Siyasi Parti Temsilciliğine Bırakılan Paketten Bomba Çıktı - Son Dakika

Siyasi Parti Temsilciliğine Bırakılan Paketten Bomba Çıktı

03.01.2012 09:20
Siyasi Parti Temsilciliğine Bırakılan Paketten Bomba Çıktı

'STANBUL (?HA) - 'stanbul Ataºehir'de, bir siyasi parti temsilcili'inin giriºine b'rak'lan teneke kutuya yerleºtirilmiº parça tesirli bomban'n etkisiz hale getirildi'i bildirildi.

C01-ASA/03-OCA-0006-0288

-

- ATAªEH'R'DE B'R S'YAS? PART'N?N 'LÇE MERKEZ'NE BA'LI MAHALLE TEMS'LC'L"' G'R?ª'NE BIRAKILAN TENEKE KUTUDAN PATLAYICI ÇIKTI

TENEKE KUTUYA YERLEªT'R?LEN Ç'V? VE METAL PARÇALAR 'LE GÜÇLEND'R'LM'ª EL YAPIMI BOMBA, BOMBA UZMANLARINCA ETK'S'Z HALE GET'R'LD'

SADIK KAHRAMAN

'STANBUL (?HA) - 'stanbul Ataºehir'de, bir siyasi parti temsilcili'inin giriºine b'rak'lan teneke kutuya yerleºtirilmiº parça tesirli bomban'n etkisiz hale getirildi'i bildirildi.

Polis kaynaklar'na dayanan bilgilere göre, gece saat 23.30 s'ralar'nda AK Parti'nin ilçe merkezine ba'l? Mevlana Mahallesi teºkilat binas'n'n önüne b'rak'lan parça tesirli el yap'm? patlay'c?n'n, bomba uzmanlar'nca fünye ile patlat'larak etkisiz hale getirildi'i belirtildi. Bir teneke kutunun içine yerleºtirilen patlay'c?lar'n, kimli'i belirsiz kiºi ya da kiºilerce üç katl? binan'n giriºindeki parti temsilcili'i önüne b'rak'ld??? belirtildi. Görgü tan'klar'n'n polise verdi'i bilgi do'rultusunda olayyerine gelen ilçe ekipleri, soka?? trafi'e kapatt'ktan sonra bomba imha uzmanlar'n? ça??rd?. Uzman ekipler, incelemelerin ard'ndan fünye ile paketi etkisiz hale getirdi. Kontrollü patlama nedeniyle parti binas'ndaki camlar k'r?l'rken, emniyet yetkilileri, patlay'c?n'n çivi ve metal parçalar güçlendirilmiº ile el yap'm? bomba oldu'unu belirtti.

Patlay'c?lar'n güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmesinin ard'ndan parti temsilcili'ine gelen Ak Parti Mevlana Mahallesi temsilcisi Mehmet Tellio'lu, olay'n yasa d'º? güçlerce gerçekleºtirilmiº olabilece'ini kaydederken, herhangi bir tehdit almad'klar'n? belirtti. Tellio'lu, olayda yaral? ya da can kayb? olmad???n? sözlerine ekledi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniº çapl? araºt'rma yaparken, bölgedeki güvenlik kamera kay'tlar'n? incelemeye alan polis faillerin yakalanmas? için çal'ºma baºlatt?.

Kaynak: İHA
AK Parti İl Başkanlığından basın mensuplarına iftar AK Parti İl Başkanlığından basın mensuplarına iftar Burhaniye'de iftar yemekleri yüzlerce vatandaşı buluşturuyor Burhaniye'de iftar yemekleri yüzlerce vatandaşı buluşturuyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki Açıklaması

Son Dakika Güncel Siyasi Parti Temsilciliğine Bırakılan Paketten Bomba Çıktı - Son Dakika


Advertisement