SPK'dan Turkcell'e Atama - Son Dakika

SPK'dan Turkcell'e Atama

16.08.2013 09:46
SPK'dan Turkcell'e Atama

Turkcell, Mehmet Bostan ile Bekir Pakdemirli'nin Turkcell yönetim kurulu üyesi olarak resen atanmalarına karar verildiğini duyurdu

Turkcell, Mehmet Bostan ile Bekir Pakdemirli'nin Turkcell yönetim kurulu üyesi olarak resen atanmalarına karar verildiğini duyurdu.

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, SPK'nın şirket ile ilgili olan 15 Ağustos 2013 tarihli kararına yer verildi.

Açıklamada, SPK'nın 11 Mart 2013 tarih ve 8/271 sayılı kararı uyarınca atanmış olan 3 bağımsız yönetim kurulu üyesine ilaveten, 29 Nisan 2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilen ve kurul karar tarihi itibariyle görev süreleri dolmuş ve yerlerine genel kurulca yenileri seçilememiş olan yönetim kurulu üyeliklerine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca Mehmet Bostan ile Bekir Pakdemirli'nin şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere Turkcell yönetim kurulu üyesi olarak resen atanmalarına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Şirket yönetim kurulunda boş kalan 2 üyelik için, Sonera Holding BV, Çukurova Holding AŞ ve Alfa Telekom Turkey Limited'in her birisinden, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan 2'şer kişinin isim, özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarının kurulumuz karar tarihini takip eden 15 gün içerisinde kurulumuza iletilmesinin talep edilmesine, esas sözleşmesini kurulumuzun Seri: IV, No: 56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği' hükümlerine uygun olarak değiştirmesini teminen şirketin uyarılmasına karar verilmiştir." - İstanbul

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SPK'dan Turkcell'e Atama - Son Dakika


Advertisement