödeme yollarından da bahseden Mehmet Uzun, "Yapılandırmadan yararlanmak için 31/08/2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksitinin en son 01.11.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecektir. Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi takip eden ilk iş günü mesai sonunda bitecektir. Müracaattaki taleplerine göre yapılandırma borçları 6, 9, 12, 18 taksitle 2 ayda bir olmak üzere ödenebilecektir" ifadelerine yer verdi.

Başvuru yerleri ve süresi

Yapılandırma işlemlerinin başvuru yerleri ve başvuru sürelerine ilişkin de hatırlatıcı açıklamalarda bulunan İl Müdür Uzun, "31.08.2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. İşverenler, prim ve ilgili borçları için e-sigorta kanalıyla, elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM'ye, primlerini kendi ödeyenler e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM'ye, BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları prim borçları için e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM'ye, Kamu İdarelerinin (4/c) borçluları için e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na, kamu idarelerinin idari para cezaları için ise e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM'ye başvuru yapılabilecektir. BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için ise dosyalarının olduğu SGİM/SGM'ye 31.08.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir" şeklinde konuştu.

Borçları yapılandırmanın avantajları

Borçları yapılandırmanın avantajlarından da bahseden Uzun, "Borçların gecikme zammı ve gecikme cezası silinmekte. Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen borcun peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödenmesi halinde ise yüzde 50'si silinmektedir. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmemektedir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılmaktadır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmamaktadır. Yapılandırma da ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlanılmaktadır. Borcu yapılandıranların, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borcunun olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar, aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilmektedir. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilmektedir" diye konuştu.

İhale ve inşaat iş yerleri borçları

İhale ve inşaat iş yeri borçları ile ilgili de bilgi veren Mehmet Uzun, "Tüm borçlarının tamamının peşin veya taksitle ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilebilmektedir. Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilmektedir" dedi.

"Yapılandırmanın bozulmaması için dikkat edilmeli"

Başvuru yapılan yapılandırma işleminin bozulmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da açıklamalarda bulunan Uzun, "Yapılandırmanın devamı için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. İlk 2 taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 taksit ödemesinin aksatılabileceği, 2 den fazla taksit ödemesinin aksatılması veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ancak taksitli ödemelerde (taksit tutarının yüzde 10'unu geçmemek üzere) 10 TL tutarındaki eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Bağ-Kur prim borçları

Son olarak Bağ-Kur prim borçları ile ilgili de açıklama yapan SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, "Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01/11/2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 30/04/2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri 01/11/2021tarihinde re'sen durdurulacak ve prim borçları silinecektir. Talep edenlerin durdurma işlemi ise 01/11/2021 tarihini beklemeden talep tarihlerinde durdurulmaktadır. Faaliyetleri devam edenlerin ise sigortalılıkları tekrar 01/05/2021 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır. Önemli not olarak da belirtelim, 30/04/2021 tarihinden önce Bağ-Kur prim borcu olup, borcunu sildirmek isteyenlerin SGK'ya gelmelerine veya herhangi bir talepte bulunmalarına gerek kalmadan borçları sistem tarafından 01/11/2021 tarihinde otomatik olarak silinecektir. GSS prim borcu olanların SGK'ya gelmelerine gerek kalmadan veya herhangi bir başvuru şartı aranmadan borçların faizi otomatik olarak silinmiştir. GSS prim aslı borçlarının ise en geç 31/12/2021 tarihine kadar bankalardan ödenmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Gaziantep SGK İl Mehmet Uzun, bu yapılandırmanın bir fırsat olduğunu, ancak borçluların kuruma gelmeden mümkün olduğu kadar internet üzerinden, e-devlet veya e-sgk aracılığı ile yapmalarının çok isabetli olacağını vurguladı. Uzun, gerek teşviklerden faydalanmak için işverenlerin gerekse sağlıktan faydalanmak için Bağ-Kur ve GSS sigortalıların borçlarını yapılandırmaları ve zamanında ödemeleri gerektiğini, borçlarını taksitli olarak yapılandıranların taksit ödemelerini aksatmamalarını, taksit ödemelerinin 2 ayda bir ödeneceğini de tekrar ifade etti. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Çin Ticaret Bakanlığı: Brıcs Ülkeleri İşbirliğini Artıracak Çin Ticaret Bakanlığı: Brıcs Ülkeleri İşbirliğini Artıracak NVIDIA'nın ucuz ekran kartı için son 3 gün! NVIDIA'nın ucuz ekran kartı için son 3 gün! Afganistan depremi aileleri yok etti Afganistan depremi aileleri yok etti
Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam SGK borçlarının yapılandırılmasında son günler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Advertisement